• Výchovné poradenstvo

     • Profesijná orientácia

     • Výchovný poradca oznamuje všetkým piatakom a ich rodičom:

       

      Termín Testovania 5 2018 - 21.11.2018 (streda)

       

       

      Prijímacie skúšky na SŠ:

      11.05.2015 (pondelok) - 1. termín 1. kola
      14.05.2015 (štvrtok) - 2. termín 1. kola
      16.06.2015 (utorok) - 2. kolo neprijatých žiakov z 1. kola