Navigácia

ŠKD - Na výstave v poľsko-slovenskom dome

Dňa 29.1.2020 sme s deťmi zo Školského klubu navštívili Poľsko-slovenský dom, v ktorom sa konala výstava pri príležitosti 75. vyročia oslobodenia mesta Bardejov. Deti si pozorne prezreli vystavené exponáty. Chlapcov najviac zaujali zbrane a granáty vtedajšej doby. Potom sme sa presunuli do vedľajšej miestnosti, kde nám bol premietnutý krátky 10-minútový film, ktorý stručne zachytával vojnové obdobie. Vo filme bolo poukázané na to, že môžme byť vďační a šťastní, že žijeme v bezpečnej krajine. Bez hrôz a vojen. Sme vďační a je potrebné šíriť aj takouto formou medzi deťmi osvetu. Ďakujeme organizátorom.

L.M.

Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy