Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Každodenná príprava desiatej nie je vždy jednoduchá, pretože každému z nás zaleží na zdravom vývoji naších detí. Ideálna desiata by mala obsahovať vyvážený pomer všetkých základných výživových prvkov, ako sú komplexné sacharidy, bielkoviny, telu prospešné zdravé tuky, vitamíny, minerálne látky a vlákniny. Nezabúdajme ani na pitný režim, ktorý by mal byť úplnou samozrejmosťou.

  Školáci si všímajú, čo majú ostatní na desiatu. Vzájomne si desiaty okukujú a niekedy dokonca aj komentujú. Desiata by teda nemala byť len nutrične vyvážená, ale aj zaujímavá a pestrá, s čím si väčšina starostlivých mamičiek láme hlavu. Pre rodičov, ktorí majú deti v škole, je veľkou výhodou to, že na škole chutnú a zdravú desiatu pripravia pre žiakov kuchárky v školskej jedálni. Túto možnosť majú aj žiaci našej školy. V rámci propagácie tejto alternatívy sme v rámci programu prevencie obezity na našej škole pripravili v spolupráci s vedúcou školskej jedálne ochutnávku nátierok, ktoré pripravujú naše kuchárky nielen malým škôlkarom, ale aj všetkým žiakom, ktorí desiatujú v školskej jedálni. Rodičia našej školy spolu našimi žiakmi ochutnali nátierku z treščej pečene, vajíčkovú, syrovú, mrkvovú, drožďovú a šunkovú. Pripravené dobroty neboli len pastvou pre oči, ale aj podľa reakcie rodičov boli veľmi chutné. Veríme, že vám naše nátierky chutili a ak si ich chcete pripraviť aj doma, recepty čoskoro nájdete na našej stránke v „Okienku zdravia.“

  Ďakujem za spoluprácu kolegynkám a kolektívu ŠJ.

  Mgr. Alžbeta Melicherová


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Riaditeľka školy a vedúca školskej jedálne v mene všetkých zamestnancov a žiakov školy srdečne ďakujú firme MARBEZA - Ing. Márii Bezaniukovej za štedrý sponzorský dar pre školskú jedálen našej školy.

  Mgr. Milena Kravcová

 • Odhlasovanie stravníkov:
  - prvý deň ráno do 7:45
  - ďalšie dni v čase 11:30-12:30

  Stravné lístky sa predávajú len v dni vypísané na ozname pre daný mesiac. Je potrebné dodržiavať termín. Za pochopenie ďakujem.

  vedúca ŠJ

 • Dňa 16.01.2018 sa na pôde ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove konal v poradí už 28. ročník Okresného kola Olympiády z anglického jazyka. Vo výchovno-vzdelávacom procese má táto olympiáda už tradične svoje pevné miesto, počas svojej 28-ročnej existencie priniesla množstvo talentovaných jednotlivcov na okresnej, krajskej i celoštátnej úrovni. Olympiádu otvorili krátkym príhovorom Mgr. Milena Kravcová, riaditeľka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove a PhDr. Miroslav Vančík z Oddelenia školstva a telesnej kultúry pri Mestskom úrade v Bardejove. Na súťaži sa stretlo 21 žiakov z 12 základných škôl mesta i okresu Bardejov.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  (pre pokračovanie článku kliknite na VIAC)

  Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách:

  1. kategória 1A (žiaci 5.–7. ročníka ZŠ): do súťaže sa zapojilo 10 žiakov
  2. kategória 1B (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ): do súťaže sa zapojilo 11 žiakov

  Odborná porota pracovala v tomto zložení:

  • Mgr. Ján Šoltés, ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove
  • Ing. Magdaléna Hudáková, ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove
  • Mgr. Eva Dudinská, ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove
  • Mgr. Zdenka Šinaľová, ZŠ Komenského 23, Bardejov

  Súťaž mala vysokú kvalitatívnu úroveň, zúčastnení žiaci predviedli brilantné výkony v týchto súťažných oblastiach: gramatika, slovná zásoba, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, vytváranie príbehu podľa obrázku („picture story“) a hranie rolí („role plays“).

  Výsledky:

  Kategória 1A:
  1. miesto: Dárius POPÍK (ZŠ Komenského 23, Bardejov)
  2. miesto: Mário BEZANIUK (ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, Bardejov)
  3. miesto: Zuzana HIJOVÁ (ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove)

  Kategória 1B:
  1. miesto: Kristína BOGDANOVÁ (ZŠ Komenského 23, Bardejov)
  2. miesto: Andrej ANTOL (ZŠ s MŠ Hertník)
  3. miesto: Nikola RIBOVIČOVÁ (ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove)

  Víťazi si prevzali pamätné diplomy i vecné ceny.

  Dárius Popík a Kristína Bogdanová budú okres Bardejov reprezentovať na Krajskom kole Olympiády z anglického jazyka, ktoré sa uskutoční dňa 14.02.2018 v Prešove. Budeme im držať prsty, aby reprezentovali seba, svoju školu i okres Bardejov čo najúspešnejšie.

  Mgr. Ján Šoltés
  predseda Okresnej komisie OAJ

 • XV. školský ples

 • „Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko, Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali. Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa mňa.“

  A do tejto súťaže sa zapojili aj naši žiaci tretieho a štvrtého ročníka a 15.12.2017 v školskom kole si zmerali svoje nadanie v prednese povesti.

  V 1. kategórii zvíťazil Matúš Brezáni, žiak 3.C.
  V 2. kategórii zvíťazil Gregor Šverha, žiak 4.A.

  Víťazom gratulujeme!


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Vianočná burza a kravatovo-motýlikový deň  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok. • Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

 • Aj tohto roku sa v telocvični  našej  školy uskutočnila dlhodobá  strelecká liga v streľbe zo vzduchovky. Postupne sa táto súťaž stáva zaujímavou pre ďalšie školy, dôkazom čoho je účasť ZŠ Kurima.

  Na 1.kole ligy sa v dobrom svetle zase predviedla ZŠ Gaboltov, kde v kategórii chlapcov aj dievčat obsadili popredné miesta. My sa posnažíme tréningom na krúžku priblížiť sa k ich výsledkom, ale musíme povedať, že našu školu reprezentovali len dvaja žiaci ôsmeho ročníka a ostatní boli žiaci 7. a 6. ročníka. Skrátka,  nastáva generačná výmena.

  Výsledky prvého kola si môžete pozrieť na priloženej výsledkovej listine po kliknutí na VIAC. Druhé kolo streleckej ligy sa uskutoční 14. decembra a bude zároveň aj okresným majstrovstvom SAŠ v streľbe zo vzduchovky.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • 29.11.2017 sa uskutočnilo Obvodné kolo Olympiády zo SJL. Našu školu reprezentovala víťazka školského kola Petra Golecová z 9.A. Aj tu sa jej podarilo získať najvyšší počet bodov a právom získala 1. miesto. Postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 7.2.2018 v Prešove. Všetci Petre blahoželáme a držíme palce.
 • Je tu december. Čas zimných radovánok, čas bieleho ticha a pokoja a zároveň čas túžobného očakávania kúzelných Vianoc.

  Vianoce sú sviatkom, na ktorý čakáme všetci. Nielen deti, ale aj my dospelí, práve preto sme si tieto chvíle očakávania spríjemnili so žiakmi 5. ročníka krátkou besiedkou spojenou s posedením pri samovare. Spoločne sme sa preniesli do krajiny, ktorej jazyk postupne spoznávame. Pozreli sme sa na štedrovečerný stôl Rusov a predstavili sme si najznámejšie suveníry,  ako sú matriošky, samovar a tradične zdobené nádoby z dreva – chachlama. Aké by to boli Vianoce bez rozprávky? Preto aj na našom posedení sme si jednu vianočnú ruskú pozreli. Nechýbali ani zaujímavé aktivity a hry.

  Na záver sme si zaspievali ruskú koledu a spoločne si popriali v Novom roku veľa zdravia, radosti a šťastia. Krásne Vianoce želáme aj Vám všetkým!

  С НОВЫМ ГОДОМ!


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Hrnčeky potešili

  Dostali sme list:

  „Vážená pani riaditeľka, pedagogický kolektív, milé deti,

  dovoľte mi, aby sme sa Vám srdečne poďakovali za krásny prejav spolupatričnosti, ktorý ste prejavili našim deťom formou aktivity „Hrnček pre detský domov“. V našom domove žije 82 detí, ku všetkým sa dostali Vaše milé hrnčeky. Uistili ste ich, že blížiace sa sviatky sú naozaj chvíľami, kedy máme k sebe bližšie. Srdce vytvorené z Vašich hrnčekov je symbolom ľudskosti a spolupatričnosti aj voči našim deťom. Nesmierne si vážime, že svojich žiakov vediete k vzácnym ľudským hodnotám.

  Za Vaše obdarovanie Vám v mene našich detí i v mene svojom úprimne ďakujeme. Želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku 2018 veľa zdravia a šťastia.

  Mgr. Iveta Lumtzerová
  riaditeľka DeD“


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Súťaže v spievaní vianočných kolied sa zúčastnilo mnoho talentovaných žiakov 5., 6. a 7. ročníka. Zaspievali sme si slovenské, šarišské a rusnacké vianočné koledy nášho regiónu. Jeden zo súťažiacich nám zaspieval známu anglickú koledu s názvom Christmas tree. Po prezentácii jednotlivých kolied nás porota pozitívne ohodnotila a pochválila za našu odvahu a snahu zúčastniť sa na speváckej súťaži. Na záver sme si v tomto krásnom adventnom období spoločne zaspievali svetoznámu koledu Tichá noc.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • 15. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnili sa ho žiaci 6.-9. ročníka, ktorí vo svojej kategórii dosiahli nasledujúce výsledky:

   

  Kategória F   -   žiaci 6. ročníka:
  1. miesto   -    Miriam Majerníková   6.B
  2. miesto   -    Filip Jurek   6.C 
  3. miesto   -    Samuel Chovan   6.B

  Kategória E   -   žiaci 7. ročníka:
  1. miesto   -   Bibiana Bereščáková   7.B
  2. miesto   -   Hana Harbaľová   7.B
  3. miesto   -   Michaela Čegiňová   7.A

  Kategória D   - žiaci 8. ročníka:
  1. miesto   -   Natália Volčková   8.B
  2. miesto   -   Tomáš Jackanin  8.C
  3. miesto   -   Marta Adamišinová   8.C

  Kategória C   -   žiaci 9. ročníka:
  1. miesto    -     Petra Golecová   9.A
  2. miesto    -     Nina Frická  9.A
  3. miesto    -     Adam Kačmár   9.A

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v obvodovom kole, ktoré sa uskutoční 15. februára 2017 na ZŠ s MŠ Pod Papierňou v Bardejove.

 • V dňoch 13. a 14. 12 2017 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Celkovo si zmeralo sily 82 žiakov tretieho až ôsmeho ročníka.

  Úspešní riešitelia si budú môcť porovnať svoje vedomosti z matematiky na okresnom kole, ktoré sa uskutoční v marci.

  P3:
  1.–3. miesto: Brezáni Matúš 3. C, Janeček Daniel 3. B  a Švecová Timea 3. B

  V treťom ročníku nebol úspešný riešiteľ.

  Úspešnými riešiteľmi za jednotlivé kategórie sa stali:

  P4:
  1. miesto: Kundrátová Nikola 4. C
  2. miesto: Hohoš Peter 4. A
  3. miesto: Jonov Patrik 4. A
  4. miesto: Vagaská Natália 4. B

  P5:
  1. miesto: Hudáková Lívia 5. D
  2. miesto: Ščurová Terézia 5. A

  P6:
  1.–2. miesto: Chovan Samuel 6. A a Mihaľ Daniel 6. A

  P7:
  1. miesto: Šimová Timea 7. A
  2. miesto: Zbihlejová Veronika 7. A
  3.–4. miesto: Pavlišin Matúš 7. C a Tomko Tomáš 7. C

  P8:
  1. miesto: Paľa Peter 8. A
  2. miesto: Kuzmišin Richard 8. B
  3. miesto: Zbihlej Dominik 8. B

 • Dňa 1.12.2017 sa v kultúrno-spoločenskom centre v Košiciach konal 17. ročník matematickej súťaže Lomihlav. Tejto súťaže sa zúčastnilo 54 družstiev z celého Slovenska.

  Každé družstvo tvorili štyria žiaci danej školy, ktorých úlohou bolo sa popasovať s dvadsiatimi matematickými úlohami, piatimi hádankami a piatimi hlavolamami. Na vyriešenie týchto úloh mali k dispozícii 66 minút, počas ktorých si spolu lámali hlavy nad matematickými problémami.

  Našu školu, a zároveň aj mesto, reprezentovali Adam Kačmár z 9.A, Peter Paľa, Natália Lukáčová z 8.A a Richard Kuzmišin z 8.B. V ťažkej konkurencii si nepočínali vôbec zle, keďže sa umiestnili na krásnom 18. mieste. Tohto roku bola konkurencia o niečo silnejšia, pretože súťažili aj žiaci zo stredného a západného Slovenska, čo po minulé roky nebývalo zvykom.

  Našim žiakom srdečne blahoželáme.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • V médiách je čoraz viac populárne slovné spojenie čitateľská gramotnosť. S textom a hovoreným slovom sa stretávame každý deň. Ale vieme naozaj čítať a počúvať?


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  Dňa 28.11.2017 prebehla na našej škole súťaž, ktorej cieľom bolo zistiť, ako na tom práve v tejto oblasti sme. Pre piatakov a šiestakov si pripravili žiačky 9.A (P. Golecová, N. Frická) a žiaci 8.A (E. Semanišinová, P. Paľa) triedy úlohy zamerané na preverenie čitateľskej gramotnosti. Žiaci si zmerali sily a zároveň sa zabavili pri čítaní, počúvaní i dramatizácií textu. Všetci dosiahli výborné výsledky. Bodové rozdiely boli veľmi tesné. Kliknite na VIAC.

  5. ročník                                             6. ročník

  1. miesto - 5.C                                   1. miesto - 6.B

  2. miesto - 5.A                                   2. miesto - 6.A

  3. miesto - 5.D                                   3. miesto - 6.C

  4. miesto - 5.B

  Všetkým blahoželáme a tešíme sa, že našich žiakov sa otázka problému s čitateľskou gramotnosťou netýka.

  P. Golecová, 9.A

   

 • V rámci aktivít projektu Srdce na dlani – spájanie medzigeneračných svetov a prehlbovania spolupráce medzi deťmi, rodičmi a starými rodičmi sme dňa 20. decembra 2017 realizovali vianočné vystúpenie detí materskej školy v jedálni základnej školy, kde sa deti prezentovali pásmami ľudových tradícií aj modernými choreografiami. V tomto predvianočnom období deti spríjemnili chvíle a potešili srdcia starým rodičom, rodičom aj všetkým prítomným. O tom, že sa vystúpenie detí páčilo, svedčili šťastné úsmevy aj slzy dojatia prítomných. Poďakovanie patrí aj Mgr. Jánovi Šoltésovi, ktorý sa postaral o ozvučenie, Ing. Dušanovi Kučovi za zdokumentovanie atmosféry objektívom, ako aj celému kolektívu učiteliek MŠ za snahu a trpezlivosť pri nácviku programu.

  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • V skutočnosti sme to my všetci, čo robíme zmeny vo svete, zmeny sami v sebe. V týchto dňoch pred Vianocami sme na to mysleli o niečo intenzívnejšie. Rozvíjali sme svoje schopnosti pri vytváraní darčekov, ale najviac sme mysleli na to, ako naše darčeky niekoho potešia, aké svetlo lásky niekam prinesú.

  žiaci krúžku Výtvarníček a Kreatívnej palety farieb


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 368 588

Fotogaléria - staré albumy