Navigácia

Zoznam tried › Trieda 9.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C6.D7.A7.B7.C8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Danka Zašiurová
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Ema Adamišínová
4    Maximilián Cverdeľ
5    Maroš Fecek
7    Sebastián Gazdačko
8    Sarah Goboňová
9    Ivan Ivančin
10    Matúš Kravec
11    Richard Kuzmišin
12    Kamila Lešičková
13    Terézia Mačušová
14    Kristína Mézešová
15    Veronika Peregrimová
16    Tomáš Popjak
17    Katarína Rusiňáková
18    František Teodor Tarnovský
19    Juraj Virgala
21    Dominik Zbihlej
23    T.M.
24    Petra Dutková
25    Dušan Leškanič

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy