Navigácia

Literárno–vedomostná súťaž Bardejovské povesti a príbehy

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove Oddelenie literatúry pre deti a mládež usporiadala literárno–vedomostnú súťaž Bardejovské povesti a príbehy. Žiaci našej školy najskôr absolvovali stretnutie s archeológom a spisovateľom. Následne písali povesť alebo príbeh, ktorý mal súvislosť s Bardejovom. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 8 žiakov, ktorí skončili výborne. 6. decembra 2018 bolo oficiálne vyhlásenie výsledkov.

Terézia Ščurová zo 6.A získala cenu za originalitu.
Katarína Švecová z 8.A získala cenu za originalitu a obsadila 3. miesto v kategórii Príbeh.
Sarah Goboňová z 9.B získala cenu za originalitu 1. miesto v kategórii Povesť.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy