Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C7.D8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Priščáková
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Patrik Barna
2    Rebecca Bobovčáková
3    Paulína Boháčová
4    Nikola Draganovská
5    Ema Hrivniaková
6    Filip Hroš
7    Tomáš Jančík
8    Nina Pilková
9    Adriana Mihaľová
10    Melánia Silvestrová
11    Dávid Soroka
12    Sara Soroková
13    Liliana Šothová
14    Miriam Šuličová
15    Matěj Vrba
16    Tomáš Zajac
17    Filip Zápach
18    Dávid Čuška

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy