Navigácia

Zoznam tried › Trieda 7.D

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C7.D8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Peter Vasilega
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Timea Bednárová
2    Jaroslav Billý
3    Peter Dzubák
4    Sebastián Herstek
5    Rebeka Hirjaková
6    Timea Hirjaková
7    Jakub Hitrik
8    Lívia Hudáková
9    Šimon Jackanin
10    Tamara Korbová
11    Sebastián Leško
12    Michal Marcin
13    Barbora Mikulová
14    Nina Ondisová
15    Tobias Pavličko
16    Radovan Pavlovský
18    Jozef Skirkanič
19    Patrik Soroka
20    Martin Tej
21    Lukáš Tomčo
22    Michal Chudík
28    Miriam Bilá

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy