Navigácia

Zoznam tried › Trieda 2.C

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C7.D8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Slávka Mačugová
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Peter Belej
2    Sára Bilá
4    Sofia Dušenková
6    Emo Jenčik
7    Alexander Jurko
8    Timotej Kotvan
9    Rozália Kovaľová
10    Samuel Križák
11    Róbert Kuzmišin
12    Lukáš Mamčák
13    Martin Micenko
14    Henrieta Mušinková
15    Samuel Petrič
16    Erik Sokoli
17    Richard Škriab
18    Gregor Žofaj
19    Oliver Žofčin
20    Dominik Gdovin
21    Diana Cimbalistová
22    Quynh Anh Nguyen
23    Sára Rybovičová

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy