Navigácia

Október na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove v znamení ochrany zvierat

Zvieratá sú súčasťou a krásou života na tejto planéte, život bez nich si už len ťažko vieme predstaviť. Zvieratá nie sú veci, ktoré môžeme kedykoľvek zahodiť ako čokoľvek iné. Sú to živé tvory, ktoré majú svoje emócie, putá, potreby. Deň 4. október je vyhlásený ako SVETOVÝ DEŇ ZVIERAT. Po celom svete ho ľahko identifikujeme pod anglickým označením WAD – World Animal Day. Svetový deň zvierat je oslavou vzťahu medzi ľudstvom a ríšou zvierat. Každoročne sa pre verejnosť pripravujú akcie zamerané na ochranu zvierat, propagujú sa útulky pre zvieratá. Do pozornosti sa dostávajú jednotlivci i organizácie, ktoré organizujú podujatia, ktorých cieľom je naplniť poslanie Svetového dňa zvierat. (článok pokračuje, kliknite na VIAC)


Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

Do tejto celosvetovej iniciatívy sa zapája aj ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove. Celý mesiac október sa bude na našej škole niesť v znamení ochrany zvierat, vzťahu človeka a zvieraťa. Dňa 3. októbra si žiaci 1. – 5. ročníkov pozreli ukážky profesionálnych policajných psovodov na školskom ihrisku. Policajti porozprávali žiakom stručne o úlohách psov v Policajnom zbore Slovenskej republiky. Následne im prezentovali ukážky psa v akcii: ako reaguje na pokyny, ako nájde drogu, ako útočí na páchateľa. Našim mladším spolužiakom sa prezentácia psov páčila a odmenili policajtov potleskom.

V mesiaci október budú na našej škole prebiehať mnohé aktivity súvisiace práve s tematikou zvierat a ochrany zvierat. Škola vyhlasuje súťaže pre žiakov – pozorne počúvajte. Téma je  jednotná pre všetkých žiakov – zvieratá, ich ochrana, moje domáce zvieratko a podobne.

 • žiaci šiesteho ročníka budú tvoriť básne na danú tému. Tie odovzdajú pani učiteľke Semanišinovej
 • žiaci siedmeho ročníka budú vytvárať koláže, ktoré odovzdajú pani učiteľke Malegovej
 • žiaci ôsmeho a deviateho ročníka budú písať príbeh alebo rozprávanie na danú tému. V slovenskom jazyku ich odovzdajú pani učiteľke Zašiurovej, v angličtine ich odovzdajú pánovi učiteľovi Šoltésovi.
   

Všetky práce žiaci môžu odovzdávať spomínaným učiteľom do 26. októbra (piatok). Následne budú vyhodnotené a začiatkom novembra prostredníctvom školského rozhlasu, školskej webovej stránky a školského FB profilu vyhlásime výsledky týchto tematických súťaží.

Je dôležité, aby sme si nielen 4. októbra, kedy slávime Svetový deň zvierat, pripomenuli, že nie sme jediné stvorenia na Zemi. Ríša zvierat ponúka neskutočné množstvo živočíšnych druhov, preto je len na nás, aby sme žili v harmónii a súlade s nimi. Pretože tak, ako má človek právo na dôstojný život, toto právo majú všetky živé tvory na tejto planéte.

Mgr. Ján Šoltés

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy