Navigácia

Európsky týždeň športu na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

V čase od 23. septembra do 30. septembra 2018 prebieha v 38 krajinách Európy tzv. Európsky týždeň športu. Je to iniciatíva Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Momentálne je to už 4. ročník tohto obľúbeného podujatia. Hlavnou témou celého týždňa je heslo BE ACTIVE, čo má nabádať k pohybu, nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Čítajte ďalej.
 

Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.
Videá z akcie sú v štádiu spracovávania.

Podľa prieskumov, 60 % Európanov nikdy alebo len veľmi zriedkavo cvičí a venuje sa nejakému športu. Prieskum ďalej tvrdí, že 49 % Slovákov vôbec necvičí, ani nešportuje. Polovica Slovákov športu nevenuje žiadnu pozornosť. To má, samozrejme, svoje negatívne dôsledky na fyzické i psychické zdravie obyvateľstva Európy. Obyvateľstvo – ako celok – telesne upadá, čím si ohrozuje svoje zdravie, resp. v konečnom dôsledku si západná civilizácia svojím komfortom skracuje svoj život.
 
Európsky týždeň športu je naozaj pre každého – bez ohľadu na vek či úroveň fyzickej zdatnosti. Môžu sa do neho zapojiť jednotlivci, športové organizácie i verejné orgány. Slovenským koordinátorom Európskeho týždňa športu je Národné športové centrum v Bratislave. Po celom Slovensku bude prebiehať široká škála aktivít.
 
Do iniciatívy BE ACTIVE sa zapája aj naša škola, aby sme zvýšili povedomie žiakov, učiteľov i celej bardejovskej verejnosti v tejto veci. Všetci žiaci našej školy sa zhromaždili na školskom dvore a spoločne vykonávali rôzne pohybové aktivity za asistencie svojich učiteľov. Mladší žiaci prvého stupňa sa unášali spoločným rytmom piesní. Starší žiaci druhého stupňa si nacvičili spoločnú choreografiu tzv. Belgického tanca, ktorý sa teší medzi našimi žiakmi mimoriadnej obľube, najmä na každoročne organizovaných žiackych plesoch.
 
Veríme, že táto akcia na podporu športu a pohybu na našej škole vyvolá u detí spontánne nadšenie z pohybu a športu. Určite chceme našim žiakom a širokej verejnosti ukázať, že súčasné deti nemusia sedieť zavreté vo svojich izbách, prilepení na tablet, telefón či počítač. Žiaci, ktorí sa učia anglický jazyk, dobre poznajú pojmy ako sú couch potato generation, resp. indoor generation. Tieto pojmy sa, bohužiaľ, udomácnili v slovníku sociológie a sú strašiakom životného štýlu 21. storočia. BE ACTIVE – heslo, ktoré sme na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom uchopili všetkými desiatimi, vyvolalo u detí pre nich typickú radosť z pohybu.
 
Ak dáme pohyb a šport do širšieho spoločenského kontextu, aj mesto Bardejov sa zapojilo do Európskeho týždňa mobility, ktorý na Slovensku prebieha na celonárodnej úrovni. Európsky týždeň mobility prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, chodenie či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu. Pre obyvateľov mesta i okresu Bardejov dávame do pozornosti, že počas dňa 22. septembra 2018 môžu bezplatne cestovať mestskou hromadnou dopravou (MHD).
Nezabúdajte – BE ACTIVE :)
 
Mgr. Ján Šoltés
za kolektív učiteľov ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy