Navigácia

Zoznam tried › Trieda 8.C

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C7.D8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Chovanová
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Nikola Barančiková
2    Daniel Bilý
3    Alex Čorba
4    Simona Dendisová
5    Leo Ferenc
6    Vasil Ferenc
7    Kristián Gajdoš
8    Adam Harom
9    Zlatica Hliboká
10    Michal Hricík
14    Filip Jurek
15    Tomáš Kravčík
18    Andrej Savčák
19    Slavomíra Simková
20    Vanessa Simková
21    Kevin Štinčik
22    Šimon Tančin
23    A.V.
24    Šimon Zajac
25    Laura Želinská
27    Samuel Pelko
30    Dominik Beran
33    Veronika Pižiková
34    Jazmína Soukupová

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy