Navigácia

Profesijná orientácia Školský špeciálny pedagóg

Výchovné poradenstvo

Profesijná orientácia

Výchovný poradca oznamuje všetkým piatakom a ich rodičom:

Testovanie T9 je v tomto školskom roku zrušené.

Prihlášky na stredné školy sa budú odovzdávať k 15. 5. a nebude potrebné lekárske odporúčanie.

Prijímacie skúšky na stredné školy sa budú konať do dvoch týždňov od začiatku vyučovania.

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Termín Testovania 9 2019 - 03.04.2019 (streda)

 

 

 

 

Prijímacie skúšky na SŠ:

11.05.2015 (pondelok) - 1. termín 1. kola
14.05.2015 (štvrtok) - 2. termín 1. kola
16.06.2015 (utorok) - 2. kolo neprijatých žiakov z 1. kola

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy