Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Priščáková
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Sykorová
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Maťašová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Kicová
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Surmiková
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Šestáková
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Nogová
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slávka Mačugová
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Golecová
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Želinská
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Volčková
4.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Melicherová
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Csuková
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Cmarová
5.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Pilková
5.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jozef Krochta
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Judita Kravcová
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zlatica Slezáková
6.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Chovanová
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Vagaská
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Klaudia Brezániová
7.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Sim
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Vasilega
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Zašiurová
8.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Čopáková
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Šoltés
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Juraj Senaj
9.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slávka Bobaliková

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy