Navigácia

Zoznam tried › Trieda 6.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C7.D8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Valeria Semanišinová
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Dominika Boháčová
2    Juliana Brezovská
3    Daniela Čechová
4    Sára Čechová
5    Sebastián Čičvara
6    Kristína Dočárová
7    Miloš Dvorský
8    Juraj Gutt
9    Ivana Halžová
10    Samuel Haniš
11    Hannah Hanková
12    Patrik Kendra
13    Samuel Kozák
14    Adela Kukulská
15    Richard Marchevský
16    Sofia Pilková
17    Matej Pinzík
19    Karolína Raganová
20    Matúš Ribovič
21    Ľuboslava Siváková
22    Sofia Sokolová
23    Alex Šamko
24    Oliver Štafurik
25    Natália Vagaská

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy