Navigácia

Hviezdoslavov Kubín žiakov II. stupňa 2018-2019

Dňa 6. marca 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorej sa zúčastnili najlepší recitátori poézie a prózy zo všetkých tried od piateho po deviaty ročník. Pre výsledky kliknite na VIAC.


Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

Všetci boli skvelí, no porota po dlhom zvažovaní napokon rozhodla takto:

V II. kategórii sa žiaci umiestnili nasledovne:

Poézia:

1. miesto – Zuzana Paľová (6.C)
2. miesto – Terézia Ščurová (6.A)
3. miesto – Daniela Čechová (5.B)

Próza:

1. miesto – Daniela Adamišínová (6.A)
2. miesto – Natália Vagaská (5.A)
3. miesto – Sonja Homzová (6.C)

V III. kategórii sa žiaci umiestnili nasledovne:

Poézia:

1. miesto – Sofia Alexandra Achejevová (9.A)
2. miesto – Adela Mojdisová (7.B)
3. miesto – Vanesa Bobaliková (8.A)

Próza:

1. miesto – Hana Harbaľová (8.B)
2. miesto – Samuel Macek (7.A)
3. miesto – Nina Štafuriková (7.A)

Víťazom gratulujeme a všetkým účastníkom prajeme neutíchajúci záujem o literatúru.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy