Navigácia

2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2017/2018

Úspechy

2016/17

Olympiády a iné predmetové súťaže

 

 • obvodové kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry - 15.11.2016

Petra Golecová (8.A) - 2. miesto

 • okresné kolo Anglická univerziáda (geografia, biológia, dejepis)

Petra Golecová (8.A) - 1. miesto

 • obvodové kolo Dejepisnej olympiády - 14.02.2017

Kategória F - žiaci 6. ročníka:
2. miesto Bibiána Bereščáková 6.B 
3. miesto Júlia Zachardalová 6.B

Kategória E - žiaci 7. ročníka:
1. miesto Natália Volčková 7.B
2. miesto Tomáš Jackanin  7.C
 
Kategória D - žiaci 8. ročníka:
1. miesto Petra Golecová 8.A
2. miesto Samuel Varchol 8.A
 
Kategória C - žiaci 9. ročníka:
1. miesto Michal Čopák 9.A
3. miesto Simoneta Zoľáková 9.C

 • 66. okresné kolo Matematickej olympiády - 24.01.2017

Kategória 9:
2. miesto Michal ČOPÁK 9.A
3. miesto Petra LACOVÁ 9.A
Mladšia kategória:
4. miesto - Samuel CHOVAN 5.A

 • celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko - 01.12.2016

21. miesto - Nikola Kundrátová 3.C (175b z 210b)

 • okresné kolo Biologickej olympiády - 16.02.2017

2. miesto - Michal ČOPÁK 9.A (postúpil na krajské kolo)
5. miesto - Samuel LIPKA 8.A

 • okresná literárno-vedomostná súťaž Kráľ čitateľov - 17.03.2017

Slávka Harbaľová (9.A) - cena za najviac prečítaných kníh
Petra Golecová (8.A) - titul Kráľ čitateľov pre rok 2017 a hlavná cena v staršej kategórii

 • okresné kolo Fyzikálnej olympiády - 16.03.2017

1. miesto - Michal ČOPÁK 9.A (postúpil na krajské kolo)

 • okresné kolo Chemickej olympiády - 23.03.2017

1. miesto - Michal ČOPÁK 9.A
4. miesto - Peter PAĽA 7.A
úspešná riešiteľka - Klaudia DVORIŠČÁKOVÁ 9.A

 • korešpondenčný seminár z chémie - 28.03.2017
  kategória 8:

1. miesto - Peter PAĽA (7.A)
2. miesto - Petra GOLECOVÁ (8.A)
5. miesto - Danka VATEHOVÁ (8.A)
7. miesto - Marek BREZÁNI (8.A)
kategória 9:
1. miesto - Michal ČOPÁK (9.A)

 • 38. ročník okresného kola matematickej Pytagoriády - 14.-15.03.2017

Adam KAČMÁR - 1. miesto v kategórii P8, úspešný riešiteľ

 • krajské kolo Dejepisnej olympiády - 27.03.2017

Kategória E - žiaci 7. ročníka:
1. miesto - Natália Volčková 7.B
 
Kategória D - žiaci 8. ročníka:
1. miesto - Petra Golecová 8.A
 
Kategória C - žiaci 9. ročníka:
4. miesto - Michal Čopák 9.A

 • 66. ročník okresného kola Matemickej olympiády - 04.04.2017

3. miesto - Adam KAČMÁR 8.A - úspešný riešiteľ

 • celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády - 03.-05.05.2017

Kategória D - žiaci 8. ročníka:
3. miesto - Petra Golecová 8.A

 • okresná súťaž Mladí záchranári - 10.05.2017

družstvo A: Matej Mušinka (9.B), Sebastián Masica (9.B), Viktória Lazorová (9.A) a Natália Olenčinová (9.A) - 2. miesto
družstvo B: Michal Čopák (9.A), Marek Brezáni (8.A), Adela Švecová (6.A) a Katarína Švecová (6.A) - 4. miesto

 

 

Športové súťaže

 

 • okresné kolo branného viacboja - Gaboltov - 3.5.2017
  jednotlivci: Matej Mušinka (9.B) - 1. miesto
  družstvo A: Matej Mušinka (9.B), Sebastián Masica (9.B) a Viktória Lazorová (9.A) - 2. miesto
  družstvo B: Michal Čopák (9.A), Marek Brezáni (8.A) a Natália Olenčinová (9.A) - 3. miesto

Obe družstvá postúpili do krajského kola súťaže.

 • cezpoľný beh - ZŠ Komenského

kategória chlapci – 3. miesto - Sosňák, Čegiň, Lipták

 • prehadzovaná - Mládež 21. storočia

3. miesto - Zbihlejová, Šnelly, Horňák, Švecová K., Petrová, Hudáková, Brezovský, Sokoli

 • basketbal - ZŠ Vinbarg

kategória dievčatá – 3. miesto - Čupová, Passiová, Petrová, Kozáková, Hliboká, Semanová, Olemčinová, Mezešová, Soroková L., Bobovčáková

 • okresné kolo - futbal - ZŠ B. Krpelca

kategória chlapci – 2. miesto - Lipták, Sosňák, Lacek, Čegiň, Sivák, Lenárt, Sopko, Kotvan, Karafa S., Masica

 • okresné kolo - futbal - ZŠ B. Krpelca

kategória chlapci – 2. miesto - Lipták, Sosňák, Lacek, Čegiň, Sivák, Lenárt, Sopko, Kotvan, Karafa S., Masica
kategória dievčatá ml. – 3. miesto - Petrová, Zbihlejová, Švecová K., Zajacová, Pletzová, Harbaľová, Chomová, Sentivániová, Mezešová, Kendrová

 • prehadzovaná - Mládež 21. storočia

2. miesto - Zbihlejová, Šnelly, Horňák, Švecová K., Petrová, Hudáková, Aust, Sokoli

 • okresné kolo - vybíjaná - ZŠ Vinbarg

kategória dievčat - 3. miesto - Petrová, Švecová K., Zbihlejová, Adamišinová, Achejevová, Volčková, Peregrimová, Zajacová, Goboňová, Pletzová

 • okresné kolo - hádzaná - ZŠ Vinbarg

kategória dievčat - 3. miesto - Čupová, Semanová, Čegiňová, Hersteková, Passiová, Harbaľová, Fellegiová, Sterančáková, Tančinová, Vašenková

 • okresné kolo - florbal

kategória chlapcov - 2. miesto - Lacek, Pjenčák, Jurčák, Jurč, Paranič, Čegiň, Grivna, Tkáč, Sosňák, Lazur, Džamba
kategória dievčat - 1. miesto - Semanová, Hersteková, Čegiňová, Fellegiová, Gmiterková, Soroková I., Passiová, Čupová, Paraničová, Vašenková, Petrová

 

 

 

Školské kolá:

 

 • školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (19.10.2016)
   
 1. Golecová Petra 8.A
 2. Harbaľová Slavomíra 9.A
 3. Dvoriščáková Klaudia 9.A

 

 • školské kolo Olympiády z anglického jazyka (01.12.2016)
  Kategória 1A (5. – 7. ročník):

1. miesto – Richard KUZMIŠIN (7.B)
2. miesto – Mário BEZANIUK (6.A)
3. miesto – Lívia HOLOVOVÁ (7.A)

Kategória 1B (8. – 9. ročník):
      1. miesto – Adam KAČMÁR (8.A)
      2. miesto – Juraj PANGRÁC (8.A)
      3. miesto – Slavomíra HARBAĽOVÁ (9.A)

 • školské kolo Pytagoriády (07-08.12.2016)

5. ročník:
1. miesto Samuel Chovan 5.B

2. miesto Diana Škrovánková 5.A

 

6. ročník:
1. miesto Samuel Chovan 5.B

2. miesto Timea Šimová 6.A

3. miesto Adela Švecová 6.A

 

7. ročník:
1. miesto Peter Paľa 7.A

2. miesto Richard Kuzmišin 7.B

3. miesto Natália Lukáčová 7.A

 

8. ročník:
1. miesto Adam Kačmár 8.A

2. miesto Artúr Malaník 8.B

 

 • školské kolo dejepisnej olympiády (13.12.2016)

Kategória F   -   žiaci 6. ročníka
1. miesto   -    Júlia Zachardalová   6.B
2. miesto   -    Bibiána Bereščáková   6.B
3. miesto   -    Hana Harbaľová   6.B

Kategória E   -   žiaci 7. ročníka
1. miesto   -   Natália Volčková   7.B
2. miesto   -   Tomáš Jackanin   7.C
3. miesto   -   Marta Adamišinová   7.C

Kategória D   - žiaci 8. ročníka
1. miesto   -   Petra Golecová   8.A
2. miesto   -   Samuel Varchol   8.A
3. miesto   -   Zuzana Balaščáková   8.C

Kategória C   -   žiaci 9. ročníka
1. miesto    -     Michal Čopák   9.A
2. miesto    -     Simoneta Zoľáková   9.C
3. miesto    -     Samuel Mihaľ   9.C

 • školské kolo geografickej olympiády

5. ročník:
1. miesto Dávid MAČUGA 5.A

2. miesto Samuel CHOVAN 5.B

3. miesto Filip JUREK 5.C

 

6. ročník:
1. miesto Erik ŽELINSKÝ 6.A

2. miesto Hana HARBAĽOVÁ 6.B

3. miesto Katarína ŠVECOVÁ 6.A

 

7. ročník:
1. miesto Natália VOLČKOVÁ 7.B

2. miesto Peter PAĽA 7.A

3. miesto Richard KUZMIŠIN 7.B

 

8. ročník:
1. miesto Petra GOLECOVÁ 8.A

2. miesto Adam KAČMÁR 8.A

3. miesto Samuel VARCHOL 8.A

 

9. ročník:

1. miesto Michal ČOPÁK 9.A

2. miesto Tamara HUDAČKOVÁ 9.C

3. miesto Simoneta ZOĽÁKOVÁ 9.C

 

 • školské kolo Komiksiády - ceny poroty

S. Chovancová (4.B)

N. Vašičkaninová (4.B)

Z. Hlávková (4.B)

K. Švecová (4.B)

V. Wroblická (4.C)

 

 • školské kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko (16.01.2017) - úspešní recitátori

Sebastián Filipovič 3.C
Sonja Homzová 4.C
Gregor Šverha 3.A

 

 • školské kolo chemickej olympiády - 10.02.2017

1. miesto - Michal ČOPÁK 5.A

1. miesto - Peter PAĽA 7.A
3. miesto - Klaudia DVORIŠČÁKOVÁ 9.A
úspešný riešiteľ - Kamila KOHUTOVÁ 9.A

 

 • súťaž Miss Bábika - 15.02.2017

1. miesto - Simonka Renčková (1.A)
1. miesto - Katka Mikulová (1.A)
2. miesto - Esterka Klárová (2.A)
3. miesto - Timea Švecová (2.B)

 

 • školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2017

1. kategória – poézia:
1. miesto: Liana Šimová, 4.B

2. miesto: Darinka Žofajová, 3.B
3. miesto: Zoya Hlávková, 4.B

1. kategória – próza:
1. miesto: Sofia Chovancová, 4.B

2. miesto: SonjaHomzová, 4.C
3. miesto: Oliver Štafurik, 3.B

2. kategória – poézia:
1. miesto: Miriam Chovancová, 5.B

2. miesto: Vanesa Bobaliková, 6.A
3. miesto: Alex Gduľa, 5.B

2. kategória – próza:
1. miesto: Hana Harbaľová, 6.B

2. miesto: Samuel Chovan, 5.B
3. miesto: Nina Štafuriková, 5.A

3. kategória – poézia:
1. miesto: Sofia Alexandra Achejevová, 7.A

2. miesto: Nina Frická, 8.A
3. miesto: Denisa Sterančáková, 8.C

3. kategória – próza:
1. miesto: Petra Golecová, 8.A

2. miesto Lenka Jonová, 7.A
3. miesto: neudelené

 • súťaž v speve ľudových a detských piesní Mladý talent 2017 - 28.03.2017

1. miesto - Matúš Brezáni (2.C)
2. miesto - Bianka Bučková (1.B)
3. miesto - Simonka Renčková (1.A)
3. miesto - Karinka Želinská (1.A)

 • školské kolo súťaže Slávik Slovenska - 26.04.2017

1. kategória:
1. miesto – Eliška Sendeková (3.A)
2. miesto - Adam Ivančák (2.C)
3. miesto – Ema Bučková (3.A)

2. kategória:
1. miesto neudelené
2. miesto – Liana Šimová (4.B)
3. miesto – Sonja Homzová (4.C)

3. kategória:
1. miesto - Bianka Mačugová (9.A)
2. miesto – Dávid Chovanec (7.A)
3. miesto-  Sarah Gobonová (7.B)

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy