Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3.C

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C7.D8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Mária Maťašová
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Ratislav Belejčák
2    Liliana Feichtenschlager
3    Kristián Hricik
4    Karolína Chomová
5    Alexander Katanik
6    Sára Katriničová
7    Alexander Maňko
8    Michaela Miková
9    Tomáš Rohaľ
10    Sofia Siváková
11    Timea Skoncová
12    Teodor Šverha
13    Timea Tvardziková
14    Simona Varcholová
15    Timotej Vasiliak
16    Richard Vateha
17    Dávid Bilý
18    Matej Švábovský

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy