Navigácia

Pasovanie prvákov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

Prechod dieťaťa zo škôlky do základnej školy býva v jeho živote i v živote jeho rodiny veľkou zmenou. Prvák je vystavený novému kolektívu žiakov i učiteľov, očakáva sa od neho výkon v mnohých oblastiach, hra prirodzene ustupuje učeniu. Kolektív učiteľov v ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove sa rozhodol túto veľkú zmenu v živote našich najmladších žiakov spríjemniť, trochu ozvláštniť – žiaci boli pasovaní za prvákov! (článok pokračuje, kliknite na VIAC)


Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

Dňa 21. septembra  popoludní sa na školskom dvore zišlo množstvo ľudí: samotných prvákov, ich rodičov i starých rodičov. Hneď v úvode si všetci vypočuli tematickú pieseň Do školy sa teším v podaní skvelej speváčky Sofie Chovancovej zo 6. B triedy našej školy. Potom sa prítomným prihovoril zástupca riaditeľky školy Mgr. Michal Skreptáč.

Prváci medzi sebou s radosťou privítali dráčika Rikiho a tučniačika Kikiho, ktorí žiakov zaujali rozprávkovým výzorom i úlohami, ktoré si pre nich prichystali. Ak chceli byť naši žiaci pasovaní za prvákov našej školy, museli prejsť Zlatou bránou a zaspievať pesničku. Následne museli prechádzať rozprávkovými krajinami a v nich splniť predpísané úlohy. Dráčik Riki žiakov vôbec nešetril a prevádzal ich spolu s rodičmi týmito krajinami: Písmenkovo, Číselkovo,  Športovkovo, Šikulkovo, Zajkovo a Silákovo.

Keďže všetci prváci svoje úlohy splnili, pred pasovaním ich čakala ešte jedna úloha. Dráčik Riki slávnostne prečítal sľub prváka, ktorý všetci žiaci hromadne zopakovali. Po tomto kolektívnom sľube prvákov už nič nebránilo tomu, aby pani riaditeľka Mgr. Milena Kravcová oficiálne pasovala každého prítomného žiaka za oficiálneho prváka našej školy. Každý pasovaný prvák dostal svoj pasovací dekrét, odznak prváka a vyrobený kvet. To bolo detskej radosti!

Už pasovaní prváci sa s radosťou presunuli v sprievode svojich triednych učiteliek do vedľajšieho parku v areáli našej školy, kde spoločne zasadili strom prvákov. Ten ich bude sprevádzať počas celého štúdia na našej škole. Pri zasadenom strome žiaci spoločne zaspievali prvácku hymnu „My sme smelí prváci.“ Tým sa skončila oficiálna časť vydareného popoludnia. Následne sa všetci presunuli naspäť na školský dvor, kde naše šikovné učiteľky prichystali pre všetkých prítomných chutné pohostenie a občerstvenie. Pri tejto príležitosti sa chceme veľmi pekne poďakovať spoločnosti Cimbaľak, s. r. o. a spoločnosti Sorbel, s. r. o. Naše poďakovanie tak isto patrí aj pánovi Jurovi.

Pečená klobása a kysnuté koláče rozvoniavali celým dvorom. Počas takejto pohody žiakov, rodičov a učiteľov deti využili nafukovací skákací hrad, ktorý nám poskytol pán František Gura, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. Vysmiate deti sa fotili s Rikim a Kikim, viedli sa priateľské rozhovory, ľudia si podupkávali v rytme hudby, ktorá spríjemňovala chvíľu, na tvárach  nechýbal úsmev. Počasie nám prialo, pozitívna energia sa dala krájať.

V závere by sme chceli poďakovať personálu školskej jedálne a všetkým učiteľom našej školy za akúkoľvek pomoc pri organizovaní tejto skvelej akcie. Bol to kolektívny výkon, ktorý scelil učiteľský zbor, utužil vzťahy rodičov k našej škole a prvákom určite vytvoril deň, na ktorý budú ešte dlho spomínať. O rok si pasovanie prvákov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove s radosťou zopakujeme...

Mgr. Ján Šoltés
za kolektív pracovníkov ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy