Navigácia

 • Zápis detí do 1. ročníka

  Zápis detí do 1. ročníka - Obrázok 1
  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.


  Viac informácií o zápise nájdete TU.

 • Pod týmto názvom sme na 1. stupni našej školy uskutočnili sériu aktivít zameranú na prevenciu proti rasovej diskriminácii a neznášanlivosti. Veku primeraným spôsobom sme žiakom priblížili zmysel  známeho hesla "Žiť a nechať žiť!" Triednymi besedami a rozhovormi na túto dnes veľmi aktuálnu tému a napokon zážitkovou aktivitou s piesňou sme sa pokúsili deťom vysvetliť, že ľudia sa od seba odlišujú. Je úplne prirodzené, že každý z nás je jedinečný, svojský. Výchova k tolerancii je postupné budovanie schopnosti akceptovať a nakoniec i uznať, že každý z nás je iný. Túto vážnu tému môžeme buď ignorovať, alebo sa môžeme aktívne zaangažovať za správnu vec. Keďže je voľba  na nás a budúcnosť nie je len o nás samých, rozhodli sme sa aj my prispieť svojou troškou k tomu, aby bol náš svet krajší a pestrejší.

  Náš svet je pestrý - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • V stredu 11.4. sme s deťmi školského klubu mali popoludnie v súťažnom duchu. Aktivita mala názov Popletená rozprávka. Vytvorili sme tri družstvá, žlté, zelené a modré. Deti si najprv vylosovali v akom družstve budú súťažiť. Mali pripravené vrecká v nich boli rozstrihané časti rozprávok, ktoré sú im známe. Ich úlohou bolo prečítať si jednotlivé texty a správne ich zosúladiť. Deti čítali, skladali, lepili. Každý sa usiloval, mali na to vyhradený časový úsek. Zvíťazilo modré družstvo, pretože splnilo úlohu bez jedinej chybičky. Na druhom mieste bol tým zelený, ale tí nepriradili správne dva texty a na treťom mieste bolo družstvo žltých. Čo dodať na záber, deti si zdokonalili aj takto čítanie s porozumením a verím, že zaujímavo strávili popoludnie s rozprávkami.

  Autor L.M.

  ŠKD - Popletená rozprávka - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • V školskom roku 2017/2018 v rámci environmentálnej výchovy cez Slovenskú agentúru životného prostredia sme sa zapojili do projektu "Triedim, triediš, triedime."

  Učebne sú vybavené taškami na triedenie odpadu. Učíme žiakov od útleho vekutriediť odpad a šetriť životné prostredie.

  Triedim, triediš, triedime... - Obrázok 1
  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

 • Dňa 6.4.2018 sa konala súťaž v basketbale žiačok ZŠ. Nechýbali na nej ani dievčatá našej školy. Počas zápasov boli výborné a preto je pochopiteľné, že skončili ako víťazky. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme im aj ďalšie športové víťazstvá. Naše reprezentantky: Čupová Sarah, Bobovčáková Sarah, Passiová Radka, Hliboká Zlatica, Čegiňová Andrea, Semanová Henrieta, Hudáková Miriam, Fellegiová Vanesa, Petrová Mária, Sterančáková Denisa, Švecová Katarína, Vašenková Timea.

  Okresná súťaž v basketbale ZŠ dievčat - Obrázok 1
  Pre zvačšenie kliknite na obrázok.

 • Zo slávnostného zápisu detí do 1. ročníka

  Prinášame vám zopár záberov zo slávnostného zápisu detí do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019. Zároveň ďalším záujemcom dávame na známosť, že svoje dieťa k nám môžu zapísať do 30. apríla 2018 (vrátane) počas pracovných dní od 08:00 – 15:30.


  Zo slávnostného zápisu detí do 1. ročníka - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Aj my budeme bežať za a(tra)ktívny Bardejov

  V nedeľu 22. apríla sa aj žiaci našej školy a detí z materskej školy zúčastnia benefičného behu za a(tra)ktívny Bardejov, ktorý sa uskutoční na Radničnom námestí v Bardejove. Bližšie informácie nájdete v letáku (kliknite pre zväčšenie) a v tomto odkaze.

  Aj my budeme bežať za a(tra)ktívny Bardejov - Obrázok 1
   

 • Žiaci 2.A, 3.C a 4.B triedy sa po roku opäť zapojili do medzinárodného projektu Noc s Andersenom 2018 a začlenili sa medzi 95000 účastníkov projektu z Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska.

  Dňa 23.03. a 24.03.2018 strávili večer a noc v školskej knižnici. Už po tretíkrát zažili večer plný dobrodružstva a zábavy, na ktorý sa prišla pozrieť aj kamera BTV.

  Hneď v úvode si pripomenuli dánskeho rozprávkara H. CH. Andersena (2. apríla 1805 - 4. augusta 1875) a jeho tvorbu. V rozprávkovom kvíze hádali názvy rozprávok. Vypočuli si rozprávku Statočný cínový vojačik, ktorá bola hlavnou témou rozprávkovej noci, od jej publikovania – 2. október 1838 – ubehlo už 180 rokov. Porozprávali sa o osude cínového vojačika a baletky. Rozprávkovú noc im prišli spríjemniť aj žiaci, kamaráti, so SZUŠ Pod Vinbargom v Bardejove a zahrali im rozprávku Malý princ. Po predstavení sa vybrali na nočné putovanie školou sprevádzané svetlom bateriek a plnili úlohy, ktoré na nich čakali v tmavých chodbách. Svoju šikovnosť preukázali aj pri zhotovovaní vojenských čiapok a nácviku vojenského pochodu. Tóny hudby, Pochod drevených vojačikov od P. I. Čajkovského, ich sprevádzali počas slávnostného pochodu. Túlanie sa školskými priestormi počas noci skončilo rozprávkou na dobrú noc a slastným spánkom medzi knihami a rozprávkovými postavami v školskej knižnici. Ranné jemné zvonenie zobudilo žiakov do ďalšieho rána. Neostávalo im nič iné ako sa rozlúčiť s knižnicou, knihami, pobaliť si veci a vyobjímať rodičov, ktorí ich už netrpezlivo čakali.

  Samozrejme, nesmel chýbať ani Pamätný list ako spomienka na odvahu a zručnosť, ktorú preukázali počas Noci s Andersenom v škole a školskej knižnici.

  Žiaci našej školy vedia, že hoci žijeme v čase moderných technológií a sociálnych sietí,  čítanie kníh má stále svoj význam a je vždy zábavné a moderné.

  Mgr. Golecová, Mgr. Kicová, Mgr. Volčková


  Rozprávková noc s Andersenom 2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • V predveľkonočnom období sme pripravili pre deti ukážku ľudovej tvorby a ľudových tradícií – zdobenie kraslíc. Zavítala k nám pani Mária Hajmacherová z Malcova, ktorá zdobí kraslice rôznymi technikami. Deťom predviedla ukážku zdobenia voskom, ale na výstavke ukázala aj kraslice zdobené inými technikami. Deti si mohli maľovanie voskom aj vyskúšať a boli z toho nadšené. Nezabudli tete zaspievať zopár veľkonočných pesničiek a rýmovačiek.


  MŠ - Ukážka zdobenia kraslíc - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Tu je zopár momentiek z krásneho športového podujatia.

  MŠ - Športová olympiáda materských škôl 2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • V našej materskej škole sa snažíme v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti o to, aby deti získali pozitívny vzťah ku knihám už v rannom veku. Dňa 22. marca v rámci mesiaca knihy navštívili 3-4-ročné deti školskú knižnicu a oboznámili sa s jej priestorom. Tam sme potom realizovali aktivitu „Babička nám číta rozprávku“. Pani Jana Medoňová prečítala deťom rozprávku o snehovej vločke. Deťom sa rozprávka veľmi páčila. Po prečítaní rozprávky sa spolu s deťmi zahrala na snehovú vločku a zaspievali o nej aj pesničku. Nakoniec si deti poprezerali rozprávkové knihy a leporela, ktoré ich veľmi zaujali.

  MŠ - Babička nám číta rozprávku - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Exkurzia do hostiarne v Prešove 2018

  Dňa 19.3.2018 sme sa zúčastnili exkurzie v Prešove. Boli sme v „hostiarni“, videli sme, ako sa pečú hostie. Navštívili sme miestnosti, kde sa vyrába cesto, kde sa pečú hostie, vlhčiareň, kde sa hostie vlhčili. Vošli sme do miestnosti, kde sa krájali hostie. V poslednej miestnosti sa hostie triedili a balili. Po obhliadke výrobne sme mali svätú omšu v kaplnke. Myslím, že všetci sme mali z exkurzie veľmi pekný zážitok.

  naši tretiaci

  Exkurzia do hostiarne v Prešove 2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Dňa 20.3.2018 navštívili deti starších oddelení materskej školy v rámci poznávania tradičných remesiel tetu keramikárku Tatianu Gombitovú, ktorá má keramickú dielňu v budove našej školy. Po úvodnom rozhovore o tradičných remeslách sme sa vybrali do dielne tety keramikárky. Pani Gombitová nám ochotne porozprávala, z akej hliny sa keramika vyrába a aké pomôcky pri jej výrobe používa. Potom nám názorne predviedla, ako sa na hrnčiarskom kruhu vyrába váza a miska. Deti pozorovali prácu na hrnčiarskom kruhu a veľmi sa im to páčilo. Na záver sme si prezreli pec, kde sa keramika vypaľuje a obdivovali hotové výrobky. Deti na vlastné oči mohli spoznať prácu tradičného remesla, akým je hrnčiarstvo.

  MŠ - Tajomstvá profesií - návšteva keramickej dielne - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • "Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti."

  Pracujeme s deťmi, sme plní nápadov, elánu, žijeme plnohodnotný život. Ale príde obdobie, keď budeme musieť spomaliť. V jedno marcové popoludnie sme s deťmi navštívili zariadenie pre seniorov pri Topli. Prišli sme aspoň na chvíľu rozveseliť babičky a dedkov, ktorí tam žijú. Už v úvode bolo možné čítať z ich tvárí, že ich potešila prítomnosť malých detí. Mnohí z nich majú  v ich veku vnukov a vnučky a niektorí im ich aj pripomenuli.

  Deti sa im v úvode predstavili s krátkym kultúrnym programom, v ktorom vystúpili jednotlivci: Timea Tvardziková, Katka Mikulová, Sárka Mihalenková a Eliška Sendeková. Potom za sprievodu gitary, na ktorej hrala p. I. Čičvarová a Oliver Žula, deti zaspievali známe detské pesničky. Seniori všetkých účinkujúcich odmenili potleskom. Potom nasledovalo veľkonočné tvorenie. Prítomní mali vystrihnuté vajíčko a zdobili ho krepovými ružičkami a farebným papierom. Niektorí to zvládli aj sami, väčšine dôchodcov deti radi pomohli. Vytvorili pekné vajíčka, ktorými si vyzdobili svoje izby alebo spoločné priestory. Nálada bola príjemná a seniori sa rozhodli, že si ešte spoločne zaspievajú. Radi sme sa pridali a zaspievali pesničku A od Prešova, ktorú všetky deti poznali. Znova nasledoval potlesk všetkých prítomných. Za vystúpenie si deti odniesli sladkosť, ktorá im veľmi chutila. Verím, že našou prítomnosťou aspoň na chvíľu starkí pookriali a zabudli na každodenné boliestky. So želaním pokojnej Veľkej noci sme sa s nimi rozlúčili a sľúbili, že sa k nim čoskoro vrátime a potešíme ich.

  Vych. E.Kovácsová, I. Čičvarová

  ŠKD - Návšteva zariadenia pre seniorov 2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Pamätáte si ešte na magické slová „Kde bolo, tam bolo... Za siedmimi horami...“, ktorými sa začínajú rozprávky?

  Aj žiaci 2.A triedy sa vybrali do rozprávkového sveta, kde dobro víťazí nad zlom, kde dobrým ľuďom pomáhajú zvieratká, kvety a rôzne zázračné sily. V mesiaci marec sme v školskej knižnici realizovali aktivity, ktorými si žiaci obohacovali slovnú zásobu, zdokonaľovali reč, cibrili schopnosť vyjadriť svoje city a myšlienky, rozvíjali fantáziu a predstavivosť, učili sa rozlišovať dobro od zla, rozvíjali pamäť, pozornosť i sústredenosť. Týmto aktivitám predchádzalo prečítanie si  ľudovej  rozprávky s rodičmi, starými rodičmi, súrodencami, kamarátmi. Priamo v školskej knižnici si žiaci vyberali knihy, čítali, ilustrovali, tvorili obrázkovú postupnosť (osnovu) deja a následne hrali divadielka známych ľudových rozprávok. Že sa nám to páčilo a bavilo nás vidieť na našich tváričkách.

  Rozprávkový svet (2.A) - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • V dňoch 13. a 14. marca sa v priestoroch základnej školy na sídlisku Vinbarg konal 39. ročník okresnej súťaže z matematiky pod názvom Pytagoriáda. V utorok 13. marca súťažili žiaci 3.-5. ročníka a nasledujúci deň súťažili šiestaci, siedmaci a ôsmaci. Žiaci mali vypočítať 15 príkladov z matematiky. Úspešným riešiteľom sa stal žiak, ktorý mal správne vypočítaných 10 príkladov. Úspešní riešitelia mohli získať body aj za ušetrený čas, za každé 4 ušetrené minúty dostali bod navyše. Z našich žiakov sa najlepšie darilo Samuelovi Chovanovi, ktorý sa umiestnil na druhom mieste so ziskom 20 bodov. V ôsmom ročníku boli úspešní dvaja naši žiaci. Peter Paľa so ziskom 19 bodov obsadil 5. miesto a Natália Lukáčová so ziskom 13 bodov obsadila 8. miesto. V piatom ročníku so ziskom 18 bodov Terézia Ščurová obsadila 16. miesto. Vo štvrtom ročníku bola úspešná Nikola Kundrátová so ziskom 13 bodov sa umiestnila na 10. mieste.

  39. ročník okresnej súťaže z matematiky - Pytagoriády - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Pani vychovávateľky pripravili výzdobu a spoločne sa podieľali na jej inštalovaní vo vstupnom priestore budovy školy, v ktorej sa nachádzajú oddelenia ŠKD.

  ŠKD - Jarná výzdoba - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Pod týmto zaujímavým názvom sme v mesiaci marec, mesiaci kníh, pripravili pre deti navštevujúce Školský klub netradičné podujatie z večera 16.3 až do rána 17.3. Deti sa prihlásilo tak akurát. O čo vlastne išlo? Deti mali prežiť zaujímavú noc v škole a konkrétne v oddelení školského klubu. Pani vychovávateľka Kovácsová a Udičová nám svoje oddelenia poskytli a pripravili, aby sme s deťmi mohli prežiť zaujímavý, netradičný večer aj noc. Pani vychovávateľky p. vych. Čičvarová, p. vych. Kovácsová a p. vych Mačejová si pre deti pripravili zaujímavý program. Po príchode detí do školy rodičmi okolo 19-tej večer si deti odložili veci, spacie vaky, karimatky, veci na oblečenie, masky, nejaké to jedlo či čajík. Deti si postupne sadali a zahrali sme si hru Tichá pošta na lepšie zoznámenie sa. (pre pokračovanie článku kliknite na VIAC)

  ŠKD - Rozprávková noc 2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  Prišli už všetci a večer sa mohol začať. Hneď po privítaní sme deti oboznámili s tým, čo ich čaká. Čítali sme si rozprávku O troch prasiatkach, tak nasledovala dramatizácia prečítanej rozprávky. Každý po chvíľke nabral odvahu, prekonal ostych a výborne sa zhostil svojej roly. Za ich výkon boli odmenení sladkou odmenou. Videli sme, ako sa deti vedia prezentovať a verte, nie jedno nám ukázalo svoj umelecký talent. Možno z nich vyrastú budúci umelci, nechajme sa milo prekvapiť. Po tejto aktivite sa deti posilnili a vybrali si z ruksakov, čo im mamky, alebo oteckovia, chutné prichystali. Nechýbalo ovocie, zelenina, či malá maškrta, chlebík , buchty... Po posilnení ich čakalo opäť niečo zaujímavé, deti sme rozdelili do družstiev a zvolili si spomedzi seba kapitána družstva. Kapitán vylosoval svoju farbu družstva. Čakalo ich hľadanie pokladu. Hľadanie bolo o to náročnejšie, pretože sa hľadalo po tme a to iba za použitia bateriek, ktoré si deti tiež mali za úlohu doniesť. Každé družstvo muselo nájsť vrecká so svojou farbou (jedno zelené, druhé modré, tretie žlté) tie boli ukryté v budove v ktorej sme boli. V nich boli úlohy, ktoré deti museli splniť a po splnení obdržali od svojej p. vychovávateľky body. Za každú splnenú úlohu dostali bod. Po obdržaní všetkých bodov sa mohli vrátiť do základného tábora, čiže oddelenia z ktorého vyštartovali. Postupne sa tak vystriedali všetky oddelenia, tu si deti vyskúšali nielen svoje vedomosti, ale aj svoju odvahu prekonať strach a statočnosť pri vzájomnom pomáhaní. Po splnení všetkých úloh si deti za body mohli vylovovať poklad, ktorý sa ukrýval v košíku.

  Po oddychu a vyrozprávaní svojich pocitov na deti čakala ďalšia zaujímavá aktivita. Karneval rozprávkových bytostí. Deti sa premenili na šašov, prasiatka, motýle, vlkov, kvietočky a iné rozprávkové bytosti. Začala sa zábava, tanec do toho boli zaradené zaujímavé hry, stoličkový tanec a víťazi boli odmenení sladkosťou. Večer bol v plnom prúde, ale videli sme už na deťoch, že ich zmáha únava. Tak sme zaujímavý večer ukončili, vyhodnotili sme, zatlieskali sme si a deti sa pripravili na spánok.

  Ráno sme ich zobudili, umyli sme sa, pomohli s balením vecí, spoločne sme sa naraňajkovali, každé dieťa dostalo Croissant a čajík. Ani sme sa nenazdali a už bol čas, kedy si pre deti začali prichádzali opäť rodičia. Ďakujeme pekne vedeniu školy za zakúpenie Croissantov aj čajíku pre deti. Veríme, že to bol pre nich zaujímavý večer a netradičná noc v škole.

 • Hoci v súčasnej spoločnosti pretrváva názor, že dnešné deti nemajú vzťah ku knihám a čítaniu, predsa sa len zdá, že niektoré deti čítajú rady a veľa. Dôkazom toho je literárno-vedomostná súťaž a korunovácia Kráľa čitateľov, ktorú pripravila a zorganizovala 22.2.2018 Okresná knižnica Davida Gutgesela v Bardejove.

  Žiaci a žiačky ZŠ s MŠ Pod Vinbargom túto súťaž pravidelne navštevujú a dosahujú tie najlepšie výsledky. Inak tomu nebolo ani tento rok. Titul Kráľ čitateľov pre rok 2018 a hlavnú cenu v staršej kategórii získala žiačka 9.A Petra Golecová. Srdečne blahoželáme a Petre prajeme, aby knihy aj naďalej zostali pevnou súčasťou jej života.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy