Navigácia

Pasovanie prvákov

Prechod dieťaťa zo škôlky do základnej školy býva v jeho živote i v živote jeho rodiny veľkou zmenou. Prvák je vystavený novému kolektívu žiakov i učiteľov, očakáva sa od neho výkon v mnohých oblastiach, hra prirodzene ustupuje učeniu. Kolektív učiteľov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove sa rozhodol túto veľkú zmenu v živote našich najmladších žiakov spríjemniť, trochu ozvláštniť – žiaci boli pasovaní za prvákov!

Dňa 14. októbra popoludní sa na školskom dvore zišlo množstvo ľudí: samotných prvákov, ich rodičov i starých rodičov. Hneď v úvode si všetci vypočuli tematickú pieseň Do školy sa teším v podaní skvelej speváčky Sofie Chovancovej zo 7.B triedy našej školy. Potom sa prítomným prihovorila pani riaditeľka školy Mgr. Milena Kravcová. (pre pokračovanie článku kliknite na VIAC)


Fotoalbum sa otvorí po kliknutí na obrázok.

Prváci medzi sebou s radosťou privítali maskota - tučniaka, ktorý žiakov zaujal rozprávkovým výzorom i úlohami, ktoré si pre nich prichystal. Ak chceli byť naši žiaci pasovaní za prvákov našej školy, museli prejsť Zlatou bránou, počas toho zaspievať pesničku. Následne museli prechádzať rozprávkovými krajinami a v nich splniť predpísané úlohy. Tučniak žiakov vôbec nešetril a prevádzal ich spolu s rodičmi týmito krajinami: Písmenkovo, Číselkovo, Športovkovo, Šikulkovo, Zajkovo a Silákovo. Keďže všetci prváci svoje úlohy splnili, pred pasovaním ich čakala ešte jedna úloha: tučniak slávnostne prečítal sľub prváka, ktorý všetci žiaci hromadne zopakovali. Po tomto kolektívnom sľube prvákov už nič nebránilo tomu, aby pani riaditeľka Mgr. Milena Kravcová oficiálne pasovala každého prítomného žiaka za oficiálneho prváka našej školy. Každý pasovaný prvák dostal svoj preukaz, pasovací dekrét a odznak prváka. To bolo detskej radosti!

Už pasovaní prváci sa následne presunuli v sprievode svojich triednych učiteliek do vedľajšieho parku v areáli našej školy, kde spoločne zasadili strom prvákov. Ten ich bude sprevádzať počas celého štúdia na našej škole. Pri zasadenom strome žiaci spoločne zaspievali prvácku hymnu My sme smelí prváci. Tým sa skončila oficiálna časť vydareného popoludnia. Následne sa všetci presunuli naspäť na školský dvor, kde naše šikovné kuchárky a učiteľky prichystali pre všetkých prítomných chutné pohostenie a občerstvenie: pečená klobása a kysnuté koláče rozvoniavali celým dvorom. Počas takejto pohody žiakov, rodičov a učiteľov deti využili skákací hrad, ktorý pre našu materskú školu zakúpila základná škola. Vysmiate deti sa fotili s tučniačikom, viedli sa priateľské rozhovory, ľudia si podupkávali v rytme hudby, ktorá spríjemňovala chvíľu, na tvárach nechýbal úsmev. Počasie nám prialo, pozitívna energia sa dala krájať.

Naše poďakovanie patrí našim šikovným školským kuchárkam za výborné koláče a sponzorom Cimbaľák, s. r. o., a firme Sorbel Beloveža za chutné klobásy. Bez ich pričinenia by pasovanie prvákov prebehlo v oveľa nižšej kvalite.

Pani riaditeľka veľmi pekne ďakuje všetkým učiteľom našej školy za akúkoľvek pomoc pri organizovaní tejto skvelej akcie: bol to kolektívny výkon, ktorý scelil učiteľský zbor, utužil vzťahy rodičov k našej škole a prvákom určite vytvoril deň, na ktorý budú ešte dlho spomínať. O rok si pasovanie prvákov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove s radosťou zopakujeme...

Mgr. Ján Šoltés a kolektív

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Pod Vinbargom 1, 08569, Bardejov
  • sekretariát ZŠ - 0911 874 461
    jedáleň - 0911 530 166
    materská škola - 0911 544 004

Fotogaléria - staré albumy