Navigácia

SJL - Viem, čo čítam?

Tento školský rok bol vyhlásený za rok čitateľskej gramotnosti. Celá škola sa už od septembra zapojila do rôznych aktivít, ktoré mali spoločný názov Čítaním k tvorivosti. Jednotlivé činnosti prebiehali na hodinách slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka, dejepisu, geografie, občianskej náuky, výtvarnej výchovy, výchovy umením. Žiaci rôznymi formami prezentovali svoju čitateľskú gramotnosť.      
Vyvrcholením všetkých aktivít bola súťaž pre žiakov  5.–9. ročníka s názvom Viem, čo čítam? Triedy zastupovali 2-členné družstvá, ktoré sa popasovali s textami, grafmi, tabuľkami, preverili si svoje vedomosti z ľudovej slovesnosti a zistili, či a ako rýchlo sa dokážu orientovať v rôznych druhoch slovníkov a encyklopédií. A ako sa im darilo?
 
5.ročník
1.miesto – 5. A  /39 b/
2.miesto – 5. B  /37,5 b/
3.miesto – 5. C  /34 b/
6.ročník
1.miesto – 6.A  /47 b/
2.miesto – 6.B  /42 b/
3.miesto – 6.C  /34 b/
7.ročník
1.miesto – 7.B  /70 b/
2.miesto – 7.A  /66 b/
3.miesto – 7.C  /63 b/
8.ročník
1.miesto – 8.A  /62 b/
2.miesto – 8.B  /57 b/
3.miesto – 8.C  /54 b/
9.ročník
1.miesto – 9.A  /64 b/
2.miesto – 9.C  /63 b/
3.miesto – 9.B  /61 b/

Víťazným družstvám blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme za účasť.


Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy