Navigácia

Školské kolo Olympiády zo SJL (19.10.2017)

Umiestnenie:
1. miesto – Golecová Petra (9.A)
2. miesto – Paľa Peter (8.A)
3. miesto – Achejevová Sofia Alexandra (8.A)

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy