Navigácia

Zoznam tried › Trieda 9.C

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C7.D8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Marián Sim
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 4 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Christopher Balamuta
2    Filip Belej
6    Janka Gmiterková
7    S.H.
9    Viktor Jackanin
11    Dávid Jurčišin
13    Simon Krupa
16    Martina Mézešová
18    Jaroslav Minarič
19    Daša Paraničová
20    Matúš Pavlišin
21    Tobiáš Potočňák
22    Martina Sentivaniová
23    Jozef Sliva
24    Tomáš Tomko
25    Tadeáš Krankota
26    Alex Aust
27    Samuel Marcin
28    Marko Mihalenko

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy