Navigácia

 • 15. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnili sa ho žiaci 6.-9. ročníka, ktorí vo svojej kategórii dosiahli nasledujúce výsledky:

  Kategória F   -   žiaci 6. ročníka:
  1. miesto   -    Miriam Majerníková   6.B
  2. miesto   -    Filip Jurek   6.C 
  3. miesto   -    Samuel Chovan   6.B

  Kategória E   -   žiaci 7. ročníka:
  1. miesto   -   Bibiana Bereščáková   7.B
  2. miesto   -   Hana Harbaľová   7.B
  3. miesto   -   Michaela Čegiňová   7.A

  Kategória D   - žiaci 8. ročníka:
  1. miesto   -   Natália Volčková   8.B
  2. miesto   -   Tomáš Jackanin  8.C
  3. miesto   -   Marta Adamišinová   8.C

  Kategória C   -   žiaci 9. ročníka:
  1. miesto    -     Petra Golecová   9.A
  2. miesto    -     Nina Frická  9.A
  3. miesto    -     Adam Kačmár   9.A

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v obvodovom kole, ktoré sa uskutoční 15. februára 2017 na ZŠ s MŠ Pod Papierňou v Bardejove.
  15.01.2018 12:21 | viac »
 • Žiaci 9. ročníka našej školy si na hodinách dejepisu pozreli tento dokumentárny film. Po vzhliadnutí filmu sa rozprúdila diskusia a tu sú ich postrehy, pocity, zážitky a názory.

  Nicholas Winton nám ukázal, že v živote človeka nie je dôležité starať sa len sám o seba, ale je potrebne pomôcť aj druhým v ťažkých situáciách. V takejto ťažkej situácii sa ocitli stovky židovských rodín v ČSR, keď fašistické Nemecko začalo s okupáciou ČSR. N. Winton v týchto časoch si žil život mladého a úspešného bankového makléra v Londýne, až kým jedného dňa neprišiel do Prahy a videl, čo sa tu deje. Chcel pomôcť prenasledovaným židovským rodinám. Nemohol pomôcť všetkým dospelým, a tak si uvedomil, že zachráni aspoň ich deti pred určitou smrťou. Do 1.9.1939 sa mu podarilo vyviesť z ČSR 669 detí do Anglicka a zachrániť ich pred deportáciou do koncentračných táborov. Bolo to ťažké, ale podarilo sa to. A urobil by viac, keby Hitler 1.9.1939 neobsadil Poľsko, čím sa začala druhá svetová vojna a uzavreli sa hranice. Pri pozeraní tohto filmu sme sedeli v nemom úžase. Mráz nám behal po chrbte pri rozlúčke deti so svojimi rodičmi a zároveň radosť z toho, že vďaka Wintonovi a anglickým rodinám, ktoré ich prijali, tieto deti prežili. Je smutné, že tieto deti sa už nikdy viac nestretli so svojimi rodičmi. Ale v náhradných rodinách sa im dostalo veľa lásky, starostlivosti.
   
  Nicholas Winton bol úžasný človek, ktorý veľmi riskoval. Mal veľké srdce a veľkú odvahu. Všetci zachránení sú mu navždy vďační. Je veľký hrdina, ktorý aj napriek veľkému nebezpečenstvu sa nevzdal a tým zachránil ľudské životy. Zachránené deti a ich potomkovia nikdy nezabudnú, čo pre nich urobil tento človek. Tiež nás zaujalo, aké veľké množstvo ľudí tento príbeh inšpiroval, aby pomáhali druhým.
   
  Aj my, žiaci našej školy, sa zapájame do charitatívnych akcií na pomoc druhým. Zapojili sme sa do zbierky Biela pastelka, Modrý gombík, Vianočná burza a ďalších...


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  21.11.2017 09:38 | viac »
 • Žiaci 8. a 9. ročníka sa dňa 9. 11. 2017 zúčastnili vďaka podpore mesta Bardejov celomestskej exkurzie do KT Osvienčim.

  Našou prvou zastávkou bol Krakov, kde sme okrem prehliadky mesta navštívili aj kráľovský hrad Wawel, z ktorého je nádherný výhľad na mesto a rieku Wislu.

  Exkurzia pokračovala do Osvienčimu na miesto bývalého koncentračného tábora Auschwitz- Birkenau. Počas 2. svetovej vojny bol  tento tábor najväčším vyhladzovacím táborom nacistov. Boli do neho deportovaní hlavne Židia a počas holokaustu v ňom našlo smrť mnoho nevinných ľudí.

  Holokaust je tragédia, je to niečo nepochopiteľné, je to poznanie, že človek dokáže byť krutejší než zviera...

  Návšteva koncentračného tábora v nás zanechala hlboké stopy. Je nepochopiteľné, čo dokázal urobiť človek človeku. Na hrôzy Osvienčimu sa nesmie zabudnúť, aby sa táto strašná kapitola v živote ľudstva už nikdy nezopakovala. Všetci sa postavme na stranu mieru a humanity, proti všetkým, ktorí vyjadrujú svoju zlosť a nenávisť voči iným ľuďom.

  Snažme sa žiť tak, aby bola naša Zem stále tým najlepším miestom pre život!

  Petra Golecová, 9.A


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  15.11.2017 13:15 | viac »
 • V posledných rokoch akoby stále medzi sebou zápasili Pamiatka zosnulých (ľudovo povedané Dušičky) a Halloween. Akoby sme nevedeli, či zapáliť sviečku alebo vyrezať tekvicu, či ísť do ticha na cintorín alebo na nejakú halloweenskú párty.

  Žiaci našej školy sa rozhodli ísť na evanjelický cintorín sv. Anny a uctiť si tých, ktorí sa zaslúžili o náš lepší život a víťazne ukončenie 2. svetovej vojny. Jedným z nich bol Andrej Sviantek, ktorý bol aktívnym organizátorom partizánskeho hnutia v okrese Bardejov. V roku 1939 ho vymenovali za okresného vedúceho komunistickej strany. ÚŠB ho zatkla a odviedla do gestapa do Prešova, kde ho vyšetrovali a týrali. Odtiaľto ho odvliekli do väzenia v Ilave. Po prepustení sa vrátil do Bardejova a nadviazal styky s partizánmi. 6. septembra 1944 za tragických a dodnes neobjasnených okolností padol a spolu s ním aj neznámy partizán, ktorý je pochovaný vedľa neho.

  „Tieto miesta by mali byť pre nás všetkých symbolom toho, aby sa takéto udalosti už nikdy nezopakovali. Aby ľudia neriešili svoje problémy so zbraňou v ruke – človek proti človeku. Pripomenutie si aj takejto udalosti a osobnosti, akou bol Andrej Sviantek a neznámy partizán je upozornením na to, že máme odmietať vojnu a násilie ako nástroj na riešenie spoločenských problémov…“


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  09.11.2017 09:52 | viac »
 • Pod týmto názvom sme 4. 10. 2017 zorganizovali dejepisnú exkurziu pre žiakov 8. a 9. ročníka do  Múzea SNP v Banskej Bystrici.
  Skoro ráno sme sa vydali na cestu do Banskej Bystrice, aby sme sa v Múzeu SNP oboznámili s expozíciou „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-45“. Videli sme množstvo exponátov, ktoré prezentujú dôležité politické, vojenské a spoločenské udalosti histórie Slovenska a Európy v rokoch 1918 – 1948.
  Zúčastnili sme sa edukačného programu „Kufor číslo ...“, ktorý je zameraný na problematiku riešenia židovskej otázky v Európe a na Slovensku. Ponúka praktické aktivity, ktoré prácou s textom, fotografiami a emóciami žiakom pomáhajú vo formovaní pohľadu a názorov na holokaust a postojov k tejto téme.
  Návštevu múzea sme ukončili v skanzene ťažkej bojovej techniky, kde sa nachádzajú zbrane česko-slovenskej, nemeckej a sovietskej výroby, ale aj vozne improvizovaného pancierového vlaku Štefánik.
  Exkurzia nás obohatila o množstvo nových poznatkov a aj na spiatočnej ceste domov v nás doznievali slová nositeľa Nobelovej ceny za mier Elieho Wiesela:
  „Zabudnúť, znamená nechať ich znovu zomrieť.“


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  12.10.2017 13:21 | viac »
 • 27. marca 2017 sa na ZŠ Šrobárova v Prešove uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnili sa ho víťazi obvodových kôl z 13 okresov Prešovského kraja.

  Dejepisná olympiáda je určená žiakom základných škôl a osemročných gymnázií so záujmom o históriu a dejepis. Súťažiaci museli v jednotlivých kolách úspešne zvládnuť test, ktorý pozostával z 3 častí – monotematický celok, témy obsiahnuté v učive pre konkrétny ročník a regionálna história.                                                                     

  V tomto školskom roku slovenská komisia DO vybrala tému Uhorsko za vlády Anjouovcov a pre staršiu kategóriu Storočie osvietenstva a rozumu v národných dejinách. Dôvodom výberu témy bolo trojsté výročie narodenia Márie Terézie, ktoré si pripomenieme v tomto roku.

  Súťažné úlohy boli pomerne náročné, pretože preverovali nielen získané vedomosti, ale aj čitateľskú gramotnosť a prácu s historickým materiálom.

  Našu školu v krajskom kole reprezentovali 3 žiaci v 3 súťažných kategóriách, ktorí  v konkurencii 24 súťažiacich v každej kategórii dosiahli veľmi pekné umiestnenie.

  7. ročník - Natália Volčková - 1. miesto

  8. ročník - Petra Golecová - 1. miesto

  9. ročník - Michal Čopák - 4. miesto

  Najlepší výsledok spomedzi všetkých 72 účastníkov olympiády získala Petra Golecová, ktorá si zo 100 možných bodov vybojovala 98. Dúfame, že Petre sa bude podobne dariť aj v celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční 3.-5. mája 2017 v Trenčianskych Tepliciach.

  Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a Petre držíme palce v CK.

   

  28.06.2017 10:23 | viac »
 • Druhá svetová vojna bola nespravodlivá, neľútostná a nemilosrdná. Jazvy, ktoré zanechala v srdciach tých, ktorí ju zažili na vlastnej koži, zostanú navždy nemým a boľavým svedectvom strašného obdobia našich dejín, ktoré sa nedá vymazať, zotrieť, zabudnúť.
  A práve preto, aby sme nezabudli, zorganizoval Oblastný výbor SZPB a Mestský úrad v Bardejove, oddelenie školstva a telesnej kultúry pri príležitosti 72. výročia oslobodenia a víťazstva nad fašizmom okresné kolo ústrednej súťaže Medzníky 2. svetovej vojny.


  15.06.2017 13:21 | viac »
 • 10. mája 2017 našu školu navštívilo Múzeum na kolesách. Je to projekt, ktorý prináša do škôl iný, zaujímavý spôsob vzdelávania. Zábavnou formou približuje žiakom problematiku 2. svetovej vojny. Veľké množstvo faktov členovia múzea podávajú netradičnou a pre žiakov atraktívnou formou. V priebehu besedy žiaci získali množstvo informácií o živote počas vojny, ale hlavne o ľuďoch, ktorí sa jej aktívne zúčastnili, o partizánoch a ženách v armáde. Zoznámili sa s dobovými uniformami, zbraňami a s dôležitými funkciami ľudí od prieskumníkov až po tankistov. Počas besedy boli žiaci aktívne zapájaní a obliekaní do vojenských uniforiem.

  Vďaka Múzeu na kolesách sme mali možnosť dotknúť sa histórie 2. svetovej vojny a aj takouto formou si pripomenúť 72. výročie oslobodenia našej vlasti a ukončenia vojny.

  Pripomenuli sme si udalosti ťažkých vojnových rokov a každodenné hrdinstvo vojakov i obyčajných ľudí, ktorých si takto chceme uctiť.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  15.05.2017 09:08 | viac »
 • V dňoch 3.-5. mája 2017 sa uskutočnilo celoštátne kolo v poradí už 9. ročníka Dejepisnej olympiády. „Dejepisárska elita Slovenska“ – ako nazvala účastníkov tejto súťaže predsedníčka PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc z Historického ústavu SAV v Bratislave – si tento rok zmerala svoje sily v malebnom prostredí Trenčianskych Teplíc.

  Víťazi krajských kôl preukazovali svoje vedomosti z dejín v náročnom teste, ktorý pozostával z dejepisného učiva 8. ročníka a monotematického celku so zameraním na obdobie osvietenstva a rozumu v národných dejinách.

  Našu školu, ale aj okres Bardejov a celý Prešovský kraj, reprezentovala Petra Golecová, žiačka 8.A triedy ZŠ s MŠ Pod Vinbargom. V tvrdej konkurencii najlepších olympionikov Slovenska si vybojovala výborné 3. miesto. Bronzovú medailu, diplom, ako aj hodnotné ceny si prevzala v priestoroch Domova Speváckeho zboru slovenských učiteľov.

  Za jej úspechom stojí svedomitá príprava, jej ochota pracovať na sebe a venovať veľa voľného času štúdiu historickej literatúry. Musela prelúskať množstvo letopočtov, osobností, udalostí a súvislostí. Finálne kolo potvrdilo, že šlo o stretnutie ozajstných znalcov dejepisu, čoho dôkazom bolo, že úplne všetci prekročili hranice úspešnosti minimálne o dvadsať bodov.
  Organizátori pre súťažiacich pripravili zaujímavý program. Tri dni v Trenčianskych Tepliciach tak boli nielen dobrou skúsenosťou, ale aj  sviatkom všetkých zúčastnených milovníkov histórie.
  Petre ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa ďalších úspechov v histórii – vede, ktorá má už od obdobia antiky prívlastok „učiteľka života“.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  12.05.2017 11:15 | viac »
 • Aj keď bol Deň sv. Valentína, ôsmi žiaci našej školy sa práve v tento deň zúčastnili 9. ročníka obvodového kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutočnilo na ZŠ s MŠ Pod Papierňou v Bardejove.
  Svoje vedomosti z histórie si porovnali so 49 žiakmi 11 základných škôl nášho okresu. Súťažilo sa v 4 kategóriách a môžeme povedať, že sa nám darilo. Svedčia o tom nasledujúce výsledky:

  Kategória F - žiaci 6. ročníka:
  2. miesto Bibiána Bereščáková 6.B 
  3. miesto Júlia Zachardalová 6.B

  Kategória E - žiaci 7. ročníka:
  1. miesto Natália Volčková 7.B
  2. miesto Tomáš Jackanin  7.C
   
  Kategória D - žiaci 8. ročníka:
  1. miesto Petra Golecová 8.A
  2. miesto Samuel Varchol 8.A
   
  Kategória C - žiaci 9. ročníka:
  1. miesto Michal Čopák 9.A
  3. miesto Simoneta Zoľáková 9.C
   
  Víťazom blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme palce na krajskom kole.
  24.02.2017 12:47 | viac »
 • 13. decembra 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnili sa ho žiaci 6.-9. ročníka, ktorí vo svojej kategórii dosiahli nasledujúce výsledky:

  Kategória F   -   žiaci 6. ročníka
  1. miesto   -    Júlia Zachardalová   6.B
  2. miesto   -    Bibiána Bereščáková   6.B
  3. miesto   -    Hana Harbaľová   6.B

  Kategória E   -   žiaci 7. ročníka
  1. miesto   -   Natália Volčková   7.B
  2. miesto   -   Tomáš Jackanin   7.C
  3. miesto   -   Marta Adamišinová   7.C

  Kategória D   - žiaci 8. ročníka
  1. miesto   -   Petra Golecová   8.A
  2. miesto   -   Samuel Varchol   8.A
  3. miesto   -   Zuzana Balaščáková   8.C

  Kategória C   -   žiaci 9. ročníka
  1. miesto    -     Michal Čopák   9.A
  2. miesto    -     Simoneta Zoľáková   9.C
  3. miesto    -     Samuel Mihaľ   9.C

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v obvodovom kole, ktoré sa uskutoční 14. februára 2017 na ZŠ s MŠ Pod Papierňou v Bardejove.

  15.02.2017 13:58 | viac »
 • Duklianske bojisko skropené krvou vojakov 1. Československého armádneho zboru a Červenej armády, ktorí v najväčšej a najťažšej horskej bitke obetovali svoje mladé životy za životy iných, sa stalo 6. októbra tohto roku miestom pietnej spomienky na 72. výročie KDO a Deň obetí Dukly. Tohto slávnostného aktu kladenia vencov sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Podobný akt kladenia vencov sa uskutočnil aj vo Svidníku, najprv však pri Pamätníku armádneho generála Ludvíka Svobodu, ktorý je čestným občanom mesta pod Duklou a ktorý veľmi miloval tento kraj a jeho meno s úctou a uznaním vyslovujú všetky generácie, nevynímajúc mladú generáciu. Tohtoročné oslavy 72. výročia KDO a Dňa obetí Dukly zavŕšil pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku sovietskej armády, ktorý je súčasťou Národnej kultúrnej pamiatky „Duklianske bojisko.“ Po tejto pietnej spomienke na Dukle a vo Svidníku naši žiaci navštívili aj Vojenské historické múzeum vo Svidníku. Žiaci videli expozíciu, ktorá obsahovala podrobný súhrn vojenských dejín r. 1914 -1945 Československa, vojnové uniformy, zbrane, rôzne odznaky a iné. Súčasťou prehliadky boli aj krátke filmové ukážky z čias vojny a prehliadka vojnovej techniky v areáli múzeá. Domov sme sa vrátili plní dojmov, zážitkov a úcty k tým, ktorí položili svoje životy za našu slobodu a uvedomením si odvekej pravdy, že ten kto padol v boji za slobodu, neumiera. Fotoalbum TU.
  15.02.2017 13:02 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 368 588

Fotogaléria - staré albumy