Navigácia

Čitateľský maratón

Školský rok 2016/2017 bol vyhlásený za rok čitateľskej gramotnosti. V rámci mnohých aktivít s touto tematikou sa uskutočnil na II. stupni v mesiaci december Čitateľský maratón. Do súťaže sa zapojili všetky triedy. Každý žiak sa snažil prečítať čo najviac z predpísaného textu, samozrejme, správne. A ako skončili jednotlivé triedy?

 

5. ročník:
1. miesto – 5.A
2. miesto – 5.C
3. miesto – 5.B

6. ročník:
1. miesto – 6.C
2. miesto – 6.A
3. miesto – 6.B

7. ročník:
1. miesto – 7.B
2. miesto – 7.C
3. miesto – 7.A

8. ročník:
1. miesto – 8.A
2. miesto – 8.C
3. miesto – 8.B

9. ročník:
1. miesto – 9.B
2. miesto – 9.C
3. miesto – 9.A

Víťazným triedam blahoželáme a všetkým odporúčame, aby čítali čo najviac.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy