Navigácia

Európsky deň jazykov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

26. september je od roku 2001 Európskym dňom jazykov, ktorý si školy v členských krajinách pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít – napr. súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní, športových podujatí. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

Pani Goboňová prednášala žiakom o živote v zahraničí, v Anglicku - v Londýne, keďže sama tam určitý čas žila. Chcela nám zdôrazniť to, ako je dôležité učiť sa cudzie jazyky. Pripravila si prezentáciu a priniesla svoje suveníry, aby nám predstavila Londýn jej očami.

Pre deviatakov si vyučujúci pripravili krátky kvíz o svetových jazykoch. Odpovede hľadali v anglickom časopise. Dozvedeli sa, ktorý jazyk je najviac používaný, ktorý zase „vymiera“, ktorý je najťažší naučiť sa (je to maďarský jazyk – má až 18 pádov), alebo ktorý má zvláštne zvuky alebo slová – nepreložiteľné do slovenčiny.

Pravdupovediac, žiaci sa nestačili čudovať, ako rýchlo  hodiny ubehli a vyjadrili želanie, aby takých hodín bolo viac.

Natália Vagaská, 6.B

Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy