Navigácia

SJL - Netradičné opakovanie učiva

Ako sme sa vyskúšali sami...


Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

Ako všetci vieme, predmet Slovenský jazyk a literatúra nepatrí k najobľúbenejším vzdelávacím predmetom našich detí a hodina opakovania spojená so skúšaním už vôbec nie.
Preto sme na to išli trochu inak, ako býva zvykom a pripravili sme hodiny netradičného opakovania z literatúry a zároveň preskúšania učiva z vybraného tematického celku.

Na dvoch vyučovacích hodinách si žiaci 8.C triedy tvorili otázky z prebratého učiva určené na preskúšanie svojich spolužiakov. Museli pritom pracovať s učebným textom a informáciami tak, aby boli otázky pre spolužiakov zrozumiteľné, a aby na ne aj sami vedeli odpovedať. Vyskúšali si tak v praxi svoju schopnosť zrozumiteľne a výstižne formulovať text a tak trochu aj rolu učiteľa.

Pokračovaním teoretickej časti opakovania na nasledujúcej hodine bola úloha vytvoriť prezentácie v PowerPointe vo forme mediálne známej televíznej súťaže Milionár. Nasledovala práca v skupinách, kde si žiaci rozdelili jednotlivé úlohy na vytvorenie tejto prezentácie a navrhli pravidlá súťaženia. Cieľom a súčasťou tejto hodiny bola vzájomná spolupráca, informačné zručnosti a prezentačné schopnosti žiakov.

Poslednou časťou bol samotný priebeh súťaže Literárny Milionár. Žiaci súťažili v skupinách podľa pravidiel, ktoré si vytvorili a takto sa vlastne uvoľnenou formou vzájomne preskúšali. Nakoniec svoje výkony vyhodnotili a určili poradie víťazov. Svoje umiestnenie premenili na konkrétne známky.

Takto sme zabili tri muchy jednou ranou. Zopakovali sme si učivo, vyskúšali sme sa, a ešte sme sa aj zabavili... Učili sme sa vzájomnej spolupráci, pomáhali sme slabším, prezentovali sme sami seba a uplatnili svoje schopnosti z informatiky. Výsledkom je nie len dobrý pocit, ale aj pekné práce v PowerPointovej prezentácii.
Mgr. V. Semanišinová  

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy