Navigácia

Zoznam tried › Trieda 2.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C7.D8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Mária Volčková
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Emma Bakalárová
2    Sára Hankovská
3    Oliver Homza
4    Tamara Hopková
5    Richard Hudák
6    Richard Jurečko
7    Klára Kožlejová
8    Juraj Kukulský
9    Sofia Lacková
10    Michal Lazor
11    Sofia Mlynaričová
12    Eliáš Potočňák
13    Ema Sirková
14    Marek Skonc
15    Michal Skreptáč
16    Natália Soroková
17    Karin Švecová
18    Marcos Ján Trucka
19    Olívia Vilčeková
20    Viliam Vrška
22    Lukáš Udič

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy