• Usmernenia ohľadom COVID-19

   • Mimoriadne nariadenie ústredného krízového štábu SR
    • Mimoriadne nariadenie ústredného krízového štábu SR

    • 12.03.2020 19:37
    • Vážení rodičia,

     na základe mimoriadneho nariadenia ústredného krízového štábu SR

     sa zatvárajú všetky školy, školské zariadenia a predškolské zariadenia na 14 dní od pondelka 16.3.2020 predbežne do 29.3.2020.

     Chcem Vás požiadať, aby ste v tejto súvislosti sledovali aktuálne dianie a webovú stránku našej školy, na ktorej budú aktualizované všetky informácie.

     V tomto čase budú prichádzať postupne žiakom úlohy z rôznych predmetov, najmä cez Edupage (Bezkriedy, e-mail a iné). Je dôležité, aby ich Vaše deti sledovali a následne aj riešili.

     Úlohy sú určené pre žiakov na individuálne štúdium. V prípade, že niečomu nerozumejú, alebo im nie je niečo jasné, nech kontaktujú svojho vyučujúceho e-mailom.

     Odporúčame zdržiavať sa v domácom prostredí a dopoludnia venovať čas od 9:00 hod. do 13:00 hod. úlohám, kedy ich budú vyučujúci žiakom zadávať.

     Zároveň NEODPORÚČAME stretávanie sa v nákupných centrách alebo sa inak „zgrupovať“, zhromažďovať, realizovať návštevy, ... Je možné absolvovať prechádzky v prírode.

     S úctou

     Mgr. Milena Kravcová
     riaditeľka školy


     Zadania úloh pre žiakov budú vyučujúci zasielať prostredníctvom mailu, IŽK, prípadne cez portál bezkriedy.sk.

     Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP

     Aktuálne usmernenie MŠVVaŠ v súvislosti s ochorením COVID-19
    • Naspäť na zoznam článkov