Navigácia

Zoznam tried › Trieda 8.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C7.D8.A8.B8.C9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Zlatica Slezáková
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Sára Benková
2    Alex Gduľa
3    Adam Goboňa
4    Annamária Gubanyiová
5    Noemi Guteková
6    Samuel Havrilla
7    Jakub Jozef Hoclár
8    Samuel Chovan
9    Miriam Chovancová
10    Sebastián Jackanin
11    Antónia Jonovová
12    Tamara Karašinská
14    Matej Klimek
15    Ján Kolcun
17    Bruno Mačej
18    Štefan Malec
19    Erik Malík
20    Lívia Marková
21    Daniel Mihaľ
22    Alexandra Popová
24    Ondrej Slota
25    Michal Tomo
30    Miriam Majerniková
31    Adela Mojdisová
32    Magdaléna Petová
33    Vanesa Bystrá

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy