Navigácia

MŠ - Pre pedagógov, rodičov a deti v MŠ

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravil pre vás aplikáciu, ktorá v tomto náročnom období ponúka aktivity na rozvoj všetkých šiestich vývinových oblastí dieťaťa vo veku 3–6 rokov. Zistite, aké má vaše dieťa v predškolskom veku sociálne, komunikačné, motorické či emocionálne zručnosti, kognitívne schopnosti a zmyslové vnímanie a skúste ich rozvíjať. Na stránku sa dostanete cez tento odkaz.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy