Navigácia

Zoznam tried › Trieda 7.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C7.D8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Viera Cmarová
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Emanuel Balaščák
2    Timotej Daňko
3    Natália Glittová
5    Sofia Chovancová
6    Jozef Janeček
7    Rudolf Mačejovský
8    Lea Miháľová
9    Patrik Petraško
10    Richard Popjak
12    Tomáš Sokol
13    Sebastián Staš
14    Liana Šimová
15    Daniel Švec
16    Kristína Švecová
17    Viktória Udičová
18    Branislav Varchol
19    Natália Vašičkaninová
20    Jaroslava Virgalová
21    Katarína Jackaninová
22    Antónia Fabiánová

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy