Navigácia

Zoznam tried › Trieda 6.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C7.D8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Ján Šoltés
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 17 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Adrián Adamišin
2    Ján Babuščák
3    Emma Banasová
4    Vanesa Bilá
5    Ján Billý
6    Jakub Billý
7    Ema Bučková
8    Jakub Dunčák
9    Jozef Gmiterko
10    Matúš Grohoľ
11    Roman Ivančin
12    Paulína Jackaninová
13    Nina Kmecíková
14    Zuzana Matiašová
15    Patrik Mihaľ
16    Laura Palšová
17    Peter Rohaľ
18    Kevin Sivák
19    Sebastián Sivák
20    Alex Špireng
21    Alexandra Špirengová
22    Gregor Šverha
23    Miloš Tomko
25    Branislav Vojtaško
26    Darina Žofajová
27    Tomáš Nguyen Viet

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy