• Usmernenia ohľadom COVID-19

   • Oznam
    • Oznam

    • 20.03.2020 20:32
    • Vážení rodičia,

     vzhľadom na výnimočnú situáciu, s ktorou sa my, pedagógovia, ale aj vy, rodičia našich žiakov, stretávame po prvýkrát, Vás chceme ubezpečiť, že naši učitelia pristupujú k tejto situácii veľmi zodpovedne. Hľadajú spôsoby, ako uľahčiť vzdelávanie vašim deťom a v neposlednom rade aj Vám, rodičom. Sme si vedomí toho, že mnohí z Vás sú pracovne značne vyťažení a doma Vás čakajú ďalšie práce ako aj učenie sa s deťmi. 
     Naši učitelia budú robiť krátke poznámky pre žiakov a v prípade rozsiahlejšieho učiva ho rozdelia na 2-3 časti, samozrejme v závislosti od ročníka. Keďže ani žiaci a ani rodičia neočakávate úlohy na víkend, tieto nebudú žiakom zadávané. 
     RTVS sprístupnila množstvo on-line rozprávok, seriálov, dokumentov a na internete nájdete množstvo zábavných a poučných výučbových úloh pre Vaše deti.
     Chcem Vám zaželať veľa zdravia, kreativity pri vzdelávaní našich detí a zároveň Vám ďakujem za spoluprácu a pochopenie v tejto ťažkej situácii.

     S úctou
     Mgr. Milena Kravcová
    • Naspäť na zoznam článkov