Navigácia

Európsky deň jazykov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

Rada Európy sa rozhodla ešte v roku 2001 vyhlásiť Európsky deň jazykov, ktorý sa odvtedy každoročne oslavuje 26. septembra. V mnohých krajinách sa do tohto dňa úspešne zapájajú milióny ľudí, ktorí svojimi aktivitami oslavujú  rozmanitosť jazykov v súčasnom svete. Má to za cieľ podporiť a spropagovať jazykové vzdelávanie u ľudí každého veku. Nie nadarmo sa vraví: „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“ (článok pokračuje, kliknite na VIAC)


Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

Na túto celoeurópsku výzvu zareagovala aj ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v  Bardejove. V súčasnej dobe ľudia bežne hovoria viacerými jazykmi. Stáva sa však, že deti sa učia jazyk, ale o kultúre a tradícii danej krajiny nič nevedia. Preto sme sa rozhodli priblížiť deťom kultúru a tradície krajín, cudzí jazyk ktorých sa na našej škole učíme: Anglicka, Nemecka a Ruska.

Žiaci 8. ročníka prezentovali v prezentáciách takéto zaujímavosti o daných krajinách: tradičné jedlá, kroje, ľudové piesne, pamiatky. Publikum tvorili ich spolužiaci, to jest žiaci iných tried a ročníkov. Žiaci učili žiakov :) Samozrejme, prezentácie boli obohatené o fotografie jedál, krojov a pamiatok. Tak sa žiaci dozvedeli nielen to, čo sa v krajinách jedáva, ale dozvedeli sa aj ako sa volá tradičný nemecký kroj, čo je to Oktoberfest, čo je boršč, jódlovanie... Vypočuli sme si ľudovú nemeckú a ruskú pieseň, či modernú anglickú. Pri prezeraní jedál sa nejednému zbiehali slinky. Dúfame, že prezentácie boli zaujímavé a žiakom priniesli nový pohľad na jazyk, ktorý sa učia. Spoznať tradície krajiny je potrebné. Tak čo, dostali ste chuť osobne spoznať krajinu, ktorej jazyk sa učíte? :)

Európsky deň jazykov oslávime aj v budúcom školskom roku – možno s inými žiakmi a pri iných aktivitách. Na tvárach našich žiakov bolo vidno, že to celé malo obrovský zmysel. Prajem Vám príjemný deň, resp. I wish you a nice day, resp. Ich wünsche dir einen schönen Tag, resp. Я желаю вам приятного дня.

Mgr. Marcela Jevčáková
(za kolektív učiteľov cudzích jazykov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove)

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy