Navigácia

Školské kolo Olympiády zo SJL

Dňa 19.10.2016 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády zo Slovenského jazyka a literatúry. Na prvom mieste sa umiestnila Petra Golecová (8.A), na druhom mieste Slavomíra Harbaľová (9.A) a tretie miesto obsadila Klaudia Dvoriščáková (9.A). Blahoželáme!

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy