Navigácia

Zoznam tried › Trieda 7.C

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C7.D8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Monika Pilková
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 14 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Alexandra Belejová
2    Barbora Bereščáková
3    Nikola Dendisová
4    Klaudia Feceková
5    Ondrej Hajdada
6    Sonja Homzová
7    Matej Kamidra
8    Veronika Križová
9    Tobias Maťaš
10    Marek Pagáč
11    Zuzana Paľová
12    Ema Počureková
13    Veronika Popjaková
14    Viktória Popová
15    Sebastián Sentivani
16    Sára Sopková
18    Jakub Tarnovský
20    Nina Vančíková
21    Sofia Vilčeková
22    Viktória Wróblicka

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy