• Usmernenia ohľadom COVID-19

   • Oznam
    • Oznam

    • 13.10.2020 16:07
    • Vážení rodičia a milí žiaci,

     máme jeden týždeň dištančného vzdelávania za sebou. Som veľmi rada, že žiaci 2. stupňa od stredy (07.10.2020) sa vyučujú online prostredníctvom Cisco Webex Meeting podľa nového, pevne stanoveného rozvrhu určeného počas dištančného vzdelávania. Mnohé triedy 1. stupňa spustili tiež online vzdelávanie, za čo patrí moje poďakovanie všetkým učiteľom a aj Vám, rodičom. Verím, že už sme v tom zbehlejší a výučba nám ide viac od ruky, i keď dobre chápem, že v niektorých rodinách to môže byť komplikovanejšie kvôli technike a dostupnosti či kvalite internetového pripojenia. Pripravili sme Rozvrh hodín počas dištančného vzdelávania, v ktorom sme zrušili vyučovanie výchov, aby žiaci neboli preťažení. Zároveň Vás chcem požiadať, aby Vaše deti dôsledne dodržiavali online vyučovanie od 7.50 h ráno. Ich svojvoľná neúčasť bude neospravedlnená a nebudú im posielané náhradné úlohy a ani možnosť náhradného preskúšania pre neúčasť zo subjektívnych dôvodov. Dávam Vám do pozornosti na našej webovej stránke Komunikačný manuál a zoznam konzultačných hodín pre žiakov a rodičov.

     Vážení rodičia, podľa mojich informácií zatiaľ sme stále zelení, tak prosím dávajte na seba pozor, návštevy rodín počkajú, chvíľu vydržíme aj bez športu, kina, všetko zlo raz skončí a bude to mať význam pre nás len vtedy, ak budeme zdraví. Neverte a hlavne nešírte rôzne konšpiračné teórie (hlavne medzi deťmi), lebo sami viete, koľko zrazu neúspešných „odborníkov“ je na internete. Veľmi múdro a včas zareagoval mestský krízový štáb a zavrel školy na 10 dní. Chcem veriť, že len na 10 dní, ale to všetko závisí od nás všetkých. Verte mi, prosím, že nikto z nás, učiteľov, nie je rád, ak nemôžeme učiť v škole. Vyučovať dištančne – online je veľmi náročné aj pre žiakov a rodičov. Držme si prsty, aby sme sa vrátili späť do školy v zdraví a čím skôr!

     Mgr. Milena Kravcová
     riaditeľka školy

    • Naspäť na zoznam článkov