Navigácia

Kráľ čitateľov pre rok 2017

Hoci v súčasnej spoločnosti pretrváva názor, že dnešné deti nemajú vzťah ku knihám a čítaniu, predsa sa len zdá, že niektoré deti čítajú rady a veľa. Dôkazom toho je literárno-vedomostná súťaž a korunovácia Kráľa čitateľov, ktorú pripravila a zorganizovala  17. marca 2017 Okresná knižnica Davida Gutgesela v Bardejove. 
Žiaci a žiačky ZŠ s MŠ Pod Vinbargom túto súťaž pravidelne navštevujú a dosahujú tie najlepšie výsledky. Inak tomu nebolo ani tento rok. Cenu za najviac prečítaných kníh v staršej kategórii získala žiačka 9.A Slávka Harbaľová. Titul Kráľ čitateľov pre rok 2017 a hlavnú cenu v staršej kategórii získala žiačka 8.A Petra Golecová.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy