Navigácia

ŠKD - V školskej knižnici

Dňa 22.1.2020 deti zo Školského klubu trávili čas v školskej knižnici. Bola streda, úloh bolo pomenej a vonku nepriaznivé počasie. Ideálny čas na prijemne strávené popoludnie. V prvej časti sme si prečítali rozprávku. Deti mali za úlohu pozorne počúvať. V druhej časti nasledovala zaujímavá aktivita. Úlohou detí bolo na pripravené otázky odpovedať. Týkali sa prečítanej rozprávky. Odpovede tvorili pomocou pripravených písmen. Bola to zábava. Deti sa hrali a zároveň si upevňovali svoje vedomosti. Aj takto sa dá tráviť popoludnie v ŠKD.
L.M.

Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy