Navigácia

Oznam

Važení rodičia, v termíne od 16.3.2020 do 27.3.2020 vyučovanie na našej škole prebieha online elektronickou komunikáciou. Prostredníctvom stránok www.podvinbargom.sk, www.bezkriedy.sk, www.kozmix.sk a webových stránok triedy učitelia zadávajú žiakom úlohy, študijné materiály, prezentácie, úlohy na overenie učiva so spätnou väzbou a iné pokyny s domácou prípravou žiakov na vyučovanie pre konkrétne triedy a predmety. Učitelia po dohode so žiakmi a rodičmi komunikujú aj prostredníctvom e-mailu (e-mailov).
Prosíme, aby ste dozreli na vaše deti, či sa zodpovedne pripravujú a plnia si svoje povinnosti.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy