Navigácia

Mimoriadne nariadenie ústredného krízového štábu SR

Vážení rodičia,

na základe mimoriadneho nariadenia ústredného krízového štábu SR

sa zatvárajú všetky školy, školské zariadenia a predškolské zariadenia na 14 dní od pondelka 16.3.2020 predbežne do 29.3.2020.

Chcem Vás požiadať, aby ste v tejto súvislosti sledovali aktuálne dianie a webovú stránku našej školy, na ktorej budú aktualizované všetky informácie.

V tomto čase budú prichádzať postupne žiakom úlohy z rôznych predmetov, najmä cez Edupage (Bezkriedy, e-mail a iné). Je dôležité, aby ich Vaše deti sledovali a následne aj riešili.

Úlohy sú určené pre žiakov na individuálne štúdium. V prípade, že niečomu nerozumejú, alebo im nie je niečo jasné, nech kontaktujú svojho vyučujúceho e-mailom.

Odporúčame zdržiavať sa v domácom prostredí a dopoludnia venovať čas od 9:00 hod. do 13:00 hod. úlohám, kedy ich budú vyučujúci žiakom zadávať.

Zároveň NEODPORÚČAME stretávanie sa v nákupných centrách alebo sa inak „zgrupovať“, zhromažďovať, realizovať návštevy, ... Je možné absolvovať prechádzky v prírode.

S úctou

Mgr. Milena Kravcová
riaditeľka školy


Zadania úloh pre žiakov budú vyučujúci zasielať prostredníctvom mailu, IŽK, prípadne cez portál bezkriedy.sk.

Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP

Aktuálne usmernenie MŠVVaŠ v súvislosti s ochorením COVID-19

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy