Navigácia

 • Dňa 16.01.2018 sa na pôde ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove konal v poradí už 28. ročník Okresného kola Olympiády z anglického jazyka. Vo výchovno-vzdelávacom procese má táto olympiáda už tradične svoje pevné miesto, počas svojej 28-ročnej existencie priniesla množstvo talentovaných jednotlivcov na okresnej, krajskej i celoštátnej úrovni. Olympiádu otvorili krátkym príhovorom Mgr. Milena Kravcová, riaditeľka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove a PhDr. Miroslav Vančík z Oddelenia školstva a telesnej kultúry pri Mestskom úrade v Bardejove. Na súťaži sa stretlo 21 žiakov z 12 základných škôl mesta i okresu Bardejov.

  Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách:

  1. kategória 1A (žiaci 5.–7. ročníka ZŠ): do súťaže sa zapojilo 10 žiakov
  2. kategória 1B (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ): do súťaže sa zapojilo 11 žiakov
    

  Odborná porota pracovala v tomto zložení:

  • Mgr. Ján Šoltés, ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove
  • Ing. Magdaléna Hudáková, ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove
  • Mgr. Eva Dudinská, ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove
  • Mgr. Zdenka Šinaľová, ZŠ Komenského 23, Bardejov
    

  Súťaž mala vysokú kvalitatívnu úroveň, zúčastnení žiaci predviedli brilantné výkony v týchto súťažných oblastiach: gramatika, slovná zásoba, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, vytváranie príbehu podľa obrázku („picture story“) a hranie rolí („role plays“).

  Výsledky:

  Kategória 1A:
  1. miesto: Dárius POPÍK (ZŠ Komenského 23, Bardejov)
  2. miesto: Mário BEZANIUK (ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, Bardejov)
  3. miesto: Zuzana HIJOVÁ (ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove)

  Kategória 1B:
  1. miesto: Kristína BOGDANOVÁ (ZŠ Komenského 23, Bardejov)
  2. miesto: Andrej ANTOL (ZŠ s MŠ Hertník)
  3. miesto: Nikola RIBOVIČOVÁ (ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove)

  Víťazi si prevzali pamätné diplomy i vecné ceny.

  Dárius Popík a Kristína Bogdanová budú okres Bardejov reprezentovať na Krajskom kole Olympiády z anglického jazyka, ktoré sa uskutoční dňa 14.02.2018 v Prešove. Budeme im držať prsty, aby reprezentovali seba, svoju školu i okres Bardejov čo najúspešnejšie.

  Mgr. Ján Šoltés
  predseda Okresnej komisie OAJ


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  17.01.2018 11:25 | viac »
 • Výsledky:

  Kategória 1A (žiaci 5.-7. ročníka):

  1. miesto: BEZANIUK Mário (7.A)
  2. miesto: BIATH Eduard (7.A)
  3. miesto: KAVUĽOVÁ Sofia (7.A)
    

  Kategória 1B (žiaci 8. a 9. ročníka):

  1. miesto: KAČMÁR  Adam (9.A)
  2. miesto: KUZMIŠIN Richard (8.B)
  3. miesto: KENDROVÁ Natália (8.A)

  Všetkým zúčastneným žiakom (25) ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme. Mário Bezaniuk a Adam Kačmár budú našu školu reprezentovať na Okresnom kole Olympiády z anglického jazyka, ktoré sa uskutoční 16. januára 2018 na pôde našej ZŠ s MŠ Pod Vinbargom.
  15.11.2017 11:28 | viac »
 • V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do spolupráce s portálom EnglishOne, ktorý prináša inovatívny a efektívny spôsob výučby anglického jazyka na vyučovacích hodinách a zároveň pútavú domácu prípravu online. Naši žiaci boli usilovní a vypracovali dostatočný počet úloh, a tak k nám 3. novembra 2017 zavítala pani lektorka, ktorá žiakom zaujímavým spôsobom predviedla, ako pracovať s materiálmi EnglishOne. Všetkým sa hodiny veľmi páčili, lebo boli nezvyčajné a žiaci mali možnosť započúvať sa do "rodenej" angličtiny. Už teraz sa tešíme na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

  Mgr. Pilková Monika

  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  15.11.2017 11:26 | viac »
 • Dňa 1.12.2016 sa na našej školekonalo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Konkurencia bola veľká, napätie sa dalo krájať. Výsledky sú následovné:

   

   

  Kategória 1A (5. – 7. ročník):

  1. miesto – Richard KUZMIŠIN (7.B)
  2. miesto – Mário BEZANIUK (6.A)
  3. miesto – Lívia HOLOVOVÁ (7.A)

  Kategória 1B (8. – 9. ročník):

        1. miesto – Adam KAČMÁR (8.A)
        2. miesto – Juraj PANGRÁC (8.A)
        3. miesto – Slavomíra HARBAĽOVÁ (9.A)

  Víťazom blahoželáme – budú našu školu reprezentovať na Okresnom kole Olympiády z anglického jazyka (17. 01. 2017), ktorá sa uskutoční na pôde našej ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove.

  15.02.2017 13:18 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 368 588

Fotogaléria - staré albumy