Navigácia

 • „Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko, Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali. Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa mňa.“

  A do tejto súťaže sa zapojili aj naši žiaci tretieho a štvrtého ročníka a 15.12.2017 v školskom kole si zmerali svoje nadanie v prednese povesti.

  V 1. kategórii zvíťazil Matúš Brezáni, žiak 3.C.
  V 2. kategórii zvíťazil Gregor Šverha, žiak 4.A.

  Víťazom gratulujeme!


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  17.01.2018 11:05 | viac »


 • Pre zväčšenie kliknite na obrázok.
  15.01.2018 12:49 | viac »
 • V skutočnosti sme to my všetci, čo robíme zmeny vo svete, zmeny sami v sebe. V týchto dňoch pred Vianocami sme na to mysleli o niečo intenzívnejšie. Rozvíjali sme svoje schopnosti pri vytváraní darčekov, ale najviac sme mysleli na to, ako naše darčeky niekoho potešia, aké svetlo lásky niekam prinesú.

  žiaci krúžku Výtvarníček  a Kreatívnej palety farieb

  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  21.12.2017 13:15 | viac »
 • Pod týmto názvom sa v decembri uskutočnila v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela  prezentácia rovnomennej knihy vydavateľstva Class. Žiaci tretieho ročníka našej školy sa zoznámili s hodnotnou knihou, ktorá ponúka zážitkové spoznávanie rozmanitého historického dedičstva vybraných slovenských regiónov. Sprístupňuje deťom známe legendy čerpajúce z miestnych tradícií, čím buduje vrúcny vzťah k Slovensku. V knihe sú zachytené dobrodružné príbehy malej Sarah, ktorá síce žije v Anglicku, ale jej rodičia pochádzajú zo Slovenska. Školáčka má preto možnosť počas letných prázdnin u starých rodičov spoznať našu krásnu vlasť. Pridanou hodnotou knihy je aj dvojjazyčne písaný text, ktorý iste prispeje k učeniu sa angličtiny. Kniha sa tretiakom veľmi páčila a je určite výborným tipom na vianočný darček.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  20.12.2017 13:13 | viac »
 • Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý, každý rok myslievaš na dobré deti..., takto pesničkou odmenili naši prváci túžobne očakávaného Mikuláša. Prekvapením bol anjel i čert, ktorý vzbudil rešpekt a hneď každý sľúbil poslušnosť a dobrotu. Tak uvidíme...


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  18.12.2017 13:31 | viac »
 • ...a opäť prichádzajú Vianoce.

  Aj žiaci 1.C spolu s mamkami sa chystajú na tieto krásne sviatky. Tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnili 30.11. v 1.C, sú toho dôkazom. Šikovné ruky detí a mamičiek vytvorili krásne adventné venčeky a iné všakovaké vianočné ozdoby. Myslíme, že sme prežili príjemné popoludnie, začo patrí vďaka žiakom a ich mamkám.

  MM


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  13.12.2017 09:24 | viac »
 • Aj v tomto školskom roku žiakom našej školy učaroval ľad. Prišiel mesiac november a žiaci 1. a 4. ročníka v rámci hodín telesnej a športovej výchovy sa začali venovať korčuľovaniu.

  Pýtate sa prečo?

  - korčuľovanie je základom pre dva najpopulárnejšie zimné športy – hokej a krasokorčuľovanie,
  - pri škole pracuje Školské športové stredisko so zameraním na ľadový hokej,
  - škola má  v 5.-9. ročníku triedy s vyučovaním športovej prípravy so zameraním na ľadový hokej,
  - korčuľovanie je aktivita, ktorú  možno realizovať v tých školách, kde sú na to vytvorené podmienky.
   

  Korčuľovaniu v 1.-4. ročníku sa venujeme na umelej ľadovej ploche zimného štadióna, v spolupráci s hokejovým klubom HC 46 Bardejov. Do hodín korčuľovania sú zaradené všetky základné spôsoby pohybu na korčuliach, korčuliarske činnosti a hry. Aplikácia metodického postupu sa prispôsobuje veku, schopnostiam, skúsenostiam a možnostiam cvičencov. Tento školský rok 2017/2018 sa korčuľovať bude aj v materských školách. V spolupráci s hokejovým klubom HC 46 Bardejov v mesiacoch november 2017 až marec 2018 sa realizuje projekt „Deti na ľad“, do ktorého sú zapojené mestské MŠ (ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, MŠ Nový Sad, MŠ Nábrežná ul., Komenského ul. a Gorkého ul.). Raz v týždni v dopoludňajších hodinách naši malí predškoláci pod vedením šiestich trénerov budú spoznávať "čaro ľadu". Ukončenie a vyvrcholenie kurzu bude zaujímavou aktivitou "Olympiáda pre škôlky".

  Hodiny korčuľovania sú netradičné, ale o to pútavejšie, zaujímavejšie a prinášajú radosť z učenia sa. Veľa žiakov práve takto s korčuľovaním začínalo. Aj keď prvé kroky na ľade neboli niekedy najjednoduchšie, žiaci sa nedali počiatočným neúspechom odradiť a tento zimný šport si postupne získal svoje miesto v ich srdciach.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  Takto sa nám darí na ľade:

   
  01.12.2017 12:23 | viac »
 • Hlad, bolesť, smútok, plač, osamelosť, strach, zabíjanie, vojna... Pocity, udalosti a slová, s ktorými sa chceme čo najmenej v živote stretávať. Už tu v živote ľudí boli. A môžu prísť zasa. Najmä vtedy, ak zabudneme na svoju minulosť a nepoučíme sa z nej do budúcnosti.

  Žiaci štvrtého ročníka si tému druhej svetovej vojny a holokaustu priblížili besedou v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela. Pani knihovníčka cez literatúru pre deti a mládež im priblížila dané udalosti. Prečítala im úryvok z knihy Kúzelník z Auschwitzu. Spoločne sa pokúsili vcítiť do situácie, kde sa človek vyvyšuje nad iným na základe vzhľadu. Vyskúšali si riešiť šifry a napísať čo najviac kladných vlastností ľudí. Oboznámili sa aj s ďalšími knižnými titulmi, ktoré približujú smutné a kruté udalosti vojny.

  Nedovoľme, aby sa opakovali. Nech sa s nimi stretávame iba v knihách.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  29.11.2017 11:10 | viac »
 • Pripraviť zdravú a chutnú desiatu, nie je vždy ľahké. Ale keď sa dajú hlavy dokopy, nápad je na svete. Aj žiaci v triedach 1. stupňa dali hlavy dokopy a navrhli si, čo zdravé a chutné v rámci týždňa desiatových klubov by si v jednotlivých dňoch mohli doniesť do školy. Nasledujúce dni, pri rozbalení desiaty, si navzájom robili chute. Rozprávali sa, čo zdravé im mamky prichystali a zároveň sa navzájom ponúkali. No boli aj žiaci, ktorí desiatu v aktovke nabalenú nemali, pretože ich čakala v školskej jedálni. A tak sa mohli porozprávať, čo chutné a zdravé im pripravili tety kuchárky. Veď, pozrite si fotografie a určite dostanete aj vy chuť na takéto zdravé desiaty.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  29.11.2017 11:04 | viac »
 • Október sa nesie v znamení „Úcty k starším“ a po mesiaci na starkých akosi zabúdame. Preto sme sa na našej škole rozhodli, že na starých rodičov našich žiakov a seniorov z Centra pre seniorov na Toplianskej ulici v Bardejove nezabudneme a spríjemníme im voľné chvíle aj v iných mesiacoch. Vytvorili sme projekt „Srdce na dlani“ a pripravili aktivity zamerané na prepojenie dvoch svetov - detského a seniorského.
  S naším projektom sme oboznámili Mgr. D. Chanátovú, ktorá má v Centre pre seniorov na starosti práve záujmové aktivity. Náš návrh prijala s nadšením.
  Prvú aktivitu pod názvom „Prednesiem Ti básničku“ zrealizovali v októbri p. vychovávateľky Bc. L. Mačejová a Mgr. S. Kšonžeková, ktoré s deťmi pripravili krásne vystúpenie v Centre pre seniorov. Neskôr spoločne kreslili a na záver si zaspievali pieseň „Keď si šťastný“.
  V novembri žiaci 4.A zabavili seniorov v Centre spoločenskými hrami. Vytvorili sa skupinky, kde si zúčastnení merali sily v „Človeče, nehnevaj sa“, hralo sa pexeso, domino, puzzle a rôzne iné hry. Bolo úžasné sledovať, ako malí dokážu vyčariť úsmev na tvári starším, ako sa starší dokážu tešiť, ako sa dokážeme navzájom „obohatiť“ vzájomnou prítomnosťou.
  Pomaly sa blíži december a deti z materskej školy pripravujú prekvapenie pre svojich starých rodičov. Aké? Čoskoro sa dozviete... :)


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  23.11.2017 09:35 | viac »
 • Hudba je čarovný nástroj, ktorý v nás dokáže prebudiť pocity šťastia a pohody. Hudba nás sprevádza celý život. Niekoho sa iba letmo dotkne tónmi či melódiou. Niekoho pohladí a vyvolá v ňom celoživotnú lásku. Niekoho opantá natoľko, že bez nej už nemôže byť a tento pocit vyvolá túžbu po hre na klavír, husle alebo gitaru. V našej škole sme mali možnosť stretnúť sa s tónmi vyludzovanými nielen z klasických hudobných nástrojov ale aj z netradičných. Predstaviť nám ich prišiel Mgr. Milan Gaľan, ktorý v spolupráci s Komunitnou nadáciou v Bardejov vypracoval projekt „Muzikoterapia“. Žiaci zo 4. tried prvého stupňa tak mali možnosť si zvuky hudobných nástrojov nielen vypočuť, ale aj skúsiť na nich hrať a vytvoriť „skladbu“. Hodinou zážitkového učenia boli nadšení nielen žiaci ale aj pani učiteľky. A my ostatní sa už teraz tešíme na ďalšiu hodinu hudobnej výchovy.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  23.11.2017 09:31 | viac »
 • Dňa 15.11.2017 sa všetci štvrtáci tešili na exkurziu do Planetária v Prešove. Najprv sme si pozreli film o slnečnej sústave a potom nás čakalo pozorovanie hviezd. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí o vesmíre. Bolo tam výborne a všetci sme si oddýchli. Na záver nás čakal obchodík so suvenírmi.

  O. Štafurik, D. Žofajová, 4.B


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  21.11.2017 11:33 | viac »
 • Aj tento školský rok sme si  na 1. stupni pripomenuli Deň jabĺk. Po škole sa šírila vôňa vanilky, škorice z dobrôt, ktorých základnou ingredienciou bolo jablko. Koláče, štrúdle, mafiny, výživa a čerstvé šťavy potešili naše jazýčky. Deti počas celého dňa získavali nové informácie o našom najzdravšom ovocí. Dozvedeli sa, že jablko je naším domácim lekárom. Obsahuje veľa vitamínov, minerálov, vláknin a antioxidantov. Jedno jablko denne chráni náš mozog, zlepšuje funkciu srdca, posilňuje celý organizmus. Niektorí žiaci si vyskúšali upiecť jablkovú štrúdľu, v iných triedach sa jabĺčka kreslili, strihali, lepili. Na hodine slovenského jazyka vymýšľali básničky, na matematike s jabĺčkami počítali. Z vybraných prác pani učiteľky vytvorili pútavú nástenku. S jablkom sa súťažilo i tancovalo. Deti boli jablkovým dňom nadšené. Zistili, že maškrtiť sa dá aj zdravo.

  Naším cieľom bolo nenásilným a hravým spôsobom podporovať u detí konzumáciu ovocia, čím sme sa snažili zároveň plniť úlohu Národného programu prevencie obezity pre deti.

  Obsiahly fotoalbum je zoradený podľa tried.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  09.11.2017 11:21 | viac »
 • Týždeň zdravej výživy na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom je pre žiakov našej školy už tradične plný zaujímavých chutí, vône a prináša im množstvo užitočných informácií. Okrem chutných a zdravých obedov v školskej jedálni im pani učiteľky Mgr. Renáta Kicová a Mgr. Alžbeta Melicherová v spolupráci s vedúcou školskej jedálne p. Máriou Liptákovou pripravili ochutnávku čerstvých ovocných a zeleninových štiav.

  Začalo to už na krúžku, kde žiaci spoločne s pani učiteľkou Mgr. Alžbetou Melicherovou tvorili prezentácie o zdravej výžive. Jednu z týchto prezentácií sme využili aj v stredu pri prezentovaní a ochutnávaní zdravých čerstvých ovocných a zeleninových štiav. Žiaci si vypočuli zaujímavú prednášku a svoje vedomosti si preverili v kvíze a hádankách.Veľkým zážitkom bola ukážka odšťavovania ovocia a zeleniny. Na záver sme si všetci pochutnali na lahodných, chutných, čerstvo odšťavených šťavách.

  Vône a chute ovocných štiav sa preniesli aj do školského klubu deti, kde si spolu s pani vychovávateľkou Evou Kovacsovou pripravili zaujímavé popoludnie pod názvom „Veselí Ovocníčkovia.“ Deti si vypočuli rozprávku O chorej Agátke, ktorá nechcela jesť ovocie a zeleninu a nechutili jej ani ovocné a zeleninové šťavy. Nasledovali ovocné a zeleninové hádanky a svoje vedomosti si deti mohli preveriť aj na pripravenom paneli, kde dopĺňali správne obrázky Ovocníčkov. O vitamínoch obsiahnutých v chutných ovocných a zeleninových šťavách sa dozvedeli pri veľmi zaujímavej skupinovej činnosti. Zahrali sme si aj našu obľúbenú hru Ovocný košík. Za ich skvelú prácu dostali odmenu v podobe ovocia.

  Krásne a zaujímavé veci vznikajú pri dobrej spolupráci, ktorá sa naozaj vydarila. Ďakujeme za ústretovosť vedeniu školy, vedúcej ŠJ a našim milým kuchárkam, učiteľkám prvého stupňa a vychovávateľkám ŠKD.

  A. Melicherová, R. Kicová

  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  26.10.2017 14:14 | viac »
 • Aj tento školský rok sme sa zapojili do veľkej matematickej korešpondenčnej súťaže pre druhákov, tretiakov a štvrtákov. Žiaci súťažili v piatich kolách. Darček a titul Najmúdrejší Maksáčik získali:
   

  MAKSÍK 2 – plný počet bodov 127
  2.A – Radovan Lišivka             125 bodov
  2.A – Igor Jančík                     123 bodov

  MAKSÍK 3 – plný počet bodov 129
  3.B – Juliana Brezovská          129 bodov
  3.B – Richard Marchevský       129 bodov
  3.B – Darina Žofajová              129 bodov
  3.B – Natália Vagaská              122 bodov
  3.B – Adela Kukulská              121 bodov

  Blahoželáme k úspechu.  Obrázky sa otvoria po kliknutí na ne.

  28.06.2017 10:20 | viac »
 • V očakávaný pondelok som sa zobudila veľmi skoro. Do školy som išla s radosťou, lebo to bol iný pondelok ako zvyčajne. Išli sme do školy v prírode. (článok pokračuje)
  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  19.06.2017 12:31 | viac »
 • Koncoročný výlet (30.5.2017) bol pre našich druhákov odmenou. Zúčastnili sa predstavenia v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina zapôsobili esteticky i výchovne. Na prebraté učivo v prvouke nadväzovala exkurzia v interiéri aj exteriéri botanickej záhrady v Košiciach. Žiakov upútala najrýchlejšie rastúca rastlina – bambus, najpomalšie rastúci – cycas rumphia, bez konkurencie to na koniec boli motýle. Deti si tento deň užili.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  15.06.2017 12:30 | viac »
 • Ako sa nám darilo v mesiaci marec a apríl? Okrem prác s textom, pátraní po zaujímavostiach a vlastnej tvorby sme sa tešili na vyhodnotenie celoročných aktivít v triedach „Kráľ a kráľovná čitateľov“ a „Z rozprávky do rozprávky“.
  V mesiaci apríli štvrtáci tvorili maľované čítanie na rôzne témy, podľa vlastného výberu. V okresnej knižnici sa dozvedeli o tvorbe A. Lindgrenovej, prečítali si úryvky z jej tvorby. Na vyučovacích hodinách reprodukovali prečítané texty, opisovali literárne postavy, čítali a hľadali príslovia, pranostiky, porekadlá. Vymýšľali príbehy, spájali ich s ilustráciami. Dokončovali príbehy podľa vlastnej fantázie, napr. O tom, prečo v televízií nebola rozprávka na dobrú noc – Vlado Bednár. Rozuzľovali popletené rozprávky, zabávali sa pri zábavnom reťazovom čítaní. Tvorili plagát ku Dňu Zeme.
  Tretiaci taktiež tvorili maľované čítanie na rôzne témy. Dotvárali básničky, napr. Strašidlo, tvorili verše k obrázkom, riešili úlohy v pracovných listoch, vyhľadávali v textoch informácie na riešenie zadaných úloh. Čítanie si spríjemnili prostredím v školskej knižnici. Spolužiakom predstavovali prečítané knihy, pracovali s časopisom MAXÍK.
  V mesiaci máji  štvrtáci pokračovali v prezentácii prečítaných kníh a zaznamenávali si ich do čitateľských denníkov. V mimočítankovom čítaní prečítali napr. Povesti spod Sitna a pracovali s časopisom FIFÍK. Vo vlastnej tvorbe písali na tému jar, leto, príroda, príbehy zo života detí. Ku Dňu matiek žiaci vytvorili pozdravy a malé knižočky pre mamky, v ktorých  vyjadrili za čo im ďakujú,  čo sľubujú. Knihy dotvorili ilustráciami. Nezabudli ani na otcov. Aj pre nich napísali pozdravy. Hodiny čítania si spestrili spoločným vytváraním príbehu. Každý žiak postupne pridával do príbehu jednu vetu. Prácu s náučným textom si precvičovali pri vyhľadávaní informácii o mlieku, prečo máme piť mlieko a konzumovať mliečne výrobky. Prácu s textom doplnili o pretváranie obalov z mlieka a jogurtov na obrázky a postavy.   
  Tretiaci usilovne čítali knihy a navzájom si o nich rozprávali. Čítali knihy o detských hrdinoch od Márie Ďuríčkovej, knihy Brata musíš poslúchať, Mimi a Líza. Zasielali odpovede na súťažné otázky z časopisu MAXÍK. Vyskúšali si prácu spisovateľa. Tvorili slovné protiklady, hádanky, básne, príbehy. Básne boli najviac venované mamám. Vymýšľali príbehy o obľúbených rozprávkových postavách, napr. Popoluška a začarovaní Šmolkovia. Nezabudli si všetky prečítané knihy zaznamenať do svojich čitateľských denníkov. 
  Žiaci druhého ročníka pracovali s pracovnými listami, kde v prečítanom texte vyhľadávali odpovede na otázky, vyfarbovali obrázky podľa textových pokynov, vymýšľali slová a rozširovali si slovnú zásobu. Vytvárali si čitateľský zápisník o prečítaných knihách, využívali metódy tvorivého písania, realizovali aktivity  na básne z knihy „Už ho vezú" od Ľ. Podjavorinskej. Na hodinách čítania tvorili osnovu k prečítanému textu, rozprávke.
  Žiaci prvého ročníka pokračovali v čítaní v školskej knižnici pod názvom "Z rozprávky do rozprávky". Prečítali rozprávky: O veternom kráľovi, Panna za drakom, Maťko a Kubko, Zakliaty zámok. Porovnávali dobro a zlo v rozprávkach, vlastnosti kladných a záporných hrdinov, kreslili ilustrácie a dotvárali príbehy.
  V triedach prvého a druhého ročníka sa uskutočnili tematické dni Deň vody a Deň mlieka, kde žiaci pracovali s textom, odpovedali na otázky, dopĺňali vhodné slová, spájali vety s obrázkami, tvorili básne o mlieku, čítali s porozumením, vytvárali analogickú pojmovú mapu.
  Napínavé a zaujímavé bolo aj vyhodnotenie celoročnej triednej čitateľskej súťaže „Kráľ a kráľovná čitateľov“. V jednotlivých triedach, kráľovstvách, najviac kníh prečítali títo žiaci:  
  2.A Laura Pinzíková
  2.B Adam Romanowski / Alexandra Voláková
  2.C Lenka Tvardziková
  3.A Patrik Jonov
  3.B Adela Kukulská
  3.C Nikolka Kundrátová
  4.A Martin Mačuga 
  4.B Branko Varchol 
  4.C Barbora Bereščáková
  Odmenou im samozrejme bola pekná kniha.


  Fotoalbum as otvorí po kliknutí na obrázok.
  29.05.2017 10:53 | viac »
 • Tretiaci a štvrtáci sa aj naďalej usilovali texty nielen prečítať, ale aj s nimi pracovať. K textom tvorili osnovy – Červená Čiapočka, vyhľadávali a charakterizovali postavy literárneho diela. K vybraným textom kreslili aj ilustrácie, z ktorých zhotovili leporelá.
  Hodiny čítania si spestrili aj prostredím – školskou knižnicou a okresnou knižnicou a spojením textu so zvukovou nahrávkou a pracovným listom – Hra pre tvoje modré oči. V okresnej knižnici sa zúčastnili besedy Príbehy detí v dielach A. Lindgrenovej a Snehuliak s horúcim srdcom, v rámci projektu pracovali s textom Smelý Zajko – čítali, písali osnovu, kreslili záložky, tvorili leporelo. V mesiaci marci si vytvorili aj triedne knižnice z kníh, ktoré si doniesli do tried z domácich knižníc.
  Popri čítaní nezabudli ani na zábavu – hádali rozprávky po prečítaní úryvku, rozprávali príbeh podľa obrázkov, dorozprávali príbeh podľa svojich predstáv. Okrem literárnych textov z Čítanky si čítali detské časopisy FIFÍK a MAXÍK, v ktorých pokračovali v príbehoch na pokračovanie, napr. Z ríše hmyzu, Slovné hračky našej kačky a knihy od spisovateľov J. C. Hronský, D. Hevier a ďalších. Čítali o zvykoch a obyčajach nášho regiónu – Fašiangy, Vyvodzene kačura, Karnevaly. Žiaci si skúsili aj prácu spisovateľov pri tvorbe hádaniek, básničiek a príbehov o jari a detských hrdinoch. Zhotovili si Valentínky podľa písomného pracovného postupu.
  Nevynechali ani náučné texty, napr. o vode, živočíchoch, ľudskom tele, doprave a bezpečnosti v doprave. Zmerali si aj sily v prednese poézie a prózy, v súťaži HK. Uskutočnili sa triedne kolá, školské a obvodové kolo. Zamerali sa aj na poéziu a prózu o mamách – M. Topoľská: Naša mama, J. Navrátil: Mamine ruky, Moja mama.
  V prvom ročníku pokračovali v čítaní v školskej knižnici pod názvom "Z rozprávky do rozprávky". Realizovali čítanie s porozumením,  rozprávali sa o hlavných postavách a ich vlastnostiach, kreslili obrázky.  Z ilustrácií prečítaných rozprávok vytvárali rozprávkové leporelá. Čítali: P. Dobšinský - Starý Bodrik a vlk, Soľ nad zlato, M. Ďuríčková - Nie je škola ako škola, Tri prasiatka - ľudová rozprávka.
  V druhom ročníku pokračovali v súťaží "Kráľ čitateľov". Navštívili okresnú knižnicu a zúčastnili sa prezentácie knihy Ady Žigovej: O snehuliakovi s horúcim srdcom. Čítali knihu O psíčkovi a mačičke, vytvorili si čitateľský denník, pracovali s časopisom Adamko, pripravovali sa na súťaž Hviezdoslavov Kubín, vyfarbovali pracovné listy MIMONI podľa prečítaného textu, hrali sa rôzne hry, kde si precvičovali čítanie s porozumením a reprodukciu textu, napr. hra "Keď sa povie..." 
  V mesiaci marec prváci čítali s porozumením, reprodukovali text, hľadali hlavnú myšlienku (dobro a zlo), ilustrovali rozprávky, tvorili leporelá. Čítali: P. Dobšinský: Trojruža, O Veternom kráľovi.
  V druhom ročníku sa zahrali na majstrov rýmov - hľadali a tvorili rýmy, dramatizovali  rozprávky Janko Hraško a Červená Čiapočka.
  V rámci projektu "Číta celá škola" žiaci 1.-4. ročníka realizovali aktivity:
  - Zložené z veršov - veršovaná rozprávka F. Hrubína: Rozprávka o repe a Červená Čiapočka,
  - Kniha pre spolužiaka - výmena kníh z domácej knižnice,
  - Kamarátka kniha - predstavenie a čítanie z nových kníh,
  - Živá knižná reťaz.
  Žiaci 1.A, 2.C a 3.B nemali strach ani z tmy a zažili Noc s Andersenom v školskej knižnici.
  Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci prvého až štvrtého ročníka ilustrovali bájky, ktoré napísali ich starší spolužiaci na 2. stupni.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  05.05.2017 09:21 | viac »
 • Žiaci krúžku Výtvarníček a Výtvarného krúžku nečakali na veľkonočné sviatky so založenými rukami. Pod vedením učiteliek Mgr. Mačugovej a Mgr. Priščákovej s radosťou zhotovovali výrobky. Blízkych istotne potešili a skrášlili ich príbytky. smiley


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  03.05.2017 08:36 | viac »
 • Noc s Andersenom je zaujímavé podujatie, ktorého 2. ročníkom vyvrcholili tohoročné aktivity venované knihám a čítaniu na našej škole. Je to zároveň pripomienka výročia narodenia dánskeho rozprávkara H. Ch. Andersena a jeho tvorby. 
  Tento ročník, ktorý sa konal 31. 3., sme venovali rozprávke Cisárove nové šaty a takto sme sa po roku opäť zapojili do medzinárodného projektu, ktorého sa zúčastnilo 240 verejných a školských knižníc Slovenska a 1117 knižničných zariadení po celom svete.
  Celkovo strávilo noc v knižnici viac ako 10 400 slovenských detí a nás teší, že naši žiaci 1.A, 2.C a 3.B boli medzi nimi. Počas večera sme si užili veselý a podnetný program a navštívila nás aj zvedavá kamera BTV.
  Hneď v úvode sme si všetci vypočuli pilotnú rozprávku Cisárove nové šaty, ktorú svojim mladším spolužiakom prišla prečítať Bardejovská kráľovná čitateľov pre rok 2017 Petra Golecová. Nasledovali tvorivé dielne, počas ktorých sme sa svedomite pripravovali na hlavnú udalosť večera – CISÁRSKY BÁL, kde každý účastník mohol preukázať nielen kreativitu svojich rúk, ale aj šikovnosť svojich nôh pri veselej a „grandióznej“ tanečnej zábave. Nemohlo tiež chýbať ani nočné hľadanie pokladu, ktorý sa po splnení všetkých úloh skutočne podarilo nájsť, za čo si hľadači vyslúžili sladké odmeny.
  Ukonaní po dobre vykonanej práci sme rýchlo zaliezli do spacích vakov v našej cisárskej školskej knižnici a s úsmevom na tvári sme pokračovali v snívaní svojho sna. Veď rozprávkových postavičiek a super príbehov je v knižnici nespočetne. Ráno bol každý účastník odmenený pamätným listom na túto nezabudnuteľnú noc.
  Teší nás, že žiaci našej školy vedia, že hoci žijeme v čase moderných technológií a sociálnych sietí, čítanie má stále svoj význam a je vždy moderné.

  Mgr. Golecová, Mgr. Kicová, Mgr. Volčková


  fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok

  07.04.2017 11:28 | viac »
 • Mladé nádejné talenty prvého a druhého ročníka našej školy si 28. marca zasúťažili v speve ľudových a detských tanečných piesní. Žiaci predviedli, že nielen moderná, ale ani ľudová nôta im nie je cudzia. Prekvapili aj svojimi tanečnými výkonmi a radosťou zo spevu a pohybu. Víťazov odmenila pani riaditeľka. Na prvom mieste sa umiestnil Matúš Brezáni z 2.C triedy. Druhé miesto obsadila Bianka Bučková z 1.B triedy a na treťom mieste sa umiestnili Simonka Renčková a Karinka Želinská z 1.A triedy. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.


  fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok
  07.04.2017 09:12 | viac »
 • Na hodinách Vlastivedy sa vo 4. ročníku venujeme aj téme "Ľudová kultúra v našom regióne". Okrem zvykov, piesní, tancov, krojov a ľudovej architektúry sem neodmysliteľne patria aj ľudové remeslá. Mnohé z týchto remesiel dnes už nepatria do bežného života. Jedným z nich je aj paličkovanie.
  Toto krásne a zaujímavé remeslo nám sprostredkovala babka nášho žiaka Richarda Popjaka zo 4.B, a to pani Popjaková. Veľmi zaujímavo žiakom porozprávala o histórii paličkovania, ukážkami žiakom predstavila svoje výrobky, ba žiakov zasvätila priamo do tajov paličkovania.
  Žiakov táto beseda s ukážkou veľmi zaujala. Paličkovanie si mohli sami vyskúšať. Z besedy odchádzali natešení a nadšení.
  Ďakujeme pani Popjakovej za čas, trpezlivosť a odovzdanie tohto krásneho remesla.
  M. Maťašová

  fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok
  03.04.2017 08:36 | viac »
 • Cisárove nové šaty

  Citát:
  Niet krajších rozprávok, ako sú tie, ktoré píše sám život.
  Hans Christian Andersen (2. apríla 1805 - 4. augusta 1875) bol dánsky spisovateľ, ktorý sa preslávil predovšetkým ako jeden z najväčších svetových rozprávkarov. Mnohé z jeho 156 rozprávok sa stali už klasikou (Princezná na hrášku, Škaredé káčatko, Cisárov slávik, Cisárove nové šaty, Statočný cínový vojačik, Kresadlo a Malá morská víla). Cisárove nové šaty sú hlavnou témou rozprávkovej noci. Rozprávka oslavuje 180. výročie od jej publikovania – 7. apríl 1837. Bola preložená do viac ako 100 jazykov. 
   Dátum:  31. 03. 2017 a 01. 04. 2017
  Čas:  18:00 – 07::30
  Miesto:  Školská knižnica – ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov
  Trieda:  1.A,  2.C,  3.B
  Vyučujúce:  Mgr. Kicová, Mgr. Golecová, Mgr. Volčková
  Aktivity:
  • - Predstavenie sa účastníkov
  • - Oboznámenie sa so životom a dielom H. CH. Andersena
  • - Čítanie rozprávky „Cisárove nové šaty“
  • - Nočná cesta za pokladom
  • - Riešenie rozprávkového hlavolamu
  • - Rozprávkový hádankový kvíz
  • - Tvorivá činnosť: „Šaty pre cisára“
  • „Klobúky pre dvoranov “
  • - Pohyb, tanec, spev, dramatizácia: „Bál na cisárskom dvore“
  • - Nočné kino
  • - Rozprávky na dobrú noc
  • - Nočné snívanie
  • - Budíček s hudbou
  • - Vyhodnotenie,odovzdávanie pamätných listov.
  30.03.2017 11:18 | viac »
 • Pri príležitosti Svetového dňa vody sme si 22. marca pripravili tematický deň.
  Cieľom rôznych aktivít bolo poskytnúť žiakom zážitkovou formou informácie o význame vody v prírode, potrebe jej šetrenia a tiež dôležitosti pitného režimu pre ľudský organizmus. Pripravené aktivity deťom umožnili lepšie pochopiť prezentovanú problematiku, čím podporia aj pozitívny vzťah k vode ako jednému zo základných predpokladov života na našej planéte.


  fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok
  29.03.2017 08:17 | viac »
 • Dňa 16. 3. sa v triedach druhého ročníka konala séria besied pod názvom Viem si vážiť priateľstvo. Deti pomocou rôznych aktivít spoznali cenu a hodnotu priateľstva.


  fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok
  22.03.2017 11:22 | viac »
 • Dňa 15.2.2017 učiteľky 1. a 2. ročníka našej školy v rámci výchovy k manželstvu a k rodičovstvu pripravili pre žiačky zaujímavé a zábavné podujatie - súťaž Miss bábika. Súťažilo 10 malých mamičiek... Dievčatá nám predviedli svoju šikovnosť pri prebaľovaní a obliekaní bábik, spievaní uspávaniek, zručnosť pri pripravovaní chuťoviek, no najmä estetické cítenie a vzťah ku svojej obľúbenej hračke - bábike. Po dlhom a náročnom rozhodovaní sa na prvom mieste umiestnili Simonka Renčková a Katka Mikulová z 1.A triedy. Druhé miesto obsadila Esterka Klárová z 2.A triedy a na treťom mieste sa umiestnila Timea Švecová z 2.B triedy. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na budúce malé mamičky.


  fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok
  23.02.2017 12:15 | viac »
 • Ó, mojej matky reč je krásota, je milota...
   
  Verše spisovateľa P. O. Hviezdoslava pozná snáď každý z nás. Aj tento rok sme si ich pripomenuli na 1. stupni dňa 21.02.2017 v prednese poézie a prózy.

  21.03.2017 12:00 | viac »
 • Knihu s takýmto názvom predstavili žiakom 2. a 3. ročníka v okresnej knižnici. Ako si žiaci poradili s rôznymi tvorivými aktivitami a aké ďalšie poklady v knižnici objavili, uvidíte vo fotoalbume.

  fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok
  22.02.2017 08:34 | viac »
 • Prečo pokračujeme v aktivitách na rozvoj čitateľskej gramotnosti? Pretože je to nielen požiadavka Štátneho vzdelávacieho programu, ale hlavne požiadavka rozvoja spoločnosti. Pribúdajúce veľké množstvo informácií kladie väčšie nároky na činnosť ľudí. Vyžaduje od nich zručnosť orientovať sa v informáciách, vyhľadávať tie, ktoré majú význam pre jednotlivca. Preto aj naši žiaci sa učia texty nie len prečítať a rozumieť im, ale vedieť v texte vyhľadať, spracovať, porovnať informácie, reprodukovať obsah textu a pod.

  Tretiaci a štvrtáci po hlasnom a tichom čítaní textov riešili úlohy na vyhľadávanie informácií, porovnávanie literárnych javov, prerozprávanie príbehov. Čítali z obrázkov, priraďovali text k ilustráciám. Spestrením bola dramatizácia textov, napr. Xaver s nohami do X, Pani Zima, tvorba rýmov a dokončenie básní o zime, Vianociach, hra na spoločné vytváranie príbehov o detských hrdinoch. Nechýbalo ani čítanie príbehov na pokračovanie v detských časopisoch FIFÍK a MAXÍK a v mimočítankovej literatúre – Osmijankové rozprávky, Nie je škola ako škola, Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche. Informácie z prečítaného si žiaci zaznamenali aj do čitateľských denníkov. Motivačným prvkom pri práci s textom bola aj zmena prostredia a to z triedy na školskú alebo okresnú knižnicu. Poznatky z kníh si žiaci navzájom porozprávali v rámci triednych besiedok Akú knihu som dostal pod vianočný stromček. Zaujímavé informácie si odniesli z besedy so scenáristkou a spisovateľkou pani A. Bohinskou. Orientáciu v informáciách si časť žiakov precvičila aj vo vedomostnej súťaži Všetkovedko. Ďalší žiaci si vyskúšali pochopiť literárne dielo a vcítiť sa do postáv v prednese povestí, v súťaži Šaliansky Maťko. Čitateľskú gramotnosť si precvičovali aj na hodinách matematiky, riešili slovné úlohy, úlohy zobrazené v tabuľkách, matematické hádanky zapísané v slovných pokynoch, krokoch.

  Ani prváci a druháci nezaostávali v práci s textom. Počúvali a čítali autorské aj ľudové rozprávky, náučné texty. Vyhľadávali literárne postavy, charakterizovali ich, kreslili k danému textu ilustrácie, z ktorých vytvárajú leporelo. V triedach si zhotovili výstavky rozprávkových kníh, ktoré dostali pod vianočný stromček, rozprávali si navzájom o týchto knihách. Prezentovali knihy, ktoré čítali doma, prečítali z nich úryvok. Písali listy Ježiškovi, pozdravy obľúbeným literárnym hrdinom, vianočné pozdravy seniorom do zariadenia sociálnych služieb v Rohožníku. Riešili testy, tajničky, štvorsmerovky, tvorili pokračovanie príbehu, hádanky, rýmy. Literárne texty si spestrili dramatizáciou, napr. básne z knihy Bola raz jedna trieda. Pri texte O škôlke pre vianočné stromčeky využili pojmové mapovanie, cez ktoré porovnávali skutočnú škôlku pre deti so škôlkou pre stromčeky z prečítaného textu.

  V aktivitách žiaci ešte nekončia. Pokračujú v nich a tešia sa na nové poznatky, zážitky, tvorivé a zábavné aktivity.


  fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok

  15.02.2017 14:11 | viac »
 • Koncom roka 2016 krátko pred Vianocami sa žiaci 3. a 4. ročníka stretli na besede so spisovateľkou a producentkou Bibou Bohinskou, autorkou seriálu Tajné životy I. a II. Pani Bohinská žiakom pútavo približila prácu režisérov, scénaristov, osvetľovačov a iných profesií týkajúcich sa nakrúcania filmov a seriálov. Žiakom sa beseda veľmi páčila.


  fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok

  15.02.2017 14:07 | viac »
 • Dňa 01.12.2016 sa naši žiaci druhého až piateho ročníka zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Z 26 žiakov 19 získalo titul Všetkovedkov učeň a 7 získalo titul Všetkovedko – zaradili sa medzi 30% najúspešnejších súťažiacich. Najúspešnejšia z našich žiakov bola žiačka 3.C triedy Nikola Kundrátová, ktorá získala aj titul Všetkovedko školy. Získala 175 bodov z 210 a spolu s ďalšími 206 žiakmi zo Slovenska sa umiestnila na 21. mieste. Všetkým súťažiacim blahoželáme. Fotoalbum nájdete TU.

  M.V.

  15.02.2017 14:04 | viac »
 • Dňa 16. 01. 2017 sa na našej škole konalo školské kolo v prednese slovenských povestí. Úspešnými recitátormi boli:

  Sebastián Filipovič 3.C
  Sonja Homzová 4.C
  Gregor Šverha 3.A

  Víťazom blahoželáme.

  15.02.2017 14:02 | viac »
 • Dňa 15.12.2016 sa v okresnej knižnici v Bardejove konalo vyhodnotenie súťaže v tvorbe komiksov. Výtvarnú stránku prác hodnotila maliarka pani M. Augustínska a literárnu stránku hodnotili Bc. A. KutašovičováMgr. M. Vlkovičová

  Z našej školy sa do súťaže zapojili žiaci 3. a 4. ročníka. Cenu poroty získali práce žiačok:

  • S. Chovancová (4.B)
  • N. Vašičkaninová (4.B)
  • Z. Hlávková (4.B)
  • K. Švecová (4.B)
  • V. Wroblická (4.C)


  Oceneným blahoželáme.

  15.02.2017 14:01 | viac »
 • Pozrite sa, ako svedomito sa žiaci 2.C pripravujú počas adventu na Vianoce. smiley Fotoalbum TU.
  15.02.2017 13:58 | viac »
 • Výtvarníčka Marta Augustínska mám veľmi zaujímavo porozprávala, ako začala maľovať už od svojho útleho veku. Maľovala ceruzkou hlavne zvieratká. Postupne pridávala ďalšie techniky: akvarel, suchý pastel, olej, perokresbu, maľovanie na sklo... Aj dnes maľuje najradšej prírodu, zátišia, portréty. Predstavila mám časť svojej práce formou prezentácie.

  Zároveň nás povzbudila, aby sme sa svoj voľný čas venovali kresleniu, maľovaniu hoci len ceruzkou, postupne pridávali iné techniky ako vodové farby, tempery...

  V závere nám predstavila aj knihu spisovateľky Márie Vrkoslavovej-Ševčíkovej Šťastná Ježibaba, ktorú ilustrovala.

  Táto beseda sa uskutočnila v Okresnej knižnici v Bardejove a zúčastnili sa jej žiaci 4.B a 3.A. Fotoalbum TU.

  Liana Šimová 4.B

  15.02.2017 13:54 | viac »
 • V piatok 25.11.2016 sa žiačky 4.B triedy – Kristína Švecová, Jarka Virgalová, Lianka Šimová a Saskia Čupová – zúčastnili prehliadky v speve ľudovej piesne s hudobným doprovodom Mgr. J. Šoltésom na Mestskom úrade v Bardejove. Toto popoludnie pri ľudovej piesni bolo venované seniorom k Mesiacu úcty k starším. Dúfam, že sme naším spevom potešili srdcia seniorov, aby ich jeseň života bola krásna a veselá.

  Za zorganizovanie tejto milej akcie ďakujeme organizátorke Mgr. E. Kučovej.

  M.M.


  [nomore]

  15.02.2017 13:53 | viac »
 • 20.11.2016 uplynulo 57 rokov od chvíle, kedy bol prijatý dokument Deklarácia práv dieťaťa, ktorú prijala OSN v roku 1959. Obsahuje desať základných morálnych princípov potvrdzujúcich, že „ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má.“ Štáty, ktoré prijali tieto princípy, sa snažia zabezpečovať a dodržiavať nasledujúce práva:[more]

  1. Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.
  2. Právo na zdravý duševný a telesný vývoj.
  3. Právo na meno a štátnu príslušnosť.
  4. Právo na bývanie, výživu a zdravotnícke služby.
  5. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí.
  6. Právo na lásku, porozumenie, starostlivosť.
  7. Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.
  8. Právo na prednostnú ochranu a pomoc.
  9. Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním.
  10. Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.

   

  Deti na 1. stupni našej školy patria medzi tie šťastnejšie, ktorým sa uplatňovaniu ich práv dostáva plným priehrštím. No vo svete žijú deti, ktoré lásku, slobodu, zdravotnú starostlivosť, vzdelanie a ďalšie nám prirodzené „samozrejmosti“ nepoznajú. Preto sme pripravili pre žiakov aktivity, v ktorých preukázali svoje názory, postoje, skúsenosti.

  V triedach 3. a 4. ročníka prebiehalo formou besied, rozhovorov a samotného čítania knihy „Práva dieťaťa“ oboznamovanie sa s jednotlivými právami. Niekde sa diskutovalo (3.A, 3.C), inde si deti zahrali hru Tajomstvo v škatuli (4.A), ktorej cieľom bolo prehlbovanie sebapoznania, sebaúcty, sebaprijatia (rešpekt k sebe, osobná zodpovednosť.) V 3.B triede žiaci tému práv dieťaťa zakomponovali do hodiny SJL a písali správy a oznámenia o živote detí iných krajín. Ďalšou aktivitou bolo pexeso (4.C) s vyobrazenými právami detí. Žiaci zo 4.A mali besedu na tému „Moje práva a povinnosti“ a ďalšou aktivitou bolo rozprávanie spojené s kresbou „Môj dobrý skutok“.

  Jednotlivými činnosťami sme s a snažili dosiahnuť to, aby sa s nimi žiaci oboznámili, porozumeli im, aby vedeli, aké majú práva ale aj povinnosti a aby ich dokázali uplatniť aj voči iným. Pretože... každé dieťa má právo na šťastný život v dôstojných podmienkach.

  Zábery z tejto akcie si môžete pozrieť TU. smiley

  15.02.2017 13:52 | viac »
 • V stredu 6.12.2016 zavítala mikulášska nálada aj na našu základnú školu. Opäť po roku k nám do prvého ročníka zavítal pán s bielymi vlasmi, bielou bradou, červeným plášťom. Nálada bola výborná. Prváčikovia prekypovali šťastím a nedočkavosťou zaspievať či povedať básničku očakávanému Mikulášovi. Ten im za to nadelil hŕbu sladkostí a tak sme sa všetci tešili a pochutnávali si na dobrotách z mikulášskej nádielky. Fotoalbum TU.
  15.02.2017 13:51 | viac »
 • Čítanka, knihy pre deti, detské časopisy, pracovné zošity a listy, detská tvorivosť. Aj mesiac november bol plný učenia, ale aj zábavy.

  Štvrtáci si svoje prečítané knihy pre deti zapísali do čitateľských denníkov. Pre svojich literárnych hrdinov vyrobili záložky do kníh. V čítankách si čítali povesti, bájky a autorské rozprávky. Porovnávali literárne texty, hľadali literárne postavy, poučenie, vymyslené a skutočné udalosti v texte. Zahrali sa hru Hádaj, na čo myslím, písali návod ako môžu stavať snehuliaka, zahrali sa na spisovateľov a písali svoje vlastné zakončenia čítaného príbehu. Nezabudli ani na pekné ilustrácie.        

  Ani tretiaci nezaháľali. Ani oni nezabudli prečítané knihy zapísať do čitateľských denníkov a zhotoviť záložky pre svojich literárnych hrdinov. Z prečítaných textov si odniesli veľa príjemných pocitov o rodine a domovine. Rozprávali príbehy, písali osnovy, kreslili ilustrácie, dokončovali príbehy. Odpovede na zadané úlohy hľadali v príslušných textoch a zapísali ich do zošitov a pracovných listov. Nezabudli sa aj zabávať. Text Môj veľký brat výmyselník čítali ako rozhlasovú hru. Zhotovili plošné bábky a zahrali si divadlo.  V domácej aj školskej knižnici pátrali po knihách Tomáša Janovica. Nezabudli ani na časopis MAXÍK. Zvládli texty s úlohami na čitateľskú gramotnosť, vyriešili krížovky, dozvedeli sa nové zaujímavosti o Slovensku, profesiách, hľadali rozdiely.

  Druháci si zaviedli čitateľský denník, do ktorého si spracovali knihu od spisovateľky Márie Ďuríčkovej Danka a Janka. Vytvorili  záložky do knihy o Danke a Janke, tvorili hádanky s jesennou tematikou. V 2.C triede žiaci čítali knihu od J.C. Hronského Budkáčik a Dubkáčik, následne pracovali s touto knihou na hodinách, riešili dvojsmerovky, odpovedali písomne na otázky k textu.

  Prváci raz mesačne čítajú rozprávky v školskej knižnici pod názvom Z rozprávky do rozprávky. Z ilustrácií prečítaných rozprávok vytvárajú rozprávkové leporelo. V mesiaci november čítali:

  1.A -  P. Dobšinský: Ako šlo vajce na vandrovku
  1.B - P. Dobšinský : Pamodaj  šťastia, lavička
  1.C - CH. Perrault: Kocúr v čižmách.

  Učiteľky priblížili žiakom knihy. Záujem o čítanie a vzťah k literatúre podporili zážitok z prečítaného textu. Žiaci kreslili rozprávali o obrázku. Kreslili záložky s obľúbeným rozprávkovým hrdinom. Na hodinách čítania rozprávali o obľúbenej knihe, kreslili do šlabikára obálku obľúbenej knihy. V matematike pri oboznamovaní sa s číslom 7 dramatizovali rozprávku Vlk a sedem kozliatok.

  Na hodinách všetkých predmetov sa využívali texty, cvičenia a doplňovačky, rôzne zábavné úlohy, ktoré rozvíjali čitateľskú gramotnosť a v neposlednom rade pôsobili ako motivačný prvok a učili deti radosti a potešeniu z čítania.

  Práce žiakov nájdete TU.

  15.02.2017 13:50 | viac »
 • 25.11. 2016 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili edukačného programu Cesty do praveku. Interaktívnymi aktivitami, prehliadkou autorskej výstavy Domu kreativity Haliganda pripravenej v spolupráci s Východoslovenským Múzeom Košice aspoň troškou nahliadli do života v praveku nášho východného Slovenska. Fotoalbum TU.
  15.02.2017 13:16 | viac »
 • V novembri sa druháci zúčastnili prezentácie knihy Ivony Březinovej Lentilka pre dedka Edka v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela. Aj takouto formou sme chceli žiakov povzbudiť k čítaniu a tolerancii spolužitia medzi generáciami. Fotoalbum TU.
  15.02.2017 13:15 | viac »
 • Odborníci venujúci sa školstvu už dlhšiu dobu poukazujú na zlý vývoj čitateľskej gramotnosti slovenských žiakov. Často krát sa stáva, že dieťa prečíta text bezchybne, primerane rýchlo, ale ak má odpovedať na otázky z textu, nevie povedať ani názov príbehu. Pokles úrovne čitateľskej gramotnosti však nie je len slovenským problémom, týka sa aj iných európskych krajín. V tejto súvislosti sa začína hovoriť o novom fenoméne - bibliofóbii alebo o tzv. a-gramotnosti. Ide o trvalú ľahostajnosť voči čítaniu a knihám. Európske krajiny ako Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Litva, Maďarská republika, Portugalsko, Nórsko a Slovinsko prijali na zlepšenie úrovne čitateľskej gramotnosti rôzne plány a programy. Slovensko sa v tomto smere pridáva tak isto: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo práve prebiehajúci školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti a bude sa niesť pod heslom „Myslenie je pohyb.“ Čítajte ďalej:[more]

  Na tento celoeurópsky, resp. celoslovenský trend reaguje aj naša Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom v Bardejove. Školský rok 2016/2017 sa v kontexte čitateľskej gramotnosti na našej škole bude niesť v duchu hesla „Čítaním k tvorivosti“. Do tejto celoročnej akcie sú zapojení všetci žiaci našej školy: od najmladších po najstarších. Čítanie je pre každého, zapojíme do akcie všetkých!

  V októbri 2016 naši najmenší žiaci – prváci – v školskej knižnici spoločne čítali známe slovenské rozprávky (P. Dobšinský – Popolvár, P. Dobšinský – Ako šlo vajce na vandrovku, P. Dobšinský – Had, mačička a psík). Následne žiaci z prečítaných rozprávok vytvorili spoločné leporelo. Ilustrácie obsahovali čo najviac informácií z rozprávky, o obrázkoch sa následne rozprávali. Zahrali si didaktickú hru Rozprávková reťaz – spoločne prerozprávali dej rozprávky (každý hovoril jednu vetu, všetci išli za sebou, kým rozprávku nedorozprávali).

  Žiaci druhého ročníka absolvovali hodiny čítania tak isto v školskej knižnici, spoločne vytvorili rozprávku „Zvieratká v lese“. Čítanie s porozumením rozvíjali aj na hodinách prvouky a matematiky, kde zaviedli a využívali novú metódu INSERT: žiaci sa učili analyzovať a triediť informácie; označovali, čo už vedeli, čo bolo nové a čo dôležité: obrázky alebo vety zoraďovali podľa časovej a príčinnej súvislosti, vymýšľali pokračovanie príbehu, vymýšľali koniec príbehu, hľadali kľúčové slová, riešili tajničky.

  Žiaci tretieho a štvrtého ročníka vyhlásili celoročnú školskú triednu súťaž s názvom „Kráľ a kráľovná čitateľov“: žiaci si vyrobili čitateľské denníky v rôznej úprave, kde si budú zaznamenávať prečítané knihy. Prečítané knihy predstavili spolužiakom vo svojej triede, porozprávali o literárnych postavách príbehu, ukázali ilustrácie. Žiaci vyhľadávali literárne postavy, neznáme slová, ktorých význam si hneď objasňovali. Pri práci s textami sa tvorili nové nadpisy k literárnym textom, žiaci porovnávali čítaný text so zvukovým a audiovizuálnym záznamom.

  Piataci sa zmerali na ľudové piesne z rôznych pohľadov na rôznych predmetoch: žiaci priniesli texty regionálnych ľudových piesní, sledovali denný život obyčajného ľudu zachyteného v texte, ľudové piesne si aj zaspievali na hodine hudobnej výchovy. Na geografii si predstavili rôzne folklórne regióny východného Slovenska, vrátane krojov; na výtvarnej výchove si tieto kroje nakreslili. Učitelia anglického jazyka predstavili ľudové piesne anglicky hovoriacich krajín – konkrétne Škótska: žiaci spoznali gajdy, škótsky kilt.

  Šiestaci sa venovali tureckej tematike v slovenskej literatúre i dejinách. Pracovali s ukážkou Turčín Poničan (S. Chalupka), analyzovali turecké vpády do Európy, geograficky ich vyznačili na mapách, žiaci na výtvarnej výchovy kreslili Turkov, resp. turecké motívy. Našli sme aj ľudové piesne s tureckou tematikou.

  Siedmaci a ôsmaci sa venovali generácii Štúrovcov, resp. konkrétne Ľudovítovi Štúrovi. Na občianskej náuke rozoberali témy ako vlastenectvo, národ, krajina, vlasť. Graficky si znázornili slovenské štátne symboly, vyznačili cesty Ľudovíta Štúra, ktoré vo svojom živote absolvoval.

  Deviataci rozoberali ukážku „K mladosti“ (J. Botto).

  Deň 24. október  je už tradične vyhlásený ako Medzinárodný deň školských knižníc. V tejto súvislosti pán minister na tento deň vyzval k spoločnému čítaniu rozprávky na celom Slovensku v čase od 9:00. Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom v Bardejove sa do tejto akcie zapojila ako jeden celok: učitelia o 9:00 prerušili vyučovanie konkrétneho predmetu a ako škola sme sa zapojili do tejto celoslovenskej výzvy. Žiaci prvého i druhého stupňa so svojimi učiteľmi spoločne čítali rôzne vekovo primerané rozprávky vo svojich triedach v čase od 9:00 do 9:30. V nižších ročníkoch rozprávku žiakom čítali ich učiteľky, vo vyšších ročníkoch žiaci čítali rozprávku všetci naraz, resp. do čítania sa zapájali jednotliví žiaci postupne. Spoločné čítanie rozprávky sa žiakom páčilo.

  Zvýšenie čitateľskej gramotnosti je v celospoločenskom záujme, preto je dôležité už u mladej generácie podporovať a zatraktívniť čítanie kníh. Žiaci si tým obohacujú slovnú zásobu, rozširujú si poznatky o vonkajšom svete, zdokonaľujú si tým reč, cibria si schopnosť vyjadriť svoje city a myšlienky, rozvíja sa im fantázia a predstavivosť, učia sa rozlišovať dobro od zla, rozvíjajú si pamäť, pozornosť i sústredenosť. U nás, na pôde ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove, na tieto veci dbáme a pracujeme na tom, aby naši žiaci prechádzali „čítaním k tvorivosti“. Zopár momentiek z týchto akcií nájdete TU.

  Mgr. Ján Šoltés

  15.02.2017 13:12 | viac »
 • Takmer 800 účastníkov z osemnástich krajín sa stretlo na nedávno skončených Majstrovstvách Európy v canicrosse (psie záprahy na suchu - pes a bežec).

  Podujatie sa konalo 15.-16.10.2016 v biatlonovej Vysočina aréne v Novom meste na Morave. Súťažilo sa vo všetkých vekových kategóriách od mladšieho žiactva až po veteránov. Slovenská výprava na tomto šampionáte získala spolu tri bronzové medaily a jednu z nich aj najmladšia (10-ročná) členka Ema Jakubašeková, žiačka našej školy. Emke blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. Fotoalbum TU.

  15.02.2017 13:08 | viac »
 • Od minulosti, kedy mali hasiči ako hlavnú úlohu hasenie požiarov a rozširovanie osvety obyvateľstvu, sa spektrum úloh hasičstva značne rozšírilo. V súčasnosti zasahujú príslušníci hasičských zborov aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriách, živelných pohromách, úniku nebezpečných látok a rôznych záchranných prácach. To všetko sa dozvedeli aj žiaci 4. ročníka našej školy, ktorí 11.10.2016 navštívili hasičskú stanicu v Bardejove.

  Hasiči žiakom porozprávali, ako vyzerá bežný deň na hasičskej stanici. Názorne ukázali nástroje a autá, ktoré pri svojej práci používajú. Deťom žiarili očká nadšením, keď si mohli vyskúšať, aké je to sedieť v takom veľkom hasičskom aute.

  Fotoalbum: kliknúť sem

  15.02.2017 13:07 | viac »
 • Jeden jesenný deň dostali žiaci štvrtého ročníka našej školy pozvanie na tvorivé dielne v HOS Bardejov. Jeseň je ročné obdobie, kedy padajú listy zo stromov a dozrievajú jesenné plody. My sme po ceste do HOS nazbierali plnú tašku farebných listov. Priniesli sme ich do galérie a tu sme si v spolupráci s organizátormi vyrobili rôzne jesenné výrobky z prírodných materiálov, napríklad princezny s listovými sukňami, sovy z gaštanov alebo obrázok s listami, gaštanmi a šípkami. Chlapci si mohli vytvoriť aj gaštanové sošky. So svojimi výrobkami sme sa potom odfotili a zobrali sme si ich na výstavku do tried. Všetci sme sa zabavili a potešili. Na záver tvorivých dielní organizátorka Emília Moravcová pohostila deti teplým jesenným čajom. Plní nových zážitkov a skúseností sme sa vrátili do školy, kde sme sa museli opäť učiť.

  Veronika Popjaková 4.C

  Fotoalbum z tejto akcie nájdete TU.

  15.02.2017 13:06 | viac »
 • Jablko – symbol zdravia a zdravej výživy. Výborne chutí, je zdravé a má na naše telo blahodarný účinok. Práve z tohto dôvodu sa na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove už tradične konal obľúbený Deň jabĺk.

  Od rána sa našou školou šírila vôňa jabĺk, jablkových koláčov, lievancov a iných všakovakých dobrôt. Pre žiakov prvého stupňa sme pripravili tematický deň, počas ktorého si všetky deti našli svoju obľúbenú jabĺčkovú aktivitu. Počítali jabĺčkové príklady, tvorili maľované čítanie, spievali piesne. Ich šikovné ruky si poradili aj s výrobou netradičných jabĺk a výrobkov z nich.

  Tento príjemne strávený deň bol nielen poučný, ale aj zábavný, pretože hlavným hrdinom bolo voňavé a chutné jablko. Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Takže neváhajte a každý deň si pochutnajte na šťavnatých jabĺčkach.

  Obsiahly fotoalbum nájdete TU.

  15.02.2017 13:06 | viac »
 • Dňa 21.10.2016 si žiaci 1. a 2. ročníka v školskej jedálni mohli vyskúšať svoju tvorivosť pri zdobení medovníkov. Netradičná činnosť všetkých žiakov zaujala. Pracovali so zanietením a na svoju prácu mohli byť pyšní. Poďakovanie patrí Mgr. M. Jančikovej, ktorá napiekla medovníčky a priniesla polevu na zdobenie. Fotoreport z tejto chutnej aktivity: kliknúť sem
  15.02.2017 13:04 | viac »
 • JESEŇ – ochladzovanie nie je dôvodom melanchólie. Práve v týchto dňoch sme vnímanie našich žiakov chceli upriamiť na vďačnosť prírode za jej pestrofarebnosť. Zapojili sme ich do príprav jesennej výzdoby vo vestibule školy. Svoju vnútornú radosť prejavili v tvorivých kreáciách, kde sólo mali tekvice. Prvé výrobky povzbudzovali ostatných žiakov 1. stupňa k tvoreniu nových panáčikov, tekvicových vázičiek, maľovaných tekvičiek..., čo sa nezaobišlo bez pomoci rodičov a triednych učiteliek. 

  Ak by ste sa rozhodli pre netradičné doplnenie svojho interiéru, máme pre Vás radu. Životnosť vydlabanej tekvice predĺžite tak, že jej vnútorné steny potriete citrónovou šťavou, po vysušení votrite do stien za hrsť jedlej sódy. Dosušené okrasné tekvičky prestriekajte bezfarebným lakom a ich životnosť tak predĺžite o niekoľko týždňov.

  Fotogaléria TU.

  15.02.2017 13:04 | viac »
 • Žiaci 1. ročníka našej školy v dňoch 21. 9. - 26 9. - 27. 9. využili možnosť bezplatného zápisu prvákov do okresnej knižnice. Žiaci si prevzali aj čitateľské preukazy, prostredníctvom ktorých si budú môcť vypožičiavať knihy. Zápisné na celý rok získali prváci zadarmo. smiley Fotoalbum si môžete pozrieť TU.
  15.02.2017 12:59 | viac »
 • Dňa 28. 9. 2016 sa v Hornošariskom osvetovom stredisku stretli naši žiaci štvrtého ročníka s bardejovskou výtvarníčkou Annou Benovou. Pani Benová je veľmi príjemná pani, vďaka čomu bolo stretnutie s ňou o to príjemnejšie. Porozprávala nám o svojej tvorbe, technike výtvarných prác, aj o svojom živote a celá galéria sa niesla v duchu jej výtvarných diel, ktoré deti so záujmom obdivovali. Pani výtvarníčka sa venuje maľovaniu krásnych obrazov, v ktorých zobrazuje najmä prírodu. Deťom sa beseda a výstava veľmi páčila a som rada, že žiaci mali možnosť bližšie spoznať a vnímať aj takýto druh umenia. Fotoalbum TU.

  Mgr. Jana Sýkorová

  15.02.2017 12:57 | viac »
 • Žiaci 1. stupňa sa zúčastnili bábkového predstavenia na HOS Bardejov pod názvom Rezancová princezná. Preniesli sme sa do ríše rozprávok a spolu s princeznou Rezankou sme si aj zaspievali. Divadielko sa nám veľmi páčilo a tešíme sa aj nabudúce. Fotoalbum TU.
  15.02.2017 12:56 | viac »
 • Už začiatkom septembra sa žiaci 2. ročníka vydali do HOS Bardejov, aby pomohli stratenému Plastelínovému panákovi nájsť cestu domov. Spolu zažili pekné dobrodružstvá a naučili sa peknú pesničku. Fotoalbum TU.
  15.02.2017 12:55 | viac »
 • Prečo pokračujeme v aktivitách na rozvoj čitateľskej gramotnosti? Pretože je to nielen požiadavka Štátneho vzdelávacieho programu, ale hlavne požiadavka rozvoja spoločnosti. Pribúdajúce veľké množstvo informácií kladie väčšie nároky na činnosť ľudí. Vyžaduje od nich zručnosť orientovať sa v informáciách, vyhľadávať tie, ktoré majú význam pre jednotlivca. Preto aj naši žiaci sa učia texty nie len prečítať a rozumieť im, ale vedieť v texte vyhľadať, spracovať, porovnať informácie, reprodukovať obsah textu a pod. Pre pokračovanie článku kliknite na VIAC.

  fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok
  15.02.2017 10:12 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 368 588

Fotogaléria - staré albumy