Navigácia

 • V rámci aktivít projektu Srdce na dlani – spájanie medzigeneračných svetov a prehlbovania spolupráce medzi deťmi, rodičmi a starými rodičmi sme dňa 20. decembra 2017 realizovali vianočné vystúpenie detí materskej školy v jedálni základnej školy, kde sa deti prezentovali pásmami ľudových tradícií aj modernými choreografiami. V tomto predvianočnom období deti spríjemnili chvíle a potešili srdcia starým rodičom, rodičom aj všetkým prítomným. O tom, že sa vystúpenie detí páčilo, svedčili šťastné úsmevy aj slzy dojatia prítomných. Poďakovanie patrí aj Mgr. Jánovi Šoltésovi, ktorý sa postaral o ozvučenie, Ing. Dušanovi Kučovi za zdokumentovanie atmosféry objektívom, ako aj celému kolektívu učiteliek MŠ za snahu a trpezlivosť pri nácviku programu.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  22.12.2017 11:55 | viac »
 • Navštívil nás ujo Ľubo s hudobnou rozprávkou Kocúr v čižmách...


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  21.12.2017 12:43 | viac »
 • V piatok 7.12.2017 navštívil materskú školu šašo Viktor, ktorý tvorí a spieva krásne detské piesne.

  V pripravenom detskom hudobnom koncerte si niektoré pesničky spolu s deťmi zaspieval a pohybovo zaimprovizoval šašo Viktor. Potom zavolal k deťom Mikuláša, ktorý im porozdával sladké balíčky, z ktorých mali deti veľkú radosť. Za obdarovanie balíčkami sa deti odmenili Mikulášovi peknými mikulášskymi pesničkami.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  21.12.2017 12:21 | viac »
 • 27. novembra triedu predškolákov navštívili študentky spolu s p. učiteľkou zo Súkromnej strednej odbornej školy na Hviezdoslavovej ulici v Bardejove. Našu triedu premenili na zimnú krajinu. Deti vytvárali snehové vločky z vaty, študentky im predviedli dramatizáciu rozprávky o snehovej vločke. Deti zapojili do spoločného tančeka. Potom spolu vytvárali farebne zdobených snehuliakov z papiera. Na rozlúčku si zatancovali a zaspievali so sprievodom gitary. Keďže nadšenie detí bolo veľké, študentky sa lúčili s prísľubom ďalšej návštevy.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  13.12.2017 09:47 | viac »
 • Do materskej školy zavítal v jedno sychravé dopoludnie kúzelník, ktorý kúzlil spolu s deťmi. Deťom sa to veľmi páčilo. Dávali to najavo šťastnými úsmevmi aj silným potleskom.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  04.12.2017 11:51 | viac »
 • V rámci témy mesiaca „Cestujeme za dobrodružstvom“ sme sa my škôlkari vybrali cestovať vláčikom z Bardejova do Raslavíc a späť. Formou zážitkového učenia mali deti možnosť prežiť, vidieť a skúsiť cestovanie vlakom. Ráno vybavení desiatou, plní nadšenia nastúpili na vlak. Pre niektoré deti to bola prvá cesta vlakom, iní už vlakom cestovali. Cestovanie sa nám veľmi zapáčilo, a tak by sme si to niekedy radi zopakovali ešte raz. Deti mali radosť z vydareného dobrodružstva.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  04.12.2017 11:49 | viac »
 • Dňa 4.11. sa každoročne koná z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu Deň materských škôl na Slovensku so sprievodnými aktivitami jednotlivých MŠ. Naša materská škola sa zapojila aktivitou Šarkaniáda Podvinbargáčikov. Aj keď v tento deň vietor veľmi nefúkal, deťom to nebránila vyšantiť sa so šarkanmi v okolí školy.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  27.11.2017 09:13 | viac »
 • Jeseň je jedným z najkrajších ročných období, plné farieb a jesenných plodov, z ktorých sa dajú vytvoriť krásne jesenné výtvory. V mesiaci októbri sa deti spolu s rodičmi podieľali na jesennej výzdobe našej MŠ. Rodičia prejavili svoju tvorivosť a kreativitu, spolu so svojimi deťmi vytvárali rôzne jesenné ozdoby – tekvicových škriatkov, strašidlá, pirátov, húseničky, ježkov. Vestibul MŠ ožil pestrými jesennými farbami tekvicových kreatívnych výtvorov.  Deti sa veľmi tešili jesenným ozdobám. Každé dieťa bolo odmenené sladkou odmenou. Tvorcovia tekvicových škriatkov dostali diplom.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  21.11.2017 10:21 | viac »
 • V súlade s témou týždňa: „Pozor deti – svieti červená – farby a značky na cestách“ našu MŠ navštívila policajtka z policajného zboru z Bardejova. Deti pozorne počúvali o tom, ako sa bezpečne správať na ulici, doma, na cestách, aby sa im nič zle nestalo. Mohli si pozrieť všetky pomôcky a policajnú výstroj. Deti mali zo stretnutia veľkú radosť a na otázku: „Kto sa chce stať policajtom?“ sa zdvihla väčšina rúk.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  20.11.2017 11:47 | viac »
 • Mesiac október sa nesie v duchu úcty k starším. Aj naši škôlkari chceli potešiť svojich starých rodičov a ako poďakovanie za ich starostlivosť a lásku im pripravili pozdravy pre potešenie.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  03.11.2017 11:05 | viac »
 • V rámci projektu Zelená škola sa naša MŠ pričinila kúskom skrášlenia školy sadením ovocných stromčekov v areáli MŠ. Každá naša trieda si zasadila svoj stromček – jabloň, a označila ho svojou značkou. Najmenšia skupina hviezdičkou, stredná skupina lienkou a predškoláci slniečkom. Do akcie sa zapojili aj rodičia, ktorí pomáhali pri vyhĺbení jamy, orezaním stromčekov a samotným sadením. Deti prakticky videli, z čoho sa stromček skladá – z koreňa, kmeňa a konárov. V budúcom období budeme pozorovať, ako sa naše stromčeky rozrastú a ak sa o ne budeme príkladne starať, obdarujú nás jabĺčkami. Aby sa im u nás na dvore aj páčilo, deti vyhrabali popadané lístie zo stromov.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

  27.10.2017 08:55 | viac »
 • Je tu jeseň a k nej patrí aj zber úrody zo sadov a záhrad. Ako každý rok, aj teraz sa rodičia a deti pochválili tým, čo vypestovali. Do MŠ priniesli vypestovanú, ale aj zakúpenú jesennú úrodu. Deti spoločne porovnávali i ochutnávali známe i menej známe druhy ovocia a zeleniny. Tie boli aj témou vo výtvarných a pracovných činnostiach. Deti vedia, že ich pravidelnou konzumáciou upevňujú svoje zdravie a tešia sa na ovocné a zeleninové šaláty a nátierky mamkinej a školskej kuchyne.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  16.10.2017 11:22 | viac »
 • S nástupom do škôlky musia deti čoraz častejšie riešiť rozmanité dopravné situácie. Predpokladom pre ich bezpečné zvládnutie je predovšetkým správny príklad. Deti v doprovode učiteliek spoznávali bezpečný spôsob správania sa chodcov v cestnej premávke, prechádzanie cez svetelnú križovatku a cez cestu s využitím reflexných prvkov na oblečení. Viac vo fotoalbume:

  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  05.10.2017 13:07 | viac »
 • Každý začiatok školského roka je ťažký. Deti sa musia prispôsobiť novým pravidlám, ale aj kamarátom a učiteľkám. Je veľmi dôležité, aby si deti dokázali nájsť k sebe cestu, správali sa k sebe slušne a pomáhali si. To všetko sa snažíme docieliť triednymi aktivitami na podporu priateľských vzťahov a výchovou k ľudským právam detí.

  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok

  29.09.2017 12:34 | viac »
 • Dňa 28. 06. 2017 sa predškoláci slávnostne rozlúčili s mladšími kamarátmi, pani učiteľkami, aj s tetami upratovačkami. Pani riaditeľka školy Mgr. Milena Kravcová im odovzdala Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Hrdí takmer už školáci si potom pochutnali na skvelej torte a veselo sa bavili pri skvelej hudbe. Poobede sa potom stretli aj s rodičmi a súrodencami na tenisových kurtoch, kde sa konala opekačka. Deti sa do sýtosti vyšantili a dobre zabavili. Rodičia poďakovali pani učiteľkám za starostlivosť o ich deti. Zábava trvala až do večera. Už teraz sa deti tešia na september, kedy zasadnú do školských lavíc.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  03.07.2017 11:40 | viac »
 • Aj tohto roku sa deti MŠ zapojili do výtvarných súťaží základných umeleckých škôl. V súkromnej ZUŠ získali 2. miesto Filip Tomko a čestné uznanie Karolínka Chomová. V ZUŠ  M. Vileca v súťaži o najmladší výtvarný talent získal hlavnú cenu Alexander Kataník a medzi ocenenými prácami boli Karolínka Chomová, Nelka Adamišínová, Terezka Križová, Sofinka Udičová, Lianka Jackaninová, Emka Šibová, Filip Tomko, Dávidko Soroka, Tobias Tkáčik a Gregorko Žofaj.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  03.07.2017 11:33 | viac »
 • Dňa 11. 06. 2017 sa predškoláci materskej školy zúčastnili mestskej športovej olympiády, ktorá sa konala pod záštitou primátora mesta MUDr. Borisa Hanuščáka na školskom dvore ZŠ Komenského 23. Za MŠ súťažili 4-členné družstvá vo viacerých disciplínach. V hodnotení jednotlivcov získal Teodor Šverha za hod na cieľ 2. miesto a Tobias Tkáčik za kotúľanie fit lopty na cieľ 3. miesto. Pre ostatné deti boli pripravené rôzne športové atrakcie a súťaže. Na záver všetky deti dostali občerstvenie a malú odmenu.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  03.07.2017 11:21 | viac »
 • Sviatok všetkých detí oslavujeme v našej MŠ zábavnými aktivitami počas celého týždňa. Deti sa najprv hravou formou oboznámili so životom detí v iných krajinách a potom sa vonku spoločne zahrali na detskú točiacu sa zemeguľu „Zázračné koleso“. Na ďalší deň kreslili na chodník na tému „Na všetky deti slnko svieti“. Užili si aj „Športový deň“, kde predviedli svoju šikovnosť a obratnosť. Veľmi sa tešili, keď si mohli sadnúť do hasičského auta pri ukážkach hasičov, ktorých súťaž sa konala v areáli našej školy. Mladšie deti si navzájom zahrali divadielka „Kozliatka“ a „Domček, kto v tebe býva“. Predškoláci spolu s rodičmi a pani učiteľkami navštívili nádherné divadelné predstavenie Buratinove dobrodružstvá v DJZ v Prešove. V tomto zaujímavom týždni nesmeli chýbať sladkosti aj ovocné odmeny od štedrých rodičov, za ktoré im ďakujeme.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  29.06.2017 09:29 | viac »
 • Fotoalbum:
  29.05.2017 10:05 | viac »
 • V rámci školského projektu Číta celá škola navštívili predškoláci dňa: 21.4.2017 mestskú knižnicu. Pani knihovníčka ich oboznámila s tým, ako sa knihy vypožičiavajú a ako sa treba o ne starať. Potom im prečítala peknú rozprávku o dopravných prostriedkoch, dávala im otázky vyplývajúce z textu, na ktoré pohotovo reagovali. Najviac ich však bavilo hrať veľké pexeso o dopravných značkách. Na záver si deti mohli vybrať a poprezerať rozprávkové knihy. Aj takéto pekné akcie prispievajú k rozvoju predčitateľskej gramotnosti u detí predškolského veku.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  29.05.2017 10:04 | viac »
 • Jarné slniečko nás vylákalo von, na jarnú vychádzku, na ktorej sme mali možnosť pozorovať jarné kvety a liečivé bylinky. Púpavu, medovku a žihľavu sme nazbierali a v škôlke si z nich uvarili zdravý bylinkový čaj. Deti mali možnosť bylinky ovoňať, vidieť ako sa bylinkový čaj pripravuje a ochutnať jeho chuť.  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  29.05.2017 09:34 | viac »
 • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pod Vinbargom 1 v Bardejove podľa §3 ods.2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 o materskej škole oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na šk. rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch od 02.05.2017 – 31.05.2017 podaním žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy u zástupkyne materskej školy.
  Mgr.Milena Kravcová
  riaditeľka školy
  12.05.2017 23:01 | viac »
 • V našej materskej škole zavládol kreatívny a tvorivý elán, ktorý povzbudil deti a rodičov do aktívneho zapojenia sa na blížiacu sa Veľkú noc. Pani učiteľky spolu s rodičmi pripravili pre deti tvorivé dielne, kde sa trochu netradične oživili ľudové tradície. Šikovné mamičky ukázali deťom rôzne techniky zdobenia polystyrénových vajíčok – servítková technika, lepenie vlny, brúsenie vajíčok a ich následné maľovanie, dekoratívne zdobenie zapichovaním dekoratívnych detailov a pod. Deťom sa zdobenie vajíčok veľmi páčilo a tešili sa z pekných spoločných výtvorov. Z vajíčok a iných výtvorov sme si urobili veľkonočnú výstavku vo vestibule MŠ.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  03.05.2017 09:03 | viac »
 • V piatok 7.4.2017 navštívila našu materskú školu dentálna hygienička p. Martina Voška-Ratvajová. Pomocou obrázkov a zväčšeného modelu chrupu vysvetlila deťom, aké dôležité je mať čisté zúbky a pravidelne sa o ne starať. Keďže si v našej materskej škole pravidelne po obede umývame s deťmi zúbky, vyskúšali si deti správnu techniku ich čistenia svojimi zubnými kefkami. Všetky deti boli za snahu odmenené omaľovankou. Na záver deti svorne sľúbili, že sa budú o svoje zúbky dobre starať.


  Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
  02.05.2017 08:32 | viac »
 • Viac vo fotoalbume, do ktorého sa dostanete po kliknutí na obrázok. :)

  02.05.2017 08:22 | viac »
 • Viac vo fotoalbume, do ktorého sa dostanete po kliknutí na obrázok. :)

  11.04.2017 11:37 | viac »
 • Keďže sa blíži zápis do základnej školy, naši predškoláci dňa 23. marca 2017 navštívili kamarátov prvákov v triede Mgr. Renáty Kicovej. Na návštevu sa veľmi tešili. Najprv pozorne počúvali, čo sa prváci už všetko naučili, ako vedia čítať a riešiť úlohy so slovami. Potom si sadli do prváckych lavíc a riešili úlohy na interaktívnej tabuli. Vôbec v tom nezaostávali za prvákmi. Tak dostali za úlohu riešiť pracovný list s matematickými úlohami, pri ktorom im ochotne pomáhali prváci. Predškoláci boli z návštevy nadšení a už teraz sa tešia, kedy zasadnú do prváckych lavíc naozaj.


  fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok
  28.03.2017 10:32 | viac »


 • fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok
  23.02.2017 11:43 | viac »


 • fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok[nomore]
  17.02.2017 08:19 | viac »
 • Tohtoročná zima je mimoriadne štedrá na sneh, tak prečo to nevyužiť. Fotoalbum nájdete TU.
  26.01.2017 12:12 | viac »
 • V predvianočnom čase si deti materskej školy našli pod stromčekom darčeky, z ktorých mali obrovskú radosť. Potom si v pokojnej atmosfére vychutnali pripravené pohostenie, zaspievali si známe vianočné koledy a už teraz sa tešia na Vianoce vo svojich rodinách. Fotoalbum TU.
   
  10.01.2017 08:36 | viac »
 • V predvianočnom čase si pani učiteľky spolu s rodičmi a deťmi pripravili tvorivé dielne. Vytvárali rôzne vianočné ozdoby a trochu netradične oživili ľudové tradície. Šikovné mamičky, ktoré mali chuť a čas stráviť s deťmi tvorivé popoludnie, ukázali deťom zdobenie medovníčkov, vyrábanie vianočných gúľ a vianočných ozdôb netradičnými technikami. Vianočnú atmosféru nám spríjemnili vianočné koledy. Deťom sa tvorenie a zdobenie veľmi páčilo, mali obrovskú radosť zo spoločných výtvorov, ktoré nám zdobia vestibul MŠ. Obsiahla fotogaléria TU.
  20.12.2016 14:42 | viac »
 • Čas vianočný, čas sviatočný...

  V predvianočnej atmosfére nás v materskej škole návštívili tety z chránených dielní Vrbovnica z Bardejovskej Novej Vsi. Tie deťom predviedli, ako zhotovujú výrobky z pestovanej a spracovanej šľachtenej vŕby košikárskej. Z upravených prútov si vyskúšali túto činnosť aj niektoré deti. Výsledkom práce Vrbovnice sú rôzne koše, podnosy, úžitkové a dekoratívne predmety, ktoré tety priniesli ukázať deťom. Ďakujeme im za ukážku ich práce a patrí im veľký obdiv a úcta za prácu, ktorú robia. Fotoalbum TU.
  20.12.2016 14:17 | viac »
 • I tohto roku našu materskú školu navštívil Mikuláš. Keďže deti po celý rok počúvali, aj tento rok od neho dostali mikulášsku nádielku. Fotogalériu z tohto stretnutia nájdete TU.
  06.12.2016 18:37 | viac »
 • 21.11.2016 navštívili našich predškolákov žiačky Súkromnej strednej odbornej školy v Bardejove, ktoré pripravili pre deti zábavné projektové tvorivé dielne na tému – Jesenná rozprávka. V úvode zahrali deťom poučné divadielko o kamarátstve, potom zapojili deti do dotvárania obrazu postavičiek z rozprávky. Deti kreslenie a dotváranie veľmi bavilo, boli tvorivé a kreatívne. V závere si spoločne zaspievali známe detské pesničky a nechýbal ani veselý tanček. Už teraz sa deti tešia na ďalšie zábavné dopoludnie. Fotoalbum TU.
  06.12.2016 15:47 | viac »
 • V piatok, 4. novembra 2016, bol Deň materských škôl. Keďže naša ZŠ s MŠ je zameraná aj na zdravý životný štýl, bol to náš „Jabĺčkový deň“. Škôlkari sa naň vopred pripravovali. Jabĺčka maľovali, kreslili, vystrihovali. Každý deň si pochutnávali zdravých jabĺčkach rôznych odrôd, ktoré si nosili z domu. V „Jabĺčkový deň“ na dvore MŠ nechýbal kôš plný jabĺk. „Bolo raz jabĺčko krásne, malo líčka červené...“ s radosťou spievali pieseň všetci škôlkari. Pochválili sa aj svojimi „jabĺčkovými“ prácami. Nezabudli sme ani na školskú jabloň, ktorú pozorujeme celý rok. Deti oberali jej sladké plody, aby si pritom na nich pochutnali. Odkaz tohto dňa by mohol znieť: „ Každý deň jedno jabĺčko!“ Fotoalbum tejto akcie nájdete TU.
  14.11.2016 08:44 | viac »
 • V mesiaci október sme si v MŠ pripomenuli Týždne zdravej výživy. S deťmi sme sa rozprávali o zdravom stravovaní, o dôležitosti vitamínov pre náš organizmus, ale aj o nezdravých návykoch, naučili sa , že je dôležité si ovocie a zeleninu si pred jedením poriadne poumývať. Počas prezentácie o zdravej výžive mali možnosť vidieť, čo je zdravé a čo nie. Deti vytvárali na danú tému rôzne výrobky z papiera, kreslili aj maľovali ovocie a zeleninu. Atmosféru pri práci dopĺňala pohybová improvizácia na obsah piesne Ovocný rokenrol – o mocných ovocných vitamínoch. Každý deň mali deti možnosť pochutnať si na nakrájaných kúskoch ovocia a zeleniny, ba skúsili ochutnať aj zdravé smoothie. Fotky z tejto akcie nájdete TU.
  14.11.2016 08:40 | viac »
 • Zopár záberov z tejto akcie nájdete v tomto fotoalbume.
  03.11.2016 13:12 | viac »
 • Počas celého októbra sa deti spolu so svojimi rodičmi podieľali na jesennej výzdobe interiéru našej materskej školy. Rodičia zapojili svoju fantáziu a tvorivo a kreatívne za pomoci svojich detí a pani učiteliek vytvárali rôzne jesenné dekorácie a ozdoby. Výstavka hmýrila jesennými farbami. Pozostávala z rôznych tekvicových škriatkov, ježkov, húseničiek, strašidiel a tiež aj z tekvičiek vytvorených z papiera. Deti sa pri prechádzaní vestibulom nadchýnali ich krásou a  prejavovali obrovskú radosť. Každé dieťa bolo odmenené sladkou odmenou. Tvorcovia tekvicových škriatkov dostali diplom za najkrajšieho tekvicového škriatka. Veď presvedčte sa sami TU.

  03.11.2016 13:08 | viac »
 • Naša trieda sa v rámci týždňa „Bezpečne v škôlke a okolí“ vybrala na železničnú a autobusovú stanicu. Cestou sme si všímali dopravné značky, priechody pre chodcov a semafory. Zamerali sme sa na bezpečné prechádzanie v skupine na frekventovanej ulici. Na železničnej stanici sme si prezreli vláčik. Počas našej návštevy železnice cez koľaje prechádzal nákladný vlak, ktorý deti pozdravil zatrúbením. Deti mu na oplátku zamávali. Cestou do materskej škôlky sme navštívili aj autobusovú stanicu. Pri stanici bola pani predavačka s cukrovinkami, ktorá rozdala deťom lízanky, začo sme sa pekne poďakovali. Bola to pekná bodka za naším malým dobrodružstvom na železnici. Fotoalbum TU.
  20.10.2016 11:12 | viac »
 • Rozlúčili sme sa s predškolákmi... :)
  28.06.2016 19:01 | viac »
 • Boli sme sa prejsť... :)
  28.06.2016 18:49 | viac »
 • Na spríjemnenie letných horúcich dní sme sa vybrali na sídlisko Vinbarg na točenú zmrzlinu.  Deti boli šťastné, že si mohli pochutnať a osviežiť sa jahodovo-šmolkovou zmrzlinou.
  28.06.2016 09:41 | viac »
 • Predškoláci našej MŠ si spolu s rodičmi a svojimi pani učiteľkami posedeli v príjemnom prírodnom prostredí v Športcentre. Rodičia pripravili rôzne grilované dobroty, koláče,  zabezpečili  pitný režim a vymieňali si navzájom recepty a skúsenosti. Deti prežili príjemné popoludnie plné zábavy, vyšantili sa na preliezkach spolu s kamarátmi a rodičmi.
  28.06.2016 09:37 | viac »
 • Dňa 16. 06. 2016 sa naši predškoláci zúčastnili mestskej športovej olympiády, ktorú organizovalo mesto Bardejov – oddelenie OŠaTK v priestoroch ZŠ Komenského 23. Olympiáda sa začala slávnostným otvorením a to nástupom súťažiacich tímov. Dráčik s Tučniakom Bardíkom vztýčili zástavy a zaznela olympijská a slovenská hymna. Športovci zložili olympijský sľub a zapálením symbolického ohňa bola olympiáda zahájená. Každú MŠ reprezentovalo 4 členné súťažné družstvo, ktoré súťažilo v týchto súťažných disciplínach: beh na 20m, prekážková dráha, skok z miesta, hod tenisovou loptičkou, hod na cieľ, jazda na odrážadle a štafetový beh. Pre nesúťažiace deti boli pripravené nesúťažné disciplíny a to skákacie hrady, tunely, padák, preťahovanie lanom a tvorivá dielňa. Deti prejavovali obrovskú radosť zo športovania a súťaženia a každé dieťa bolo ocenené medailou a sladkým potešením. V závere Dráčik s Tučniakom vypustili balóny s olympijskými kruhmi a symbolicky olympiádu ukončili.
  20.06.2016 13:29 | viac »
 • Naši škôlkari v bábkovom divadle... :)
  12.06.2016 12:00 | viac »
 • Naša materská škola sa zapojila peknými prácami predškolákov do ôsmeho ročníka výtvarnej  súťaže Čarovné jablko s témou "Život vo farbách", ktorú organizovala SZUŠ Pod Vinbargom. Úspešne nás reprezentovala Ninka Petnuchová. Svojím výtvarným prejavom v I. kategórii získala cenu poroty.
  12.06.2016 11:52 | viac »
 • Dňa 8. 6. 2016 našu MŠ navštívili členovia policajného zboru z Bardejova. Deti s rešpektom počúvali o tom, ako sa bezpečne správať na ulici, doma, na cestách, aby sa im nič zle nestalo. Ukázali im všetky pomôcky a policajnú výstroj. Deti najviac potešilo to, že ich mohli podržať v ruke, vyskúšať vestu, prilbu, čiapku, a tak sa na chvíľu mohli stať malými policajtmi. Deti mali zo stretnutia veľkú radosť a na otázku: „Kto sa chce stať policajtom?“ sa zdvihla väčšina rúk. Nadšenie detí znásobilo aj policajné auto. Neskrývanú radosť prejavili, keď si v ňom mohli posedieť. Policajti ochotne vysvetľovali, ako zasahujú pri akciách. Zapnuté majáky policajného auta boli rozlúčkou s nadšenými deťmi.
  Táto návšteva policajtov nás utvrdila v tom, že záujem o prácu polície je veľký a takéto akcie budeme pre deti organizovať aj v budúcnosti.
  12.06.2016 11:48 | viac »
 • Sviatok  všetkých detí oslavujeme v našej materskej škole zábavnými aktivitami po celý týždeň. Deti sa najprv hravou  formou oboznámili so životom detí  v iných krajinách, zahrali sa hudobno-pohybovú hru Zázračné koleso, užili si Športový deň, kde predviedli svoju šikovnosť a zručnosť,  zabavili sa na Škôlárskej diskotéke“, kreslili kriedami na chodník na tému Na všetky deti slnko svieti a predškoláci sa zabavili na Dni detí na námestí s deťmi z ostatných materských škôl mesta. Plánovaný výlet do mesta nám nevyšiel kvôli počasiu, ale určite si nájdeme náhradný termín.
  14.06.2016 13:45 | viac »
 • Dňa 19.05.2016 sa v priestoroch Základnej umeleckej školy Michala Vileca uskutočnilo vystúpenie detí našej MŠ pri príležitosti Dňa matiek. Prinášame Vám fotoreport z tejto akcie.
  23.05.2016 09:27 | viac »
 • Deti navštívili školskú knižnicu...
  23.05.2016 08:34 | viac »
 • Dňa 12.05.2016 sa v Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove konala okresná prehliadka spevu detí materských škôl  venovaná Dňu matiek „Spievame mamičkám a babičkám“. Našu MŠ reprezentovali veľmi peknou pesničkou „Pre mamu“ Ninka Petnuchová, Simonka Renčková a Sárka Chovancová. Zároveň sa  tam konala vernisáž výstavy okresnej súťaže tvorivosti detí  predškolských zariadení „Čarovné pastelky“. Na výstave boli prezentované aj práce detí našej MŠ. Práca Laury Hankovskej „Moja rodina“ bola ocenená a postúpila do krajského kola.
  23.05.2016 08:30 | viac »
 • Zúčastnili sme sa stavania mája. Akcia sa deťom veľmi páčila a odniesli si z nej pekné spomienky a zážitky... smiley Viac vo fotoalbume:
  17.05.2016 12:46 | viac »
 • 06.05.2016 12:56 | viac »
 • V rámci aktivít konaných ku Dňu Zeme sa deti hravou formou oboznámili s dôležitosťou ochrany životného prostredia, riešili úlohy na interaktívnej tabuli s environmentálnou tematikou, pozreli si poučný rozprávkový príbeh “Ako zvieratká vyčistili les“. Zúčastnili sa exkurzie do Zberných surovín, kde sa veku primerane oboznámili o dôležitosti recyklácie odpadu pre našu Zem, pozreli si zberný dvor aj druhy odpadov. Na záver exkurzie sa spoločne odvážili na veľkej rampe, z čoho mali veľkú radosť. Viac vo fotoalbume... (kliknite na VIAC)
  03.05.2016 14:04 | viac »
 • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pod Vinbargom 1 v Bardejove podľa §3 ods.2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 o materskej škole oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na šk. rok 2016/2017 sa uskutoční od 02.05.2016 – 31.05.2016 podaním žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy u zástupkyne materskej školy.
   
  Mgr.Milena Kravcová
  riaditeľka školy
  02.05.2016 13:16 | viac »
 • Aj 3-4 ročné deti v rámci témy mesiaca zdravá škôlka sa oboznámili so zdravým životným štýlom. Poznajú zdravé potraviny a nechýbala ani vitamínová hostina, na ktorej si veľmi pochutili. Aby sa deti cítili celý deň dobre, nechýbali ani pohybové a relaxačné cvičenia. S radosťou lepili vystrihnuté tvary ovocia a zeleniny na papierový tanier. Týždeň v našej triede bol plný zážitkov a milých prekvapení. Viac vo fotoalbume:
  12.04.2016 09:37 | viac »
 • Predškoláci navštívili prvákov. smiley Viac vo fotoalbume:
  12.04.2016 09:21 | viac »
 • V rámci projektu Ľudské telo – zdravie, zdravá výživa sme v MŠ zorganizovali stretnutie s dentálnou hygieničkou. P. Martina Voška-Ratvajová oboznámila deti s tým, z čoho je zub zložený, čo zúbky vyživuje, aby správne rástli a čo im škodí. Predviedla  deťom, ako sa správne čistia zúbky na modele chrupu, potom si skúsili vyčistiť svoje zúbky podľa krokov, ktoré im dentálna hygienička prezentovala. Ukázala deťom, ako má vyzerať správna kefka a nezabudla im pripomenúť, že ju treba vymeniť, ak je opotrebovaná. Za odmenu deti dostali letáčiky, ako sa správne starať o svoje zúbky a pekné omaľovánky s touto tematikou.
  11.04.2016 14:13 | viac »
 • V mesiaci marci – mesiaca knihy sme s deťmi MŠ realizovali projekty na rozvoj predčitateľskej gramotnosti. Deti navštívili okresnú knižnicu D. Gutgesela, kde sa oboznámili s tým, ako knižnica požičiava knihy, mohli si poobzerať rozprávkové knižky a vypočuli si aj popletenú rozprávku, ktorú museli správne vyriešiť. V triedach ilustrovali a potom predstavovali svoju obľúbenú rozprávku. V predškoláckej triede realizovali aktivitu – Číta nám mamička.
  11.04.2016 14:04 | viac »
 • Fotogaléria z týždňa aktivít v 1. triede (5- a 6-ročné deti):
  11.04.2016 13:47 | viac »
 • Vonku je ešte poriadna zima, ale v priestoroch MŠ to hýri jarnými farbami a veľkonočnou výzdobou. Pani učiteľky spolu s rodičmi pripravili pre deti tvorivé dielne „Krásy Veľkej noci“ , kde sa trochu netradične oživili ľudové tradície. Maľovanie kraslíc vymenili za dekoratívne zdobenie zapichovaním a lepením rôznych ozdôb do polystyrénových vajíčok. Šikovné mamičky, ktoré mali chuť a čas stráviť s deťmi tvorivé popoludnie, ukázali deťom rôzne techniky zdobenia vajíčok – patchworkové zdobenie, lepenie vlny, tvorenie ozdôb z rolovaného papiera technikou PEDIG, dekoratívne zdobenie zapichovaním dekoratívnych detailov a pod.. Deťom sa tvorenie a zdobenie veľmi páčilo, mali obrovskú radosť zo spoločných výtvorov. Niektoré vyzdobené vajíčka odniesli predškoláci na námestie, kde sa zdobilo okolie dračieho vajca. Ostatné vajíčka a výrobky, ktoré deti s rodičmi zdobili v materskej škole ale aj doma, sú súčasťou krásnej veľkonočnej výstavky vo vestibule MŠ.
  22.03.2016 17:35 | viac »
 • Tu je len malá ukážka toho, čo všetko deti v materskej škole robia, ako hravými aktivitami poznávajú rôznorodosť sveta okolo nás. Téma týždňa bola – Ľudské telo – deti poznávali a určovali časti ľudského tela, niektoré vnútorné orgány,  poznávali ich funkciu. Naučili sa básničku Kreslím kolo guľaté a pritom spoločnými silami kreslili Kuba z básničky na interaktívnu tabuľu. Kreslili tvár kamaráta, seba – celú postavu s detailmi. Poznávali zmysly a to, čo ktorým zmyslom vnímame. Učili sa poznať niektoré ľudské pocity, vciťovali sa do rozpoloženia iných kamarátov – kreslili tváričky rôznych pocitov. Naučili sa nové pesničky – Daj pravú ruku vpred, Hlava, ramená..., pohybom znázorňovali obsah piesní. Zacvičili si, aby posilnili svoje telo prekonávaním rôznych prekážok. Na túto tému budú nadväzovať v ďalších týždňoch témy o tom, čo je pre naše telo zdravé a čo nie, čo robiť, keď sme chorí a ako sa starať o svoje zdravie. Viac vo fotoalbume:

   
  14.03.2016 08:44 | viac »
 • Dňa 22.02.2016 zavítal do materskej školy ujo Ľubo, aby deťom predstavil krásnu hudobnú rozprávku o šikovnom  kocúrovi v čižmách. Deti poznajú pesničky uja Ľuba z CD nahrávok. Často si ich spievajú v škôlke aj na rôznych vystúpeniach pre rodičov.
  24.02.2016 09:12 | viac »
 • Dňa 22.01.2016 k nám do materskej školy zavítalo divadlo Babadlo z Prešova s krásnym predstavením rozprávky o Palculienke. Deti sa zapájali do predstavenia rôznymi aktivitkami, pomáhali Palculienke dostať sa späť domov. Predstavenie sa deťom veľmi páčilo a nezabudli ho oceniť silným potleskom. Viac vo fotoalbume:
  10.02.2016 10:44 | viac »
 • Dňa 27.01.2016 sa v MŠ uskutočnil Fašiangový rozprávkový karneval. „Karneval je v škôlke sviatok veľkých, malých detí, všetky masky skáču dokola...“, ozývala sa známa karnevalová pesnička v každej triede, kde sa deti zmenili na krásne rozprávkové postavičky, ktoré veselo tancovali a šantili. Nezabudli sa vo svojej maske ostatným deťom predstaviť, zahrali sa rôzne hry, pri ktorých nechýbala dobrá nálada, smiech a sladká odmena. Po tanci sa pohostili dobrotami, čo im pripravili pani učiteľky a rodičia. Viac vo fotoalbume:
  10.02.2016 10:38 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
 • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
  jedáleň - 0911 530 166
  materská škola - 0911 368 588

Fotogaléria - staré albumy