Navigácia

Zápis prvákov

.

„Keď vzdelávame mysle našich detí, nesmieme zabúdať ani na vzdelávanie ich sŕdc...“

 

 

 

Milí rodičia !

Pomaly sa blíži apríl, mesiac, v ktorom bude Vašou milou povinnosťou zapísať svoje dieťa do základnej školy, na vstup do prvého ročníka v novom školskom roku 2017/2018. Vaše rozhodnutie o vhodnej škole ovplyvní život Vášho dieťaťa. Budete zvažovať mnohé priority, ktoré ovplyvnia harmonický rozvoj osobnosti Vášho budúceho prváčika.

Naša základná škola s materskou školou a pani učiteľky poskytnú Vášmu dieťaťu okrem profesionálnej výučby s použitím najnovších metód a prístupov, informačných technológii, rozmanitej záujmovej činnosti v krásnych priestoroch našej školy aj vysokú dávku empatie, porozumenia a pochopenia každý deň počas celej školskej dochádzky.

 

Viac informácií nájdete v tomto dokumente: Zapis_do_1._rocnika_2017-18.doc

 

 


Riaditeľstvo Základnej školy s  materskou školou Pod Vinbargom 1 v Bardejove oznamuje, že Zápis žiakov do I. ročníka sa uskutoční v dňoch:

 • 1.4. 2017  (sobota) od 8:00 – 12:00 hod.,
 • 3.4.2017 – 7.4.2017, od 8:00 – 17:00 hod.,
 • 10.4.2017 – 28.4.2017, od 8:00 – 15:30 hod.

 

K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

 

Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom 1 v Bardejove v školskom roku 2017/2018 ponúka:

 • vyučovanie cudzích jazykov a informatiky od 1. ročníka,
 • multimediálnu výučbu s interaktívnymi tabuľami všetkých učebných predmetov od 1. ročníka v bežných triedach a v odborných učebniach školy,
 • športovú prípravu žiakov do tried so zameraním na korčuľovanie pre 1. stupeň a ľadový hokej pre 2. stupeň ZŠ,
 • internetovú žiacku knižku,
 • Centrum voľného času so zameraním na ľadový hokej, džudo a modelárstvo,
 • rozmanité aktivity pre žiakov formou krúžkov a záujmových činností,
 • ŠKD  a herne vybavené rôznymi spoločenskými hrami, didaktickou technikou, detskou literatúrou a počítačmi,
 • školu v prírode,
 • školskú žiacku knižnicu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 368 588

Fotogaléria - staré albumy