• Slniečko vyrobené z koreňov stromu v areáli našej školy

    • 7. 6. 2021
    • Je dôležité, v akom estetickom priestore žijeme, pracujeme, existujeme. Snaha o skrášľovanie životného priestoru patrí k vlastnostiam, ktoré sú pre kvalitný život moderného človeka potrebné. Už v minulosti sme si vo vlastnej réžii skrášlili exteriér školy (revitalizácia parku pred telocvičňou), plynule v týchto činnostiach pokračujeme ďalej.

     Medzinárodný deň detí sme na našej škole využili „po gazdovsky“. Pred telocvičňou sa nachádza starý peň stromu. Keďže sme ho chceli zachovať, peň sme obkopali. Krásne sa ukázali korene, ktoré sme namaľovali do žltej farby. Vytvorilo sa slniečko, ktoré bude symbolicky svietiť na našich žiakov vždy, aj v daždi smiley.

     Ruku k dielu priložili domáci „podvinbargskí“ učitelia (Mgr. Andrea Chovanová, Mgr. Slavka Bobaliková, Mgr. Alena Malegová) i naši starší, fyzicky zdatní žiaci. Všetkým srdečne ďakujem a vážim si ich snahu o skrášlenie prostredia našej školy.

     Celú akciu vnímame ako výchovný moment pre našich žiakov, ktorí sa v budúcnosti o svoje životné priestory budú starať.

     Mgr. Milena Kravcová
     riaditeľka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

     Slniečko vyrobené z koreňov stromu v areáli našej školy - Obrázok 1
     Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

    • MŠ - Návšteva predškolákov v 1. ročníku ZŠ, výlet do mesta

    • 26. 5. 2021
    • Konečne nastal deň, na ktorý sa budúci prváci veľmi tešili. Deti najstaršej vekovej skupiny navštívili triedu prvákov p. učiteľky Mgr. Renáty Kicovej, kde mali možnosť vidieť, ako prebieha vyučovacia hodina v škole. Prváci nám ukázali, ako sa učia nové písmená, ako už vedia čítať a písať. Predškoláci odchádzali s dobrým pocitom, že aj oni o chvíľu budú "veľkí školáci".

     V jeden krásny slnečný deň sa zase predškoláci s pani učiteľkami vybrali na výlet do mesta, kde v rámci týždennej témy o Bardejove poznávali krásy a dominanty nášho mesta.

     MŠ - Návšteva predškolákov v 1. ročníku ZŠ, výlet do mesta - Obrázok 1
     Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

    • 17. máj – 21. máj 2021: ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove zapojená do „online/virtuálneho“ medzinárodného stretnutia (Erasmus+)

    • 25. 5. 2021
    • ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove koordinuje dvojročný (2019 – 2021) medzinárodný projekt Erasmus+ pod názvom „Empatia - cesta k človeku“ (Empathy – a way to the human being, 2019-1-SK01-KA229–060793).

     Do projektu sú zapojené 4 školy z týchto európskych krajín: Slovensko – Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom v Bardejove (koordinátor), Severné Macedónsko - OOU ,,Brakja Miladinovci,, Kumanovo (partner), Turecko - Özel Çözüm Ortaokulu (partner) a Poľsko - Zespol Szkol w Pozezdrze (partner).

     Prvé stretnutie projektových partnerov (tzv. „kick-off meeting“) sa uskutočnilo na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove v novembri 2019. Tím pracovníkov školy pod vedením pani riaditeľky Mgr. Mileny Kravcovej a za odbornej asistencie Mgr. Sone Sosenkovej pripravil pre účastníkov pobytu zaujímavú, vyváženú kombináciu aktivít, atrakcií a workshopov. Bolo to ešte v „normálnych“ časoch, kedy sme si užívali atmosféru medzinárodných stretnutí na vlastnej koži.

     Do druhého medzinárodného stretnutia partnerov v Severnom Macedónsku vstúpila už pandémia, ktorá premenila macedónsku mobilitu v decembri 2020 na virtuálne stretnutie partnerských tímov žiakov a učiteľov.

     V poradí tretie stretnutie partnerských krajín sa uskutočnilo v týždni od 17. – 21. mája 2021. Aktivity prebiehali pod taktovkou partnera z Poľska, ktorý pre nás zostavil zaujímavý program. Pracovalo sa v platforme ZOOM. Desať našich žiakov (Bruno Mačej, Adela Mojdisová, Samuel Chovan, Izabela Miklošová, Miriam Majerníková, Sonja Homzová, Lívia Hudáková, Barbora Mikulová, Tamara Korbová a Barbora Bereščáková) a štyria učitelia (Mgr. Petra Csuková, Mgr. Peter Vasilega, Ing. Dušan Kuča, Mgr. Ján Šoltés) sa venovali centrálnej téme projektu: empatii. Empatia je pre žiakov jednou z kľúčových tém v súčasnej pandemickej situácii. Vcítenie, vciťovanie sa, prenášanie sa do sveta predstáv druhého, do jeho emócií, spôsobu myslenia a postojov.

     V úvode si žiaci i učitelia mali možnosť pozrieť zaujímavé prezentácie o Poľsku, partnerskom mestečku Pozezdrze, o samotnej škole i o celom vzdelávacom systéme v ich krajine. Následne všetci účastníci virtuálneho stretnutia absolvovali vedomostný kvíz zo sledovaných prezentácií. Takto nenásilne, úplne prirodzene sa žiaci zo 4 partnerských krajín spoznali, zoznámili a 5 dní spolu na diaľku pracovali.

     Každé ráno sa začínalo tzv. „ice breaker“ hrami, ktoré stimulovali žiacku pozornosť okamžite. Už od marca 2020 sa jednotlivé partnerské štáty nachádzajú v COVID-19 období, žiaci i učitelia sa radi podelili o svoje zážitky z tohto ťažkého spoločenského obdobia. Zo všetkých žiakov sa vytvorili medzinárodné tzv. „breakout rooms“, v ktorých žiaci diskutovali, ako zvládajú COVID-19 obdobie vo svojich rodinách, vo svojom osobnom živote i pri školských povinnostiach. Vzájomne si vymieňali skúseností. Na žiakoch bolo vidno, že ich to baví, že diskutujú s rovesníkmi, ktorí riešili alebo riešia rovnaké problémy ako oni. Čas, kedy žiaci pracovali, sme my, učitelia, využili na formálne i neformálne debaty.

     Štyri medzinárodné tímy žiakov v „breakout rooms“ diskutovali väčšinou času. Po uplynutí času si tímy zvolili svojho lídra, ktorý následne prezentoval výsledky tímovej práce ostatným žiakom. V medzinárodne zmiešaných skupinách žiaci analyzovali YTB videá s empatickým kontextom. Diskutovalo sa o Medzinárodnom dni tolerancie, ktorý sa od r. 1996 každoročne slávi 16. novembra. Poukázalo sa na rôzne prejavy intolerancie vo svete. Vyrábali sme Strom tolerancie, kde žiaci prejavili vysokú technickú zručnosť pri výrobe „virtuálnych plagátov“ v aplikácii Miro Whiteboard, resp. Canva. Účastníci sa zahrali na režisérov, ktorí vypracovali scenár Dňa tolerancie na ich školách. Témou dňa sa stali aj stereotypy a predsudky, ktorými sa často nesprávne riadime v našom živote. Žiaci predstavovali svoje národné pamiatky zahraničným žiakom. V posledný deň trvania projektového týždňa všetci účastníci naspievali pieseň od M. Jacksona – We are the World s nadčasovým textom.

     V úplnom závere sa všetci účastníci virtuálneho stretnutia veľmi kladne vyjadrili o kvalite online týždňa v záverečnom „feedbacku“. Veríme, že sa spoločenská situácia v nasledujúcich mesiacoch zlepší, lebo v septembri/októbri 2021 je na programe ďalšie stretnutie projektových partnerov u nás, v Bardejove. Aj virtuálne stretnutie má svoje čaro, ale radi by sme našich partnerov privítali v našom meste a v našej škole.

     Veľmi oceňujeme profesionálny prístup partnera z Poľska, ktorý si s online týždňom poradil bez väčších problémov.

     Mgr. Ján Šoltés
     za žiakov a učiteľov zapojených do online projektového týždňa

     17. máj – 21. máj 2021: ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove zapojená do „online/virtuálneho“ medzinárodného stretnutia (Erasmus+) - Obrázok 1
     Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

   • Vyhodnotenie Sabi súťaže
    • Vyhodnotenie Sabi súťaže

    • 21. 5. 2021
    • Najaktívnejší zberači SABI hliníkových viečok:

     1. Sofia Sokolová 6284 ks 7.B

     2. Olívia Vilčeková 3974 ks 3.B

     3. Matej Pinzík 3577 ks 7.B

     4. Lívia Švorcová 2696 ks 2.A

     5. Matúš Skonc 2650 ks 6.D

     6. Richard Vateha 2630 ks 4.C

     7. Ema Malíková 2530 ks 2.A

     8. Roman Chovan 2262 ks 6.D

     9. Šimon Tančin 2227 ks 8.C

     10. Klaudia Gmitterová 2000 ks 2.A

     11. Dávid Čuška 1953 ks 4.A

     12. Sofia Chovancová 1720 ks 8.B

     13. Marko Petruš 1505 ks 5.C

     14. Tomáš Šuľa 1430 ks 1.A

     15. Nela Adamišinová 1409 ks 4.B

     16. Lea Maceková 1000 ks 2.B

     Poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže.

     Za školu sa vyzbieralo 27 200 g hliníkových viečok.

    • Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

    • 21. 5. 2021
    • Minulý týždeň sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín žiakov II. stupňa. Súťažilo sa už tradične osobitne v prednese poézie a prózy a umelecké výkony žiakov hodnotila odborná porota, ktorú tvorili vyučujúci slovenského jazyka a literatúry.

     Prednášajúci žiaci boli rozdelení do dvoch vekových kategórií, v rámci ktorých dospela porota k tomuto vyhodnoteniu:

     Kategória mladších žiakov (5. a 6. ročník):

     Poézia:

     1. miesto: Matúš Brezáni, 6. D
     2. miesto: Laura Čušková, 5. A
     3. miesto: Sára Simová, 6. D

     Próza:

     1. miesto: Katarína Mikulová, 5. A
     2. miesto: Ema Benková-Rybárová, 6. D
     3. miesto: Dávid Beňa, 5. C

     Kategória starších žiakov (7. - 9. ročník).

     Poézia:

     1. miesto: neudelené
     2. miesto: Liana Šimová, 8. B
     3. miesto: Bruno Stopper, 7. C

     Próza:

     1. miesto: Nina Štafuriková, 9. A
     2. miesto: Oliver Štafurik, 7. B
     3. miesto: Sofia Chovancová, 8. B

     Cena poroty: Sebastián Filipovič, 7. C

     Úspešným recitátorom srdečne blahoželáme, veríme, že ich potešili pekné ceny a víťazom držíme palce v okresnom kole.

     Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín - Obrázok 1
     Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

    • ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove - online medzinárodné stretnutie v máji 2021 (Erasmus+)

    • 18. 5. 2021
    • Aj napriek pandémii, ktorá stále neumožňuje vycestovanie žiakov a učiteľov do zahraničia, ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove pokračuje v rozbehnutom projekte Erasmus+ pod názvom „Empatia - cesta k človeku“ (Empathy – a way to the human being, 2019-1-SK01-KA229–060793).

     Do projektu sú zapojené 4 školy z týchto európskych krajín: Slovensko – Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom v Bardejove (koordinátor), Severné Macedónsko - OOU ,,Brakja Miladinovci,, Kumanovo (partner), Turecko - Özel Çözüm Ortaokulu (partner) a Poľsko - Zespol Szkol w Pozezdrze (partner).

     Prvé stretnutie projektových partnerov (tzv. „kick-off meeting“) sa uskutočnilo na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove v novembri 2019. Tím pracovníkov školy pod vedením pani riaditeľky Mgr. Mileny Kravcovej pripravil pre účastníkov pobytu zaujímavú, vyváženú kombináciu aktivít, atrakcií a workshopov. Bolo to ešte v „normálnych“ časoch, kedy sme si užívali atmosféru medzinárodných stretnutí na vlastnej koži.

     Druhé medzinárodné stretnutie partnerov v Severnom Macedónsku bolo naplánované v apríli 2020. Žiaci i učitelia boli vysoko motivovaní vycestovať a spoznať krajinu, mesto i školu nášho partnera. Avšak, do hry vstúpila pandémia, ktorá prerušila projektové aktivity na 6 mesiacov (po dohode s jednotlivými národnými agentúrami všetkých partnerských krajín). V decembri 2020 sa preto uskutočnilo virtuálne stretnutie partnerských tímov žiakov a učiteľov. Aktivity prebiehali pod taktovkou partnera zo Severného Macedónska.

     V týždni od 17. mája do 21. mája 2021 prebieha na našej škole v poradí tretie virtuálne stretnutie projektových partnerov pod vedením nášho partnera z Poľska. Pracujeme v platforme ZOOM. Desať našich žiakov (Bruno Mačej, Adela Mojdisová, Samuel Chovan, Izabela Miklošová, Miriam Majerníková, Sonja Homzová, Lívia Hudáková, Barbora Mikulová, Tamara Korbová, Barbora Bereščáková) a 4 učitelia (Mgr. Petra Csuková, Mgr. Peter Vasilega, Ing. Dušan Kuča, Mgr. Ján Šoltés) sa venujú centrálnej téme projektu: empatii. Empatia je pre žiakov jednou z kľúčových tém v súčasnej pandemickej situácii. Vcítenie, vciťovanie sa, prenášanie sa do sveta predstáv druhého, do jeho emócií, spôsobu myslenia a postojov.

     Po ukončení online týždňa Vám určite poskytneme bližšie INFO.

     Mgr. Ján Šoltés
     za žiakov a učiteľov zapojených do online projektového týždňa

     ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove - online medzinárodné stretnutie v máji 2021 (Erasmus+) - Obrázok 1
     Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

    • MŠ - Aktivity v máji

    • 14. 5. 2021
    • Keďže deti nemohli vystúpiť s programom pre mamičky ako po iné roky, vyrobili pre ne spolu s pani učiteľkami krásne darčeky ku Dňu matiek. Všetkým mamkám prajeme hlavne pevné zdravie, radosť zo svojich detí a pohodu v rodinách.

     MŠ - Aktivity v máji - Obrázok 1
     Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

    • Poďakovanie

    • 14. 5. 2021
    • Ďakujem mojim milým kolegom, ktorí ochotne namaľovali čiary na nové parkovacie miesta na parkovisku pri škole.

     ĎAKUJEM

     Mgr. Milena Kravcová

     Poďakovanie - Obrázok 1

  • O nás

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa, prosím, prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
    • Základná škola s materskou školou

    • Naša škola sa nachádza v krásnom prostredí v blízkosti rieky Topľa. Poskytuje starostlivosť deťom od útleho veku vďaka materskej škole. Ako jediná v okrese je zameraná na ľadový hokej, a to aj v spolupráci s mestským zimným štadiónom. Žiaci majú k dispozícii školskú jedáleň, školský bufet, telocvičňu a moderné odborné učebne. Pre široké športové vyžitie je k dispozícii veľké futbalové ihrisko s bežeckým oválom, asfaltová plocha na volejbal, florbal, vybíjanú a i., škôlkari využívajú bezpečné detské ihrisko.

     Škola prešla rekonštrukciou, pri ktorej boli vymenené všetky okná, škola bola kompletne zateplená a kotolňa vybavená najmodernejším automatickým zariadením. V škole boli natiahnuté nové rozvody modernej počítačovej siete a zároveň v nej bol vybudovaný kamerový systém slúžiaci na zdravia i majetku žiakov, čo sa nám už viackrát osvedčilo zatiaľ pri hľadaní stratených/zabudnutých vecí. Kamery sú namontované v každej triede, učebni i po chodbách a sú prepojené s bezpečnostným systémom napojeným na políciu.
     Na našej škole poskytujeme možnosť celodennej starostlivosti o deti už od útleho veku, kde najmenší chodia do materskej školy, žiaci po vyučovaní majú možnosť navštevovať Školský klub detí a rôznorodé záujmové útvary. Keďže naša škola je zameraná na ľadový hokej, máme na škole hokejové triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy. V rámci vyučovania trénujú na krytom zimnom štadióne, ktorý sa nachádza neďaleko školy. V budovách školy sa nachádza aj súkromná základná umelecká škola. Starostlivosť o stravu zabezpečuje zmodernizovaná školská kuchyňa a školský bufet.
     Na základe projektu Inovatívne Pod Vinbargom získala naša škola z Európskeho sociálneho fondu 67 637 eur, ktoré využila na premenu tradičnej školy na školu modernú. Z týchto peňazí boli zakúpené Manuály ku školeniu IKT a k práci s interaktívnou tabuľou, školiaci materiál na anglický jazyk (slovníky, učebnice i interaktívne DVD), wifirouter, dataprojektor a čo je pre proces uľahčenia učenia najpodstatnejšie: 16 notebookov.
     V súčasnosti je škola plne zmodernizovaná, s prístupom do školskej siete a na internet v každej triede a učebni. Každá trieda je vybavená osobným počítačom, dataprojektorom a reproduktormi, čím sa stala multimediálnou učebňou. Mimo to škola disponuje 3 učebňami informatiky, 4 učebňami jazykov, kde v učebni angličtiny majú žiaci k dispozícii 15 notebookov. Na škole máme aj odborné učebne fyziky, chémie, biológie a dejepisu/ruštiny. V každej z nich sa nachádza počítač s dataprojektorom, ktorý využívajú nielen pedagógovia, ale i žiaci pri prezentovaní svojich projektov. Učebňa výtvarnej výchovy je vybavená multimédiami a učebne techniky dostatočným množstvom náradia a pomôcok na precvičenie manuálnych zručností. Učebňa matematiky a učebňa slovenského jazyka a literatúry sú vybavené najmodernejšou interaktívnou tabuľou ActivBoard s ultrakrátkym projektorom a ozvučením, čo robí matematiku i slovenčinu zaujímavými a hravými pre každého. Pre ostatné predmety je k dispozícii učebňa s interaktívnou tabuľou E-Beam.
     Súčasťou školského areálu je detské ihrisko pre materskú školu, asfaltové ihrisko pre rozličné športové využitie, futbalové ihrisko s bežeckým oválom a samostatná budova telocvične s posilňovňou a sprchami.
     Na škole pracuje špeciálny pedagóg a škola úzko spolupracuje so súkromnou špeciálno-pedagogickou poradňou.
     Škola je zapojená do projektu „Škola podporujúca zdravie“, v rámci ktorého funguje školský parlament. Tvoria ho zástupcovia jednotlivých tried a jeho úlohou je byť poradným orgánom školy a rozhodovať trebárs o výbere odborných prednášok, akciách školy, jedálnom lístku a pod.
     Keďže našu školu navštevujú okrem mestských detí aj deti z okolitých obcí, podarilo sa nám zriadiť autobusovú zastávku priamo pri hlavnej bráne, čo umožňuje dochádzajúcim bezpečne a jednoducho dopraviť sa do školy.