Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C7.D8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Sykorová
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Nela Adamišinová
2    Alex Berec
3    Timotej Hajdada
4    Liana Jackaninová
5    Jakub Kamidra
6    Richard Krukár
7    Júlia Klimeková
8    Rebeka Kolárová
9    Terézia Križová
10    Laura Krupová
11    Nina Lakatová
12    Sofia Lukácsová
13    Sarah Mihalenková
14    Vanesa Snaková
15    Ema Šibová
16    Tobias Tipul
17    Tobias Tkáčik
18    Viktória Firkaľová

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy