Navigácia

Zoznam tried › Trieda 6.C

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C7.D8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Slávka Bobaliková
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 20 a dievčat: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Peter Barna
3    Adam Čičvara
4    William Drobniak
5    Richard Dvorský
6    Dominika Džubáková
7    Sebastián Filipovič
8    Matúš Gurský
9    Patrik Jonov
10    Oliver Kotvan
11    Nikola Kundratová
12    Šimon Lorenc
13    Miriam Lukačková
14    Samantha Marcinová
15    Filip Mikula
16    Šimon Mojdis
17    Filip Mojdis
18    Martin Mušinka
19    Tobias Marek Ondavský
20    Jozef Peregrim
21    Samuel Pop
22    Šarlota Semanišinová
23    Patrik Slimák
24    Martin Sobek
25    Michal Varchol
26    Frederika Tarnovská
27    Noel Hvizd

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy