Navigácia

Obvodné kolo Olympiády zo SJL

15. novembra 2016 sa konal 6. ročník Obvodného kola Olympiády zo SJL. Zúčastnila sa na ňom naša žiačka Petra Golecová z 8.A (víťazka školského kola). Obsadila vynikajúce 2. miesto. Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy