Navigácia

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018


  Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • MŠ - Rozlúčka so škôlkou 2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Rozlúčková slávnosť deviatakov (2017/2018)


  Rozlúčková slávnosť deviatakov (2017/2018) - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Oznam ŠKD

  Oznam ŠKD

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 v Bardejove oznamuje rodičom detí navštevujúcich ŠKD, že dňa 29.6.2018 (piatok) bude prevádzka ŠKD z organizačných dôvodov končiť o 14:30. Za pochopenie ďakujeme.

  Mgr. Milena Kravcová
  riaditeľka školy

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Letný tábor Čarovné leto 2018

 • Kalište - stretnutie troch generácií

  Dňa 23. júna 2018 sa žiačky z 9.A triedy Petra Golecová a Nina Frická spolu so svojou učiteľkou dejepisu zúčastnili 13. ročníka stretnutia generácií v horách na Kališti.

  Kalište sa stalo symbolom slovenských obcí, ktoré boli vypálené počas nacistických represálií v rokoch 1944 – 1945.

  Cieľom tohto stretnutia bolo nielen pripomenúť si obete brutálneho a nezmyselného vraždenia počas 2. svetovej vojny, ale aj symbolicky vrátiť život na Kalište, na miesto, kde sa každoročne stretávajú poslední pamätníci vojny spolu so svojimi deťmi, vnukmi, pravnukmi a mnohými ďalšími, ktorí nechcú zabudnúť na túto temnú kapitolu našej histórie. K tomu prispieva aj Sad života, ktorý vysadili predstavitelia 107 slovenských obcí, ktoré boli takisto vypálené počas nacistických represálií.

  Poďakovanie za túto peknú akciu patrí Oblastnému výboru SZPB v Bardejove, ktorý umožnil účastníkom súťaže Medzníky 2. svetovej vojny zúčastniť sa tohto stretnutia.

  Kalište - stretnutie troch generácií - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Turistická vychádzka na Zborovský hrad

  „Odvážnemu šťastie praje“, v duchu tohto hesla podnikli žiaci 2.A a 3.C v sobotu 23.6. turistickú vychádzku na Zborovský hrad. Zúčastnili sa jej žiaci so svojimi rodičmi a triednymi učiteľkami.

  Chodníčkom z Dlhej Lúky sme sa dostali až na hrad, kde nás privítal p. Vladimír Kaminský, predseda Občianskeho združenia na záchranu Zborovského hradu. Porozprával nám o jeho histórii a aj o priebehu rekonštrukčných prác na záchranu a obnovu hradu. A aby nezostalo iba pri rozprávaní, prispeli sme aj my svojou troškou a vyniesli sme na vežu viac ako 70 vedier piesku.

  Po dobre odvedenej práci nasledovala zaslúžená odmena – opekačka. Potom deti objavili zabudnutý zbojnícky poklad a po jeho spravodlivom rozdelení sme sa s hradom rozlúčili. Ešte sme po ceste pozbierali odpadky po nedisciplinovaných turistoch a už sme boli na parkovisku.

  Napriek nepriazni počasia sme spolu prežili zaujímavý a veselý deň.

  Turistická vychádzka na Zborovský hrad - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Paličkovanie v 3.C

  Paličkovaná čipka je ručnou prácou vytvorený textilný prvok, ktorý sa tvorí z priadze na textilnom valci plnenom slamou alebo pilinami osadenom na drevenom podstavci. Ďalšími potrebami na zhotovenie paličkovanej čipky sú drevené paličky, na ktorých je navinutá priadza, ďalej nožničky, háčkovka, priesvitný papier  a nehrdzavejúce špendlíky.

  O tom, že paličkovaná čipka nie je len takouto nudnou poučkou, sa 22.6. presvedčili žiaci 3.C triedy na tvorivých dielňach. Išlo im to výborne, boli veľmi šikovní a výsledkom sú ich prvé paličkované výrobky.

  Paličkovanie v 3.C - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • ŠKD - Čitateľský piknik 2018

  Každoročne 1. júna deti na celom svete oslavujú svoj sviatok. V ŠKD sme chceli prežiť tento slávnostný deň trochu inak, tak slávnostnejšie. Zorganizovali sme Čitateľský piknik. Deti si priniesli deky a nejaké občerstvenie. Knihu má každý z nich v ŠKD.

  Bol veľmi horúci deň a tak sme deky rozprestreli pod stromy. A začali sme čítať... Individuálne, každý zo svojej knihy, potom nasledovalo rozprávanie o autoroch a ilustrátoroch. Keďže sme oddelenie zmiešané, tvorené viacerými ročníkmi, aj čítaný text bol tomu prispôsobený. Prváci čítali knihy s krátkym textom, starší žiaci zvládli aj dlhší text. Potom nasledoval piknik, na ktorý sa deti veľmi tešili. Navzájom sa ponúkali rôznymi dobrotami. Keď sa dostatočne občerstvili, nasledoval program. Deti sa predstavili rôznymi pesničkami, tančekmi či gymnastickými kúskami.

  Verím, že sa im to páčilo, a že sme spoločne prežili jedno krásne júnové popoludnie.

  Vych. Eva Kovácsová


  ŠKD - Čitateľský piknik 2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • MŠ – Návšteva policajtov 2018

  Dňa 14. júna navštívili deti materskej školy policajti – psovodi s policajnými psami. Predviedli deťom ukážku toho, ako psy počúvajú povely, vyhľadávajú nebezpečné látky, aj to, ako zasahujú v prípade chytania zlodejov. Deťom sa ukážka veľmi páčila a veľa z nich na záver skonštatovali, že sa chcú stať policajtami.

  MŠ – Návšteva policajtov 2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Čítajme si ... 2018

  30. mája 2018 sa v okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove uskutočnil 11. ročník detského čitateľského maratónu „Čítajme si ... 2018“. Aj tento rok sa naši žiaci 3.A, 3.B, 3.C a 4.B zapojili do čitateľského maratónu. Čítali si príbehy z knihy Websterovci,  zoznámili sa s pavúčou rodinkou a poprezerali si nové knihy na detskom oddelení.  Posedenie pri knihe im zároveň spestrilo vyučovacie dopoludnie.

  Čítajme si ... 2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • MŠ - Týždeň detských radostí 2018

  Ako každý rok aj teraz pripravili pani učiteľky pre deti zaujímavé aktivity pri príležitosti Dňa detí. Tento rok boli aktivity zamerané viac športovo na podporu Olympijského dňa. Deti si užili aktivity ako Behá celá škôlka, Škôlkárska olympiáda – kde deti súťažili v rôznych športových disciplínach, V Prekážkove, Naša zem je guľatá – deti kreslili svoje predstavy o svete kriedami na chodník, Hýbe sa celá škôlka – kde v rytme hudby predvádzali tanečné choreografie.

  MŠ - Týždeň detských radostí 2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • MŠ - Exkurzia na Farmu Busov 2018

  Deti zo slniečkovej triedy a z triedy lienok dňa 23. 5.2018 navštívili Farmu Busov v Gaboltove. Mali možnosť na vlastné oči vidieť a pozorovať hospodárske zvieratá a ich mláďatá. Spoznávali význam chovania zvierat pre úžitok a spôsob, ako ich človek môže využívať. S nadšením zisťovali a rozpoznávali rozdiely v potrave, ktoré tieto zvieratá potrebujú pre svoj život. Bol to pre ne neopísateľný zážitok.

  MŠ - Exkurzia na Farmu Busov 2018 - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove získala od Národného športového centra hodnotný dar

  ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove získala od Národného športového centra hodnotný dar

  V posledných rokoch sa veľa hovorí o obrovskom význame športu a pohybu v živote človeka, najmä v živote mladej generácie. Zo školského uhla pohľadu, predmet telesná výchova pomaly, ale isto naberá na autorite.

  V tomto kontexte bola našej škole prejavená veľká priazeň a podpora. Vláda Slovenskej republiky uložila povinnosť Ministrovi školstva, vedy a výskumu poskytnúť finančné prostriedky na rekonštrukciu telocviční na základných a stredných školách a na ich vybavenie športovým náradím a náčiním. Udial sa čin, ktorý nás, pracovníkov ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove, veľmi potešil. V rámci Projektu Výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu, Národné športové centrum v Bratislave, príspevková organizácia, darovalo našej základnej škole s materskou školou hodnotný dar – širokú sadu športového náradia vo výške 4,712 €. Ide o športové náradie podporujúce atletiku, gymnastiku, loptové hry, cvičenie vonku či posilňovanie tela.

  ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove získala množstvo športového vybavenia, napr. žinenky, švédske debny, švédske lavičky, gymnastické tyče, fitlopty, futbalové, basketbalové, hádzanárske, volejbalové lopty, kompresor, siete, hrazdy na rebriny, vytyčovacie méty, štartovacie bloky, časovú tabuľu, merač výšky výskoku, švihadlá, trampolíny, lekárničku, štartovacie čísla, zvukové zariadenie, meracie pásmo, štafetové kolíky, atletické prekážky, stopky a mnoho iných zaujímavých učebných pomôcok na telesnú výchovu. Spomínané športové vybavenie určite skvalitní vyučovanie telesnej výchovy na našej škole, bude to výrazný motivačný prvok pre učiteľov i pre žiakov.

  Primárne kritérium úspešného výberu bolo zriadenie športových tried v rámci danej školy. Na našej škole sú v jednotlivých ročníkoch zriadené športové triedy so zameraním na ľadový hokej. Tieto športové triedy sa už v minulosti zapájali do rôznych lokálnych, resp. celoštátnych aktivít a projektov organizovaných práve Národným športovým centromMesto Bardejov, resp. pán primátor mesta MUDr. Boris Hanuščák, uvítali iniciatívu Národného športového centra obdarovať takýmito hodnotnými darmi práve našu ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove.
 • Netradičné vyučovanie hudobnej výchovy

  Hudba bola vždy súčasťou života človeka a aj keď si to neuvedomujeme, aktívne vplýva na naše telo, dušu i spoločnosť. Hudba si v dejinách našla cestu aj do škôl v podobe vyučovacieho predmetu hudobná výchova, ktorá má svoje pevné miesto v učebných osnovách. Na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove sme sa na vyučovanie hudobnej výchovy pozreli trošku netradične... (pre pokračovanie článku kliknite na VIAC)

  Netradičné vyučovanie hudobnej výchovy - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • Škola v prírode – Nová Lesná

  Dňa 14. 5. 2018 sme naložili zbalené kufre do autobusa a vyštartovali. Ubytovali sme sa v hoteli Eufória, v Novej Lesnej. Boli tam útulné izby a výborne varili. Chodili sme na túry, športovali, súťažili, kúpali a zabávali sa. Najlepší deň bol v stredu. Išli sme do Belianskej jaskyne. Boli tam kvapľové sochy, jazierka a Čertovo hrdlo. Ani nákupy suvenírov nechýbali. Potom sme išli do Tricklandie. Bolo tam super. Páčili sa nám rozprávkové fotky, zrkadlové bludisko, knižnica, izby so šikmými podlahami... Piatkové ráno nás vrátilo do reality. Zbalili sme kufre, naložili ich do autobusu a 18. 5. 2018 nás cesta doviedla do Bardejova, kde nás privítali rodičia. V škole v prírode bolo perfektne. Super.

  Matúš Ribovič a Miloš Dvorský, žiaci 4.B

  Škola v prírode – Nová Lesná - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

 • World Cup Krakow v Raketovom modelárstve

  World Cup Krakow v Raketovom modelárstve
  V konkurencii 92 súťažiacich z 9 krajín Európy si žiak CVČ Maroš FECEK, člen modelárskeho krúžku pri 5. základnej škole pod Vimbargom vybojoval 2. miesto v kategórii S6A streamer, bol taktiež vyhlásený za najlepšieho juniora. Ide o veľmi cenný úspech, keďže Maroš súperil spolu so seniormi a podarilo sa mu v podstate pokoriť európsku špičku raketových modelárov. Táto súťaž bola poslednou previerkou pred Majstrovstvami sveta, ktoré budú v Poľsku v meste Wloclawek v čase od 23. júla do 4. augusta 2018. Na týchto majstrovstvách sveta však budú až dvaja zástupcovia nášho krúžku. Spolu s Marošom sa do reprezentácie Slovenskej republiky prebojoval taktiež Marek Brezáni.

  World Cup Krakow v Raketovom modelárstve - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
 • Ochutnávka čajov zo školskej bylinkovej záhrady

  Zámerom našej aktivity bolo vytvoriť u detí základné povedomie o okolitom svete a jeho dianí, o pôsobení človeka na životné prostredie. Už od jari naše školské átrium skrášľuje bylinkový záhon. Slúži na priamy rozvoj zmyslového vnímania našich detí. V našej bylinkovej záhradke máme: tymian, bazalku, levanduľu úzkolistú, mätu čokoládovú a piepornú, medovku lekársku, steviu, šalviu lekársku, kari, oregano, rozmarín, saturejku.

  Dňa 29.5.2018 žiaci I. stupňa mali možnosť nielen tieto bylinky spoznať, ovoňať, ale aj ochutnať vo forme bylinkových čajov. Chutnali sme čaj tymianový, šalviový, mätový, medovkový a žihľavový.

  Čaj je prírodný osviežujúci nápoj, po ktorom sa budeme cítiť dobre. Jeho blahodarné účinky poznali aj naše staré mamy. Medovka nás upokojí, žihľavový čaj prečistí telo, mätový čaj je prospešný pri chrípke, nachladnutí, na pretrávenie, šalvia si poradí so zápalmi.

  O bylinkách sme sa rozprávali a dozvedeli niečo viac aj na hodinách prírodovedy.

  Ochutnávka čajov zo školskej bylinkovej záhrady - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvotí po kliknutí na obrázok.

 • 15. ročník súťaže s firmou Milk-Agro - Pomôž svojej škole - Recykluj a vyhraj

  15. ročník súťaže s firmou Milk-Agro - Pomôž svojej škole - Recykluj a vyhraj

  Naša škola sa roky úspešne zapája do tejto súťaže. Aj tohto roku sme sa umiestnili v rámci Slovenska v zbere SABI jogurtových hliníkových viečok v prvej desiatke. Vyzbierali sme 53500g hliníkového odpadu.
  Žiak z 7.B triedy Peter Lipták ako najaktívnejší zberač vyhral zájazd do Španielska, ktorého sa zúčastnil v termíne od 16.5. do 20.5.2018. Tu sú jeho zábery a zážitky:


  "Na tento výlet som sa dostal vďaka školskej súťaži. Do Španielska sme leteli vládnym špeciálom z Košíc. Po prílete v meste Vigo nás ubytovali v hoteli. V ten istý deň sme mali stretnutie so Stanislavom Sobotkom - futbalistom klubu Celta Vigo - a zúčastnili sme sa futbalového zápasu.
  Počas pobytu sme navštívili aj portugalské mesto Porto, ktoré je nádherné. Som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť tohto zájazdu."

  15. ročník súťaže s firmou Milk-Agro - Pomôž svojej škole - Recykluj a vyhraj - Obrázok 1
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy