• Usmernenia ohľadom COVID-19

   • Oznam
    • Oznam

    • 19.03.2020 07:36
    • Važení rodičia, v termíne od 16.3.2020 do 27.3.2020 vyučovanie na našej škole prebieha online elektronickou komunikáciou. Prostredníctvom stránok www.podvinbargom.sk, www.bezkriedy.sk, www.kozmix.sk a webových stránok triedy učitelia zadávajú žiakom úlohy, študijné materiály, prezentácie, úlohy na overenie učiva so spätnou väzbou a iné pokyny s domácou prípravou žiakov na vyučovanie pre konkrétne triedy a predmety. Učitelia po dohode so žiakmi a rodičmi komunikujú aj prostredníctvom e-mailu (e-mailov).
     Prosíme, aby ste dozreli na vaše deti, či sa zodpovedne pripravujú a plnia si svoje povinnosti.
    • Naspäť na zoznam článkov