Navigácia

Viem, čo čítam? 2019

Dňa 15.5.2019 sa uskutočnila v našej škole súťaž s názvom Viem, čo čítam, ktorú pre nás pripravili učitelia slovenčiny (výsledky ste sa dozvedeli TU). Súťažili vybraní žiaci z tried od 5. po 8.ročník. Každú triedu reprezentovala skupinka troch žiakov. Všetci sme museli prejsť troma stanovišťami, v ktorých sme zdolávali zadané úlohy.

V prvom stanovišti sme sa museli popasovať s úlohami na čítanie s porozumením. To sme si pripadali ešte ako na hodine slovenčiny. Ale potom to bolo zábavnejšie.

V druhom stanovišti nás čakala zaujímavá práca so slovami. Vylosovali sme si jedno slovo, ktoré sme hľadali v encyklópediách rozmiestnených po celej knižnici, potom sme si vylosovali príslovie a v slovníkoch sme hľadali jeho význam. Napokon sme si vylosovali opäť jedno slovo, ku ktorému sme mali nájsť tri ďalšie slová s rovnakým  významom.

V poslednom stanovišti sme si museli poradiť s tabuľkami a grafmi, podľa ktorých sme riešili rôzne úlohy. Tu sa prejavila aj naša šikovnosť.

Počas celej súťaže bola perfektná atmosféra. A dôležité bolo, že sme sa nielen zabavili, ale sme sa aj niečo naučili.

Natália Vagaská, 5.A


Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy