Navigácia

Zoznam tried › Trieda 1.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C7.D8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Golecová
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Marko Bilľ
2    Sylvia Billá
3    Kristián Ferenc
4    Matej Gasiorowski
5    Pavol Goriščák
6    Nicolas Graca
7    Gréta Hudák
8    Peter Hudák
9    Teodor Choma
10    Jakub Kavčák
11    Diana Kotaliková
12    Lea Maceková
13    Michal Matiaš
14    Mikuláš Mizík
15    Adrián Polčan
16    Tereza Renčková
17    Michal Ján Rodák
18    Alexandra Sivaničová
19    Simona Snaková
20    Oskar Staško
21    Adam Vajda
22    Sofia Vajdová
23    Veronika Zoľáková
24    Silvia Kánová

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy